• Malé športové obzretie sa - aktivity so Slovenským olympijským a športovým výborom.

     • Malá rekapitulácia  z nedávnych aktivít:

      • Olympijský odznak zdatnosti / OLOV / - máme dve žiačky, ktoré získali Bronzový odznak zdatnosti: Nikola Ješíková a Alžbeta Velická / gratulujeme /.
      • Beh olympijského dňa: aktivita našich žiakov – súťaž v behu  / ocenených bolo neúrekom /.
      • Pripravení na Tokio 2021 – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zorganizoval v rámci „Virtuálnej štafety pripravení na Tokio“ výzvu Olympijské pohľadnice, v ktorej mohli žiaci a študenti poslať odkaz, pozdrav či prianie slovenským športovcom, ktorí reprezentovali Slovensko na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu.

      S potešením konštatujeme, že aj tento rok sa do výzvy zapojilo veľké množstvo detí, ktoré dovedna zaslali 30 tisíc pohľadníc.

      Z nich slovenskí športovci vybrali tie, ktoré sa im najviac páčili, a ktoré SOŠV ocení vecnými cenami. A my sme zabodovali: Stela Mikulášiková – Pravenec, Miroslav Mikulášik -  Nedožery – Brezany, Martin Homola -  Nedožery – Brezany, Šimon Greguš – Pravenec.  Gratulujeme!

       

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom období.

     • McDonald´s cup

     • V stredu 27.10. 2021 sa odohralo obvodné kolo už 23. ročníka futbalového turnaja McDonald´s cup detí 1. - 4. ročníka ZŠ. Na domácej pôde sme privítali mladé futbalové nádeje zo škôl: Nitrianske Pravno, Valaská Belá a Bojnice. Chlapci a dievčatá z našej školy obsadili krásne 2. miesto, keď boli porazení iba v poslednom zápase Bojnicami. Našu školu reprezentovali: A. Rumpel, V. Revický, T. Brida, M. Regina, N. Hausner, M. Genzor, M. Dvorská, M. Duhaj, B. Rumpelová, Ch. Hausner.

     • Vermikompostovanie

     • Žiaci 3. ročníka sa v rámci vyučovania venovali  kompostovaniu kuchynského bio odpadu. Vyrobili jednoduché kompostovisko, v ktorom rozklad kuchynského odpadu mali na starosti dážďovky. Taktiež každá trieda 3. ročníka vypracovala projekt o vermikompostovaní - kompostovaní pomocou dážďoviek. Žiakov výroba vermikompostoviska a tvorba projektu veľmi zaujala.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • K jesennému obdobiu už tradične patrí púšťanie šarkanov. V školskom klube sme na to nezabudli ani tento rok. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné počasie a priaznivý vietor. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí.

     • Hovorme o jedle

     • V týždni od 11. – 15.10. 2021 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle pod
      záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva, vedy
      a výskumu. Aktivity, ktoré na škole prebehli boli venované problematike potravín a výživy.

      Prvý deň

      Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami
      Žiaci navštívili miestne družstvo, aby videli, odkiaľ pochádza obilie na chutný chlieb, vyskúšali si
      recept na chutné pečivo na ktorom si aj pochutili a naučili sa, že potraviny sú vzácne, je za ich výrobou veľa ľudskej práce a preto ich nesmieme vyhadzovať.

      Druhý deň

      Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      Druhý deň žiaci navštívili miestny sad, aby sa dozvedeli ako sa treba starať o stromy, aby dávali dobrú úrodu. Zistili, že ovocie z našich sadov a zelenina z našich záhrad chutí najlepšie, má najviac vitamínov a chráni nás pred chorobami. Výstava zeleniny a ovocia ukázala rôznorodosť plodov a tiež žiaci prejavili svoju fantáziu a ich kreatívne výtvory z ovocia a zeleniny všetkých zaujali.

      Tretí deň
      Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Tento deň sa boli pozrieť žiaci na farme v Poluvsí, kde sa oboznámili s chovom dobytka a dozvedeli sa o farmárskych produktoch. Zistili, že mliečne produkty vyrobené na farme sú kvalitné, je zdravé ich konzumovať a kúpou týchto produktov podporia miestnych hospodárov. Ďalší žiaci zisťovali, odkiaľ sa dovážajú mliečne výrobky do našich obchodov, ktorí výrobcovia patria medzi najobľúbenejších a ako sa šetrí životné prostredie, keď sa dá prednosť slovenským výrobkom. Prinesené obaly žiaci pretvorili na rôzne postavičky, svietniky, domy, podniky a použili ich na tvorbu projektov.

      Štvrtý deň
      Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      Štvrtý deň sa boli žiaci pozrieť vo výrobni mäsa a mäsových výrobkov v Nedožeroch, kde zistili, ako sa spracováva mäso. Prečo je potrebné jesť aj mäso a mäsové výrobky. Žiaci si naštudovali, z ktorých častí zvieraťa pochádzajú tie najchutnejšie výrobky, čo vyznačili na svojom projekte.

      Piaty deň
      Vyhlásená denná téma: Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim

      Posledný deň sa žiaci dozvedeli o zdravom životnom štýle, ktoré potraviny sú zdravé a je potrebné ich konzumovať vo väčšom množstve a čomu by sa mali vyhýbať, lebo to nášmu zdraviu škodí. Naučili sa niečo o potravinovej pyramíde a rozhýbali sa rôznymi športovými aktivitami. Samozrejme dávali si pozor na pitný režim. Zistili, že najlepšia je čistá voda.

