• Dopravná výchova

     • V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel.

      Žiaci 1. stupňa a materskej školy sa 6. a 7. 9. 2021 zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy na školskom ihrisku. Svoje zručnosti predvádzali na bicykloch a kolobežkách a aj ako účastníci cestnej premávky.

     • Vyčistenie školského areálu

     • Ďakujeme usilovným piatakom za skrášlenie kvetináča pred telocvičňou a šikovným siedmakom za čistenie školského areálu po stavebných prácach.

     • Technika

     • Práca v školskej dielni je pre žiakov nielen o získavaní zručností a nových skúseností s materiálmi, ale tiež zábavou. Nech im záujem a húževnatosť vydrží aj v priebehu školského roka!

     • OZNAM: Ag samotesty

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Od pondelka 13.9.2021 v čase od 7:00 do 15:00 prebieha výdaj Ag samodiagnostických testov pre všetkých, ktorí si tieto testy aj objednali. Je potrebné prísť osobne. Samotesty budú odovzdávané na základe podpisu objednávateľa/zákonného zástupcu.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Plavecký výcvik

     • Mesiac september je pre našich tretiakov a štvrtákov výnimočný. Pýtate sa prečo? Žiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov.

      Prvý kontakt s vodou bol u niektorých žiakov nesmelý. Postupne sa strach z vody strácal, menili sa ich pocity a žiaci zistili, že voda je fajn a plavecký výcvik absolvujú s nadšením a s radosťou. Žiaci svedomite plnia všetky úlohy pod vedením skúsených inštruktorov.

      Týždeň prešiel ako voda a všetci žiaci úspešne ukončili plavecký výcvik. Veľké poďakovanie patrí všetkým inštruktorom a aj našim pani učiteľkám.

     • Školský psychológ

     • Škola by mala byť pre žiakov a učiteľov priateľským prostredím, v ktorom trávime veľkú časť dňa. 

      Je dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností, vyrovnávali sa so záťažou, ktorú školské  povinnosti prinášajú, ale aj konštruktívne a efektívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, pedagógmi, či kolegami.

      Školský psychológ poskytuje poradenstvo žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom, pomáha s prekonávaním  ťažkostí v učení i správaní, ale môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou.

      Na našej škole pôsobí  školská psychologička

      Mgr. Kamila Bičanová

      Vypočuje, poradí, naviguje, pracuje diskrétne...

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Dňa 2.9.2021 sa opäť otvorili brány našej školy. Úvodné slová patrili p. riaditeľovi Duhajovi, ktorý srdečne privítal všetkých žiakov, zvlášť prvákov  a poprial im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavil nových  učiteľov  školy.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk