• Niekoľko rád a usmernení na úvod

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súvislosti s novým školským rokom, jeho otvorením ako i ďalším priebehom, je potrebné dodržať niekoľko zásad vo vzťahu ku prijatým opatreniam voči COVID 19:

       

      • Test nie je podmienkou pre nástup dieťaťa do školy na začiatku školského roka
      • Vami objednané samotestovacie sady vám budú odovzdávané na základe podpisu po ich doručení ku nám
      • Vstup do objektov školy pre návštevy možný len so súhlasom riaditeľa o po predložení   (vypísaní) „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“
      •  Ak spĺňate výnimku z karantény: Dajte nám o tom prosím vedieť  („Oznámenie o výnimke z karantény“ v prílohe tohto oznamu.)
      • Výnimky z karantény:
      •  osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia
      • Naďalej platí povinnosť mať vhodne prekryté nos a ústa ( rúško, šál, šatka, respirátor )  počas vyučovania a pobytu v  škole. Výnimky: deti v MŠ, deti do 6. rokov, zdravotné výnimky
      • Použitie ochranného štítu nie je povolené, nenahrádza prekrytie
      • Pozitívny žiak zostáva doma, kontaktujte lekára, oznámte to škole
      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Viac už len lekár
      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny, žiaci z triedy idú do 14 dňovej karantény
      • Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, trieda sa zostáva učiť prezenčne
      • Osoby v úzkom kontakte s pozitívnym ( aj 2 dni pred pozitívnym testom ) idú na 14 dní do karantény
      • Úzky kontakt je:
      • priamy fyzický kontakt
      • menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      • v uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
      • cestovanie spoločne dlhšie ako 15 minút
      • pozitívna osoba kašľala v našej blízkosti a nemala prekryté ústa a nos

       

      Veríme, že sa budeme môcť naďalej vzdelávať prezenčne, a k tomu nech nám poslúžia aj uvedené pravidlá a ich dodržiavanie. ĎAKUJEME.

     • Letné práce – bolo a bude

     • Ani v čase dovoleniek a školských prázdnin naša škola a škôlka nespí. Snažíme sa, aby sme boli s novým školským rokom opäť o niečo krajší, modernejší a atraktívnejší.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk