• Október - mesiac úcty k starším v ŠKD

     • Tento rok si deti starých rodičov pre COVID- 19 nemohli pozvať priamo do školy, preto sme sa rozhodli, im poslať svoj pozdrav aspoň prostredníctvom svojich prác, ktorý je umiestnený na prednej časti plotu školy.

     • Zdravá výživa v ŠKD

     • V piatok 16.10. sme si aj v ŠKD pripomenuli svetový deň zdravej výživy. Staršie deti si vytvorili namaľovaný tanier plný zdravých potravín. Menšie deti si pochutnali na ovocných špízoch, ktoré si urobilii podľa vlastnej chuti.

     • ŠKD - Poštárik

     • V piatok 9. októbra sme si v školskom klube detí pripomenuli pri príležitosti svetového dňa pošty dôležitosť povolania poštára. Deti si navzájom medzi oddeleniami napísali poštu a potom si ju aj poslali. Deti sa vzájomným pozdravom, obrázkom a listom od svojich kamarátov veľmi potešili.

     • Zeleninové hody

     • Žiaci 1. stupňa ZŠ si v uplynulých dňoch vo svojich triedach urobili zeleninové hody. Najskôr si nakúpili vo vytvorenom obchode potrebnú zeleninu a zopakovali si správne a rýchle počítanie. Prinesenú zeleninu, resp. ovocie si vystavili. Po "nákupe" sa začala hostina. Žiaci si nasýtili nielen hladné brušká, ale aj očká. Tanieriky boli totiž veľmi pekné a lákali rôznymi farbami a vôňami. Deň v škole bol opäť trošku iný.

     • Jeseň hýri farbami

     • Jeseň je v plnom prúde a žiaci na 1. stupni ju privítali pastelkami a farbami.  Keďže nemôžete vidieť našu krásnu farebnú výstavu na chodbách osobne, radi vám ju sprostredkujeme aspoň na stránke školy. 

     • Deň jablka

     • Deň jablka si pripomenuli žiaci 1. stupňa našej ZŠ, ktorí si tento deň spestrili kreslením a hravými aktivitami spojenými s ochutnávkou šťavnatých jabĺčok.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      od stredy 14.10.2020 až do odvolania bude naša škola fungovať v režime, ktorý si vyžiadala mimoriadna situácia, a ku ktorému pristupujeme v súlade s usmernením a rozhodnutím ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020.

       

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

       

      Škola je v tomto čase v zelenej fáze. Vzhľadom na sprísňovanie opatrení úradu verejného zdravotníctva a ministerstva školstva budeme v škole dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) rúška sú povinné u všetkých žiakov (na 1. stupni , na 2. stupni, v ŠKD) a u všetkých 

          zamestnancov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch,

      b) telesná výchova sa vyučuje v interiéri v teoretickej rovine, v podobe besied, alebo vo vonkajších

          priestoroch,

      c) na hodinách hudobnej výchovy sa vyučuje teória,  bez spievania,

      d) prestávky trávia žiaci vo svojich triedach, ktoré  sa vo zvýšenej miere vetrajú a dezinfikujú,

      e) žiaci sa nemiešajú, nedelia sa na skupiny,

      f) školská jedáleň je rozdelená na dva bloky; v každom obeduje jedna trieda,

      g) ŠKD

      • bude k dispozícii iba žiakom 1.-3.roč.
      • ranná činnosť je  zrušená
      • činnosť poobede - do 15,30 hod.

      h) záujmové krúžky sa nekonajú,

      i) naďalej platí zákaz vstupu zákonných zástupcov a cudzích osôb do budovy školy (v nevyhnutnom

         prípade je vstup možný iba s povolením riaditeľky školy a s podpísaním vyhlásenia o

         bezinfekčnosti)

       

      Vážení rodičia,

      za daný stav nemôžete Vy, ani škola. Preto Vám všetkým v mene celej školy vopred ďakujem za trpezlivosť, súčinnosť, spoluprácu a porozumenie. Verte nám, že v tomto náročnom čase robíme     v škole maximum, aby sme:

      •      splnili všetky usmernenia a opatrenia, ktorými sú školy zaviazané v súvislosti s Covid 19,
      •      chránili Vaše deti,
      •      zabezpečili im výchovu a kvalitné vzdelávanie v bezpečnom prostredí,
      •      a zároveň aj Vám rodičom vytvorili priestor na výkon Vašich pracovných povinností bez  

            väčších obmedzení.

       

                                                     ĎAKUJEM.

                                                                             PaedDr. Václava Juríková

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Deň jablka
   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