• SÚŤAŽ ČERSTVÉ HLAVIČKY S KAUFLANDOM

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

      čerstvé ovocie a zelenina majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu.

      Naša škola sa preto rozhodla zapojiť do súťaže Čerstvé hlavičky s Kauflandom.

      O tom, ktorá škola získa ovocie a zeleninu pre svojich žiakov na celý školský rok 2021/2022 rozhodujete VY. 

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13.5. do 23.6. 2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk Každý deň môžete škole odovzdať jeden hlas.

      Ďakujeme, že podporíte našu školu a zapojíte sa do hlasovania.

     • Pamiatky Unesco na Slovensku

     • Žiaci 8. ročníka na hodinách geografie vypracovali projekt Pamiatky Unesco na Slovensku. Informácie o vybraných pamiatkach vyhľadávali na internete a v dostupnej literatúre. O každej z vybraných pamiatok vypracovali "informačnú tabuľu", ktorú museli umiestniť na nimi vytvorenú mapu Slovenska. Tieto tabule o vybraných pamiatkach boli približne umiestnené na miestach, kde sa v rámci Slovenska aj nachádzajú. Touto činnosťou si žiaci nielen rozšírili poznatky o pamiatkach Unesco na Slovensku, ale taktiež si zdokonalili aj svoju orientáciu na mape.

     • Informačná tabuľa o Obci Nedožery-Brezany

     • V utorok 18. 5. 2021 bol areál školy skrášlený informačnou tabuľou o Obci Nedožery-Brezany. Deti sa môžu dozvedieť o histórií, pamiatkach, osobnostiach, kultúre a prírode v Obci Nedožery-Brezany. Pevne veríme, že deti aj vďaka tejto učebnej pomôcke na vlastivedu alebo na regionálnu výchovu budú pyšné na obec, v ktorej sídli práve ich základná škola.

      Za nápad a spracovanie ďakujeme zákonnej zástupkyni našich žiakov p. PaedDr. Kristíne Mlákovej. Informačná tabuľa mohla byť zrealizovaná vďaka finančnej podpore obce Nedožery-Brezany.

     • Herbár

     • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa na hodinách prvouky zahrali na malých botanikov a spoločne si vytvorili herbár z rastlín, ktoré si sami nazbierali a priniesli.

     • Anglický jazyk: Hlavné mestá

     • Žiaci 4. A triedy sa na hodine anglického jazyka učili spoznávať hlavné mestá netradičným spôsobom. A to hrou na cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka poznávacie výlety. Každý žiak si vybral hlavné mesto, ktoré ho zaujalo a informácie o ňom žiaci spracovali do zaujímavých projektov.

     • Druháci a včielky

     • Dňa 11. 5. sa žiaci 2. A a 2. B triedy vybrali na exkurziu k ujovi včelárovi. 

      O včielkach sme sa  učili na hodinách prvouky. Teraz sme však mohli vidieť život včiel v úli a nahliadli sme aj do usilovnej práce včelára. Videli sme rôzne praktické pomôcky a aj odev včelára. Niekoľkým odvážlivcom rozdal ujo včelár do rúk aj trúdov. Exkurzia sa nám veľmi páčila a tešíme sa, že sme sa dozvedeli nové veci, ktoré neboli v učebnici. Veľké poďakovanie patrí p.  Peťovi Klopčekovi a Peťovi Mokrému za čas, ktorý nám venovali.

     • Deň matiek v ŠKD

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Deti z ŠKD si tento sviatok pripomínali počas celého týždňa. Zahrali sa na ozajstné mamičky a oteckov, pripravili si pre mamičky pozdravy a uplietli im kytičku z kvietkov. 

     • Spolu múdrejší

     • projekt

      Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Do rozvojového projektu sa prihlásilo bezmála 500 škôl a tá naša je jedna z nich.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk