• Naša vďaka zdravotníkom

     • Aj my sme sa pridali ku celoslovenskej myšlienke, a veríme, že sme spríjemnili krušné chvíle zdravotníkom v bojnickej nemocnici. Naše napečené dobroty sme odovzdali vedeniu nemocnice, ktoré ich ďalej distribuovalo na jednotlivé oddelenia. Vážime si prácu našich zdravotníkov, a držíme im palce počas náročných dní.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tieto kategórie:

      P3 – 3. ročník

      1. – 3. miesto: Marek Duhaj III.B, Jakub Mokrý III.B, Simon Šujan III.B

      ďalší úspešní riešitelia sú: Sofia Elisabeth Molnár III.B, Matej Palovčík III.B, Lea Lehotská III.A

      P4 – 4. ročník

      1. miesto: Hana Djokičová IV.B
      2. miesto: Peter Donko IV.A
      3. miesto: Viktor Revický IV.B

      ďalší úspešní riešitelia sú: Matej Genzor IV.B, Martina Dvorská IV.A, Karolína Valášková IV.A, Timotej Dudka IV.A, Nela Dadová IV.A

      P5 – 5. ročník

      1. miesto: Soňa Revická V.A
      2. miesto: Karolína Nagyová V.A

      Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tieto kategórie:

      P6 – 6. ročník

      1. miesto: Zuzana Djokičová VI.A
      2. miesto: Nella Engelhardtová VI.A
      3. miesto: Tibor Gatial VI.A

      ďalší úspešní riešitelia sú: Michal Dvorský VI.B, Terézia Miková VI.A

      P7 – 7. ročník

      1. miesto: Patrik Klopa VII.B
      2. miesto: Alexandra Šujanová VII.A
     • Vianočný čas

     • Čakanie na Vianoce si deti z ŠKD spríjemnili výrobou vianočných ikeban, ktoré isto budú zdobiť ich sviatočný stôl.

     • Okresné kolo technickej olympiády.

     • Ďakujeme žiakom 7., 8. a 9. ročníka, ktorí reprezentovali aj tento rok našu školu svojou účasťou na školskom a ďalej na okresnom kole technickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi v druhom kole boli Adrián Kamenský a Tomáš Mokrý. Ďakujeme aj Mirkovi Uhrínovi. Nech sa vám naďalej darí.

     • Vianočné prekvapenie v ŠKD

     • Vianoce sú najkrajším obdobím roka, keď každý z nás chce obdarovať niekoho blízkeho. Deti z ŠKD sa rozhodli obdarovať svojich rovesníkov zo ZŠ Škultétyho v Nitre. Vyrobili pre nich krásne ozdoby na stromček. Aké bolo ich prekvapenie, keď aj k nám dorazil balíček od ich kamarátov z Nitry plný nádherných ozdôb s prianím veselých Vianoc.

     • Fyzika online

     • Žiaci 6.A triedy v rámci predmetu Fyzika počas dištančného vzdelávania vyrábali rovnoramenné váhy. Úloha bola dobrovoľná a o to viac si vážim ich snahu. Žiakom sa výroba rovnoramenných váh veľmi vydarila. Veď posúďte sami.

     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa 10.12.2021 sa konal XIV. ročník školského kola dejepisnej olympiády.

      V kategórii C, E, F sa prihlásilo 9 žiakov, ktorých pripravoval Mgr. Jaroslav Lang. V tomto školskom roku postupujú prví dvaja žiaci  z každej kategórie na okresné kolo.

      Za 6.ročník súťažili:  Šimon Mathias Zábojník

      Za 7.ročník súťažili : Rebeka Vaculíková a Mia Mária Maslenová

      Za 9.ročník súťažili: Dominik Kmeť, Nela Liptáková, Leila Reginová, Adrián Kamenský, Kristína Čicmancová a Linda Šimová

      Do okresného kola postupujú víťazi 1.a 2.miesta. Našu školu budú reprezentovať: Dominik Kmeť, Leila Reginová a Šimon Mathias Zábojník. 

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Nie všetci majú možnosť byť na Vianoce s blízkymi, nie všetci dostanú darčeky a milé želania. Deti zo školského klubu sa rozhodli potešiť osamelých seniorov z obcí Pravenec, Poluvsie a Nedožery-Brezany vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi.

     • Betlehem

     • Naša škola sa tohto roku zúčastnila súťaže "O zlatú hviezdičku" v tvorbe betlehemov, ktorú organizovala obec Nitrianske Pravno. Na tvorbe betlehemu sa zúčastnili žiaci 2.stupňa našej školy, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Diplom za školu prevzala od organizátorky súťaže pani Magdalény Vaňovej  pani učiteľka PaedDr. Kristína Mláková. Finančná odmena 70 EUR bude použitá na náklady spojené s vyučovaním technickej výchovy. 

     • Ďakujeme za pomoc

     • Jazmín

      Ďakujeme všetým, ktorí prispeli k tomu, aby aj ľudia v krízovom centre Jazmín mali pekné Vianoce. Dnes 10.12. sme v Jazmíne všetko odovzdali. Pani riaditeľka aj obyvatelia sa veľmi potešili a aj oni nám zaželali pekné sviatky.

     • Mikuláš v škole

     • Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.Nezabudol pozdraviť ani žiakov, ktorí sa vzdelávajú z domu.

     • Všetkovedko

     • 30. novembra si tisíce detí na celom Slovensku potrápili hlavičky nad všetečnými otázkami Všetkovedka. Aby získali titul, museli dokázať, že sa vyznajú nielen v školskom učive, ale že si všímajú aj to, čo sa okolo nich deje.

      Kto dokázal, že vie čítať s porozumením, pozná rastliny, farby, hudobné nástroje, či dopravné značky, vyzná sa v mape, vie počítať a dokonca rozumie anglicky, získa hrdý titul Všetkovedko.

      A tí, čo už kadečo vedia, ale niečo sa ešte musia doučiť, sa stanú Všetkovedkovými učňami.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a žiaci. Na základe vyhlášky č. 277 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske, s účinnosťou od 6.12.2021. platí zákaz prezenčného vzdelávania sa pre 2. stupeň základných škôl od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 vrátane. Naši žiaci druhého stupňa, teda pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa, podľa platných rozvrhov. Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú v škole prezenčne.

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách: kat. G (5.ročník), kat. F (6. a 7. ročník), kat. E (8. a 9. ročník). Celkovo sa do školského kola zapojilo 22 žiakov, z toho 19 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi. Aj napriek tomu, že žiaci boli úspešnými riešiteľmi, v každej kategórii mohli postúpiť len 3 najlepší.

      Postupujúcimi žiakmi do okresného kola v jednotlivých kategóriách sú:

      Kategória G:

      1) Martin Kamenský V.A

      2) Alex Matiaško V.B

      3) Sebastián Šebest V.A

      Kategória F:

      1) Ondrej Genzor VI.A

      2) Arina Svobodová VII.B

      3) Hana Andrášiová VII.B

      Kategória E:

      1) Adrián Kamenský IX.B

      2) LInda Šimová IX.B

      3) Nela LIptáková IX.B

      Žiakom postupujúcim do okresného kola srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ochotu a snahu zapájať sa do súťaží a olympiád.

     • Adventné vence

     • Aj napriek epidemiologickej situácii, ktorú všetci prežívame, sa vieme tešiť na Vianoce. Žiaci 4.A a 4.B triedy vyrobili na hodinách pracovného vyučovania krásne adventné venčeky, z ktorých sa tešili nie len oni sami, ale aj ich najbližší.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764