• Sladké Vianoce

     • Piatok 18.12.2020 sa areálom ZŠ rozliehali tóny vianočných piesní a verše úprimných prianí. Posledný vyučovací deň kalednárneho roka 2020 sme mali tradično-netradične vianočný. Spoločnú akciu Sladké Vianoce otvorila pani riaditeľka vianočným príhovorom. Žiaci 1. stupňa si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili krátke vinše a priania. Svojím krátkym programom nás potešili aj tí najmenší - škôlkari. V rámci programu boli víťazom súťaže o najkrajší medovníček odovzdané vecné ceny a srdečný potlesk spolužiakov. A prečo hovoríme o "SLADKÝCH VIANOCIACH"? Žiaci si na záver mohli vychutnať pravý vianočný punč, ktorý uvarili pani kuchárky a moravské koláče, ktoré pripravili seniorky z miestneho Klubu dôchodcov.

     • Súťaž o najkrajší medovníček

     • Zdobenie medovníčkov patrí k vianočným tradíciám. Sladká vôňa a príjemná atmosféra plná radosti pri zdobení v kruhu rodinky má svoje neopakované čaro.  Aj na našej škole sa dňa 17. 12. 2020 uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobený medovníček, do ktorej sa zapojilo 44 žiakov. Chceme sa poďakovať všetkým deťom, ktoré doniesli úžasne umelecké diela plné fantázie.

      Všetky vyzdobené a nápadito vytvorené medovníčky rozvoniavali v škole a vybrať, ktorý medovníček je najkrajší mala porota náročné. Umiestnenie je nasledovné:

      1. miesto: Valentína a Leila Reginová

      2. miesto: Dalibor Erik Čiaky, Vanessa Michelle Gandelová

      3. miesto: Timotej Dudka, Peter Donko

       

      Cena diváka: Ziva Ergangová

     • Zdobenie medovníčkov v ŠKD

     • V mnohých rodinách sa po tieto dni chystá tradičné vianočné pečivo - medovníky. Tak tomu je aj v rodinách našich pani vychovávateliek, ktoré pre deti z ŠKD medovníky napiekli a deti si ich mohli vyzdobiť. Tie najkrajšie boli odovzdané do súťaže O najkrajší vianočný medovníček.

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY 21.12.2020 - 08.01.2021

     • ZŠ s MŠ budú v danom termíne mimo prevádzky. Vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti by mala škola pokračovať od 11.01.2021 za predpokladu, že kompetentné orgány nerozhodnú v priebehu uvedeného obdobia inak. Všetky dostupné informácie budú priebežne zverejňované na webovom sídle školy.

       

      Strava sa bude vydávať do 18.12.2020. Pokiaľ vznikne potreba stravu odhlásiť, posledným termínom je STREDA 16.12.2020 do 14,00 hod.

      V prípade neočakávanej absencie dieťaťa/žiaka alebo aj zamestnanca v dňoch 17.12.-18.12.2020 bude strava vydaná do obedára .

       

                                                                                                                                         PaedDr. Václava Juríková

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Okresné kolo Technická olympiáda

     • Dňa 26.11.2020 sa online formou konalo okresné kolo. Našu školu v kategórií A reprezentoval Natanael Šebest z IX.A a Adrián Kamenský z VIII.B triedy. Z 12 súťažných dvojíc sa umiestnili na IV. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila súťaž Pytagoriáda. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Úlohy žiaci riešili počas dvoch dní 09.12.2020 - žiaci 3. - 5. ročníka a 10.12.2020 - žiaci 6. - 8. ročníka. A už sú známe aj výsledky. V súťaži sa najlepšie darilo:

      3. ročník - Hana Djokičová, Matej Genzor, Viktória Ješíková, Martina Dvorská,

      4. ročník - Petra Šimová, Oliver Mihalička, Monika Šujanová,

      5. ročník - Zuzana Djokičová, Michal Dvorský, Laura Antolová,

      6. ročník - Patrik Klopan,

      8. ročník - Kristína Svetláková.

      Srdečne gratulujeme.

     • Súťaž o najkrajší vianočný medovníček

     • Milé dievčatá, milí chlapci, vážení rodičia,

      predzvesťou Vianoc sú už od histórie voňavé MEDOVNÍČKY. Spravidla sa začínali piecť hneď na začiatku adventu, aby do Vianoc zmäkli. Používali sa aj na výzdobu vianočného stromčeka.

      My sme pre vás pripravili súťaž o najkrajší vianočný medovníček, do ktorej sa môžete zapojiť, a tak prispieť k vyčarovaniu vianočnej atmosféry nielen v našej škole, ale aj vo vašich príbytkoch, kde medovníček upečiete a vyzdobíte.

      Medovníčky vhodne zabalené v celofáne budeme od súťažiacich zbierať v pondelok 14.12.2020 a v utorok 15.12.2020.

      Súťažiaci:

      1. žiaci I.st. odovzdajú medovníčky svojej triednej pani učiteľke,
      2. žiaci II.st – pri vchode do školy (od parkoviska) v čase od 07,30 – 15,00 hod. vložíte do pripravenej „vianočnej“ škatule.

      Medovníček nezabudnite zo zadnej strany označiť štítkom s menom súťažiaceho. Uveďte aj triedu, ktorú navštevuje.

      Medovníčky vyhodnotí komisia a víťazom budú odovzdané ceny v termíne, ktorý včas oznámime. Vaše sladké a voňavé dielka budú zároveň súčasťou vianočnej výzdoby školy v podobe Medovníkovej výstavky.

      Tohtoročné Vianoce vôbec nemusia byť smutné, ako sa povráva. Budú také, aké si ich urobíme.

      Urobme si ich spoločne čo najkrajšie.

     • „Darujte škole vianočné ozdoby“

     • Milé deti, žiaci, vážení rodičia a priatelia našej školy.

      Vianoce bez vianočného stromčeka by vari neboli ani Vianocami. Prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém, približne z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku zdobenú ovocím, orieškami, sladkosťami alebo len symbolickou ozdobou. Zelená halúzka či rozkvitnutá vetvička už v dávnych kultúrach symbolizovali život. 

      ŽIVOT ani v našej škole napriek súčasnému dianiu nezastane. Okrem iného si vyzdobíme aj vianočný stromček v areáli školy (ďakujeme urbárom) a rozsvietime na ňom svetielka lásky, mieru, viery a nádeje.

      Vzhľadom na to, že žiaci II. stupňa sú v tomto roku o školskú atmosféru Vianoc ukrátení, verím, že ich poteší táto „domáca úloha od pani riaditeľky“. Pomôžte nám s výzdobou stromčeka, jedného z jedinečných symbolov spätých so sviatkami lásky a pokoja. Ako?

      Ak žiak II.st. nájde doma zvyšnú ozdôbku a vianočnú reťaz, môže nimi obdarovať školu. Svoj darček vloží do škatule umiestnenej pri vchodových dverách od parkoviska v termíne:

      1. štvrtok 10.12.2020 v čase od 7,30 – 15,00 hod,
      2. piatok 11.12.2020 ráno najneskôr do 09,30 hod.

      Vešanie ozdôb na stromček má údajne aj magické vlastnosti spojené s prilákaním hojnosti úrody na ďalší rok. Aj to je určite dôvod, prečo sa do tejto predvianočnej akcie zapojiť.

      Vopred ďakujeme za darček na stromček❤❤❤

      PaedDr. Václava Juríková

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo OK OSJL online formou. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Miroslava Majzlanová.  V konkurencii 14 súťažiacich sa umiestnila na peknom 6. mieste a získala 4. bodové ohodnotenie. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE

     • Vážení rodičia,

      ďakujeme za vyjadrenie svojho záujmu alebo nezáujmu o obnovenie školského vyučovania pre žiakov 5. - 9. ročníka, ktoré je podmienené testovaním detí aj Vás.

      Na základe vyhodnotenia ankety zo dňa 01.12.2020 Vám so súhlasom zriaďovateľa oznamujeme, že žiaci 2. stupňa zostávajú na dištančnom vzdelávaní až do vianočných prázdnin, pokiaľ krízový štáb, vláda, prípadne ÚVZ SR nerozhodne inak.

      Pripomíname, že dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné. Neprítomnosť žiaka na online hodine je potrebné ospravedlniť. Žiaci budú hodnotení podľa pokynov MŠVVaŠ SR a rozhodnutia pedagogickej rady.

      Veríme, že zodpovedným prístupom nás všetkých celú túto náročnú situáciu zvládneme.

      Ďakujem.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Učíme sa na diaľku

     • Žiaci 5.-9. ročníka sa vzdelávajú v domácich podmienkach už druhý mesiac. Ďakujeme všetkým rodičom za vytvorenie dostatočných technických možností, aby sa žiaci mohli so svojimi učiteľmi vzdelávať rôznymi formami.

      Naše IT zručnosti sa zdokonalili, pomáha nám v tom aj zjednodušené pripájanie sa cez školskú aplikáciu EduPage. Využívame platformu ZOOM, www.bezkriedy.sk. Dokážeme spolu komunikovať cez videokonferencie, hlasové správy, mailovú komunikáciu.

      Online riešime olympiády, súťaže, navštevujeme krúžky. Pracujeme usilovne, ale tešíme sa na spoločný návrat do školy.

     • Mikuláš v škole a škôlke

     • Celý kraj sťa striebro svieti. Príď Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke a škôlke ťa čakáme. Dňa 04.12. 2020 Mikuláš aj s anjelmi a čertom zaklopali aj na dvere našej školy a škôlky. Deti Mikuláša aj s jeho sprievodom trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky a básničky. Deti si s Mikulášom, čertom a anjelmi aj spoločne zatancovali a nakoniec sa dočkali aj vytúženého balíčka v podobe sladkostí, ktorý si určite zaslúžili.

     • Zdobenie vianočného stromčeka pred OcÚ

     • Deti zo školského klubu si spoločne s pani vychovávateľkami vlastnoručne pripravili vianočné ozdoby, ktorými ozdobili vianočný stromček pred obecným úradom a tým prispeli k vianočnej atmosfére v našej obci.

     • Všetkovedko

     • Dňa 1. 12. 2020 sa žiaci 2.- 4.ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Tento školský rok o titul Všetkovedko zabojovalo až 30 žiakov 1. stupňa. Žiaci ukázali, ako dobre sa naučili čítať, čo vedia o svete a ako si vedia poradiť s rôznymi netradičnými otázkami. Dňa 21. 12. sa dozvieme, ako sa im v súťaži darilo. Všetkým držíme palce!

       

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764