       

       

       

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Mesiac október je každoročne venovaný starším ľuďom. Žiaci v školskom klube a na výtvarnej výchove si to pripomenuli detskou tvorbou, ktorú pre potešenie seniorov vystavili pred bránou školy.

     • Projekt - Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do 12. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Prostredníctvom projektu spolupracujeme s partnerskou školou - Základná škola Gemerská Poloma. Do projektu sa zapojili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy a 154 detí. Žiaci budú počas hodín literatúry a výtvarnej výchovy vyrábať, kresliť a strihať záložky do knihy. Každá záložka bude jedinečná a originálna. Počas mesiaca október záložky vložíme do krabice a pošleme našej partnerskej škole, ktorá nám pošle záložky v rovnakom počte. Tešíme sa na spoluprácu a originalitu nápadov.

     • Brigáda v školskom sade

     • V sobotu 16. októbra zorganizovali členovia ZO SZZ - Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Nedožeroch-Brezanoch brigádu  v školskom sade. Za odvedenú prácu im patrí veľká vďaka.

     • Technická olympiáda

     • Ďakujeme všetkým žiakom na 2.stupni, ktorí sa zúčastnili online školského kola technickej olympiády. Výsledky zo dňa 9.10.2021: úspešní riešitelia, ktorí postupujú do okresného kola sú:

      kategória A - Adrián Kamenský z IX.B (26,4bodov) a Miroslav Uhrín z VIII.A (24,5bodov),

      kategória B - Tomáš Mokrý zo VII.A (24,2bodov).

      Gratulujeme a nech sa vám darí aj naďalej.

     • Deň bielej palice

     • 15.10. je Deň bielej palice. So žiakmi a žiačkami 6., 7. a 8. ročníka sme si tento deň pripomenuli prezentáciou o ľuďoch so zrakovým postihnutím. Žiaci robili aktivity zamerané na akceptáciu a empatiu. Deti písali Braillovým písmom, spoznávali hmatom predmety a prepisovali texty len z odposluchu. Vysvetlili sme si dôležitosť bielych palíc, vodiacich psov a osobných pomocníkov.

     • PRAKTICKÁ ANGLIČTINA V 9. ROČNÍKU

     • Zaujímavým spestrením hodiny anglického jazyka bola simulovaná situácia – reklamácia tovaru v obchode. Na dialógy vo dvojiciach sa naši deviataci dôsledne pripravili – rozdelili si úlohy, dohodli sa, čo bude predmetom reklamácie, priniesli si „rekvizity“, nachystali pult ako v obchode. V praktickej komunikácii používali vhodné frázy a aktuálnu slovnú zásobu. Vďaka takýmto aktivitám sa žiaci učia plynulejšie komunikovať v cudzom jazyku, viesť dialóg, aktívne počúvať a spolupracovať so spolužiakmi. Veríme, že takéto netradičné úlohy pomáhajú u žiakov budovať pozitívny postoj a motiváciu k efektívnejšiemu učeniu sa angličtiny.

     • Poštárik

     • 9. október je v kalendári zapísaný ako Svetový deň pošty. Deti zo školského klubu si sviatok všetkých poštárov pripomenuli písaním listov a pohľadníc svojim rovesníkom zo ZŠ v Lazanoch a v Nitre. Aj naše deti túžobne očakávali poštu, ktorá im príde od dopisovateľských kamarátov. Deti sa navzájom podelili o svoje zážitky, ktoré prežívajú doma ako aj v škole.

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa 7. 10. sa uskutočnila slávnostná pasovačka žiakov z 1. A triedy, na ktorej boli žiaci oficiálne pasovaní za žiakov našej školy. Vyobliekaní prváčikovia plní radosti a očakávania predviedli, čo sa za krátky čas naučili a plnili zaujímavé kráľovské úlohy. V krajine Písmenkovo hľadali písmená a tvorili vety. Princovia pásli ovečky a ukázali odvahu pri oslobodení princeznej z dračej skaly. Nakupovali dobroty na kráľovský dvor, kde si overili svoje vedomosti z matematiky. Na záver boli kráľovským rytierom pasovaní za ozajstných prvákov. Slávnostným sľubom potvrdili, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí. Z rúk kráľa si prevzali pamätný list a kráľovná ich odmenila sladkosťami.

      Našim prvákom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v kráľovstve vedomostí. 

       

     • Zdravo do školy

     • Aj naša škola sa zapojila do kampane zameranej na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov, študentov či pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021. Už siedmy ročník kampane sa uskutočňuje v týchto dňoch.

      Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu.

      Ďakujeme za podporu všetkým zúčastneným.

     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 4.10.2021 prebieha na našej škole zber papiera. Papier môžete nosiť denne od 6:30 hod. do 14:30 hod.

      Za prinesený papier vopred ďakujeme a veríme, že sa zberu zúčastní čo najviac žiakov. Najlepší zberači budú odmenení.

       

     • Svetový deň zvierat

     • Dňa 4.10. si pripomíname Svetový deň zvierat. Naši žiaci sa zúčastnili prehliadky domácich zvierat v areáli Pod vŕbičkami, na prírodovede vyrobili úkryt pre ježka, na technike vyrobili sovu a ježkov a na chodbe si môžu prezrieť výstavu s témou zvierat spolu so svojimi výtvormi. Zvieratká má predsa každý rád, tak ich učme sa o nich dobre starať.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk