• Oznam

     • Vážení rodičia,

      v pondelok treba opäť poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti a aspoň jeden zákonný zástupca musí byť otestovaný s negatívnym výsledkom, inak žiak nemôže nastúpiť do školy.

     • Testovanie

     • Vážení rodičia,

      opäť sa môžete prísť otestovať v sobotu 27.2.2021 v priestoroch telocvične 8:00 - 9:00.

     • Informácie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      - vyhlásenia o bezinfekčnosti sa dajú poslať elektronicky prostredníctom EduPage (vypĺňajte vždy aktuálne tlačivo)

      - neprikladajte kópie negatívnych testov

      - vyhlásenia o bezinfekčnosti si môžete aj stiahnúť z nášho webového sídla (na hlavnej stránke vpravo)

      - tlačivo vyhlásenie o bezinfekčnosti dostanete aj priamo u nás v škole

      - školský autobus bude premávať

      - ostatné informácie budú zverejnené v priebehu víkendu

     • Dôležitý oznam!!!

     • Vážení rodičia,

      na základe dnešného rokovania Krízového štábu v TN Vám riaditeľstvo školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že oznam zverejnený 16.02.2021 je opäť aktuálny.

      Od 22.02.2021 sa v našej ZŠ s MŠ obnoví výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme:

      a) pre všetky deti materskej školy,

      b) pre žiakov 1. stupňa ZŠ vrátane ŠKD.

      Podmienkou nástupu do školy je negatívny test jedného z rodičov žijúcich s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Testovanie rodičov zabezpečí zriaďovateľ školy v sobotu 20.02.2021 v čase od 8,00- 9,30 hod. v telocvični ZŠ. Daný čas treba rešpektovať.

      Zároveň oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa, že od 22.02.2021 bude ich výučba pokračovať dištančne až do času ich pretestovania.Pokiaľ to epidemiologická situáciu dovolí, nástup žiakov 2. st. na prezenčnú formu vzdelávania plánujeme od 1.3.2021. Budeme Vás včas informovať.

      Ďakujeme za porozumenie a súčinnosť v danej veci.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Pozdrav zo Školského klubu detí

     • Ahojte, kamaráti! Kým vy sa učíte doma, my sme v škole a musíme sa priznať, že nám veľmi chýbate a už sa na všetkých veľmi tešíme. Učíme sa prostredníctvom PC z počítačovej učebne. Robíme si s pani vychovávateľkami domáce úlohy, hráme sa a vyrábame. Držme si palce, aby sme boli všetci zdraví a do skorého videnia, kamaráti!

     • JARNÉ PRÁZDNINY a prevádzka ŠKD a MŠ v týždni od 15.02. - 19.02.2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, po dohode           so zriaďovateľom školy, oznamuje, že aj v týždni od 15.02.2021 do 19.02.2021 budú v prevádzke ŠKD a MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

      Prevádzka ŠKD a MŠ bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.

      Podmienkou pre zaradenie detí do ŠKD a MŠ je preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, alebo  negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19. Negatívnym testom sa preukáže jeden z rodičov dieťa. V inom prípade nebude dieťaťu vstup do školy umožnený.

      Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti , ktoré v bežnom režime do ŠKD nechodia. Prihlasovať dieťa do ŠKD je možné do piatku 12.02. 2021 na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová.

      V MŠ je prihlasovanie nových detí možné iba osobne, alebo na t.č.  046/5485159 v čase prevádzky zariadenia.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 5.2.2021

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo závažných organizačných dôvodov udeľuje na deň 5. februára 2021 riaditeľské voľno žiakom základnej školy.

      V prevádzke zostáva MŠ a ŠKD podľa podmienok platných pre týždeň od 1.2. - 5.2.2021 zverejnených 28.01.2021 .

       

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk