• Návšteva predškolákov

     • V mesiaci marec nás navštívili predškoláci z MŠ Nedožery-Brezany, Pravenec a Poluvsie.

      Tešíme sa na vás na zápise do školy!

     • Výstava kraslíc

     • Deti zo školského klubu navštívili knižnicu obce Nedožery- Brezany. V knižnici  pracovali s monografiou obce, a svoje vedomosti si overili v kvízových otázkach o našej obci. Prezreli si aj výstavu kraslíc od miestnych občanov.

     • Triednická hodina trochu inak

     • V piatok 25.3.2022 žiaci 7.A v rámci triednickej hodiny navštívili Miestnu ľudovú knižnicu v Nedožeroch - Brezanoch. Na stoloch ich tam už čakali 3 knihy. Dostali za úlohu vyhľadať v nich rôzne informácie. Bolo to zaujímavé. Najviac ich bavilo hľadať v knihe o našej obci a v rozličných encyklopédiách. Zároveň si mohli pozrieť dokument o vydávaní kníh a ukážku zo seriálu Anna zo Zeleného domu. Potom  si prezreli časopisy a knihy v knižnici a v „antikvariáte“. Odtiaľ si mohli domov vziať knihy podľa vlastného výberu. Ďakujeme pracovníčkam knižnice za program, ktorý pre nás pripravili.

     • Knižná výstava a súťaž

     • Na konci marca, mesiaca knihy, prevetrali žiaci 6.A a 6.B triedy aj svoje domáce knižnice a prišli sa pochváliť svojimi knižnými pokladmi. Do triedy doniesli svoje najstaršie, najhrubšie, najväčšie, najmenšie alebo najobľúbenejšie knihy. Spravili sme si z nich malú výstavku a za najzaujímavejšie z nich dostali sladkú odmenu.

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • Dňa 30.3. sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v malom futbale, ktoré sa konalo v Bojniciach za účasti družstiev z Nedožier-Brezian, Bojníc, Kanianky, Lazian a Nitrianskeho Pravna.

      Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Obvodné kolo v basketbale

     • Dňa 25.3. sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo v basketbale chlapcov za účasti družstiev z Nedožier-Brezian, Bojníc, Koša a  Nitrianskeho Pravna. Naši chlapci sa umiestnili na peknom 3. mieste.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Farebný týždeň

     • Svet je pestrý, farebný... podobne ako bola minulý týždeň (21.3 - 25.3) aj naša škola.  Celý týždeň  sa niesol v znamení farieb.  O tom, že každá farba má svoju symboliku a význam, sme sa presvedčili sami na sebe. Každý deň vo ,,Farebnom týždni“ sme sa obliekli do inej farby. Na tému konkrétneho dňa upozorňovala farba, v ktorej sme boli oblečení. Bolo to veľmi pekné a príjemné na pohľad. Každému dňu sme priradili jednu z farieb, ktoré vyjadrujú pocity človeka a zároveň sú farbami prírody.

      V pondelok sme si  obliekli farebné ponožky a pripomenuli sme si svetový deň Downovho syndrómu,  v utorok ožila škola modrou farbou a zároveň sme si pripomenuli deň vody. Streda sa niesla v znamení zelenej farby, ktorá symbolizovala našu Zem. Štvrtok bol biely deň, cítili sme sa ako keby sme lietali vzduchom.  Červenej farbe sme venovali piatok a bola venovaná ohňu.

      Počas vyučovania sme sa so žiakmi  venovali rôznym aktivitám na danú tému. ,, Farebný týždeň” sme úspešne absolvovali a pevne veríme, že sme prispeli k tomu, aby sme si uvedomovali dôležitosť nášho zdravia, krásu prírody a vzájomného priateľstva .

     • Varíme a pečieme... (tentokrát po anglicky)

     • Žiaci 6.A6.B si na hodinách angličtiny rozšírili svoje znalosti a zručnosti v oblasti varenia, stravovania, jedál a nápojov. To, čo sa naučili, potom využili pri práci na projektoch, tvorbe výstavky na chodbe školy a predovšetkým pri domácom varení a pečení. Výsledky ich práce si môžete pozrieť na fotografiách.

     • Deň učiteľov

     • Ku dňu učiteľov sa na našej škole pracujúcim pedagogickým a odborným zamestnancom prihovoril riaditeľ školy ako aj zástupca zriaďovateľa a obecného zastupiteľstva. Symbolickým ocenením sme si takto pripomenuli náročné povolanie v náročných spoločenských podmienkach.

     • Migrácia žiab

     • Vo štvrtok sa deti zo školskéjo klubu vybrali na vychádzku do prírody. Pri Brezianskej priehrade ich už čakal ochranca prírody p. Měrka, ktorý im porozprával o živote ropuchy. Deti sa dozvedeli, ako chrániť žaby pred kolesami áut a pomohli pri prenášani žabiaka do vody. Táto chvíľa bola o to vzácnejšia, že to bola prvá migrujúca tohtoročná žabka.

     • Korfbal

     • Žiaci navštevujúci korfbalový krúžok pod vedením Mgr. Bušíkovej, sa zúčastnili 1.kola slovenskej žiackej korfbalovej ligy. Napriek tomu, že korfbal je zmiešaný šport, našu školu reprezentovali samé dievčatá. Ako nováčik súťaže si počínali veľmi dobre. Odohrali vyrovnané zápasy, 2 z nich síce prehrali o 1 koš, ale nevadí, nabudúce sa snáď šťastie usmeje aj na nás.

      V kategórii do 11 rokov účinkovalo 5 tímov. Bez prehry zvládol turnaj tím KK SPU Nitra. Na druhú priečku odsunul svojho rivala z SKK Dolphins Prievidza. Z nováčikov sa najviac darilo tímu Nedožery – Brezany, pred tímom KK SPU Nitra – Veľký Lapáš a ZŠ Nesvady.

      Staršie dievčatá nemali vlastný tím, nastúpili za družstvo Prievidze v kategórii do 13 rokov. Ak by sa k nim niekto pridal, v ďalšom kole by mohla mať škola zastúpenie aj v tejto kategórii.

      Výsledky a strelci:

      Nedožery – Brezany – KK SPU Nitra 11:12 (4:8)

      Miriam Kabáčová 4, Dominika Losoncziová, Lucia Nováková a Soňa Revická po 2, Petra Šimová 1

      KK SPU Nitra – Veľký Lapáš – Nedožery – Brezany 13:12 (7:5)

      Soňa Revická 4, Miriam Kabáčová 3, Lucia Nováková a Petra Šimová 2, Dominika Losoncziová 1

      Nedožery – Brezany – SKK Dolphins Prievidza 1:4 (0:0)

      Dominika Losoncziová

      ZŠ Nesvady – Nedožery – Brezany 1:13 (1:6)

      Miriam Kabáčová a Soňa Revická po 4, Petra Šimová 3, Lucia Nováková a Sofia Mazánová po 1

     • Tradičné remeslá

     • Tento mesiac si pripomíname so žiakmi rôzne tradičné umelecké remeslá. Žiaci si mohli vyskúšať voskovú techniku maľovania vajíčok s pani Klopčekovou a s pánom Bartošom si žiaci vyskúšali techniku práce s drôtom a dozvedeli sa o pôvode drotárstva na Slovensku. Takto sa spoločne učíme zachovať tradície aby sme ich mohli odovzdávať aj ďalej.

     • Microgreens

     • Vďaka spolupráci s poľnohospodárskym družstvom v Nedožeroch-Brezanoch, si môžu naše deti na 1. stupni, sami dopestovať a aj ochutnať vitamínový trend súčasnosti - Microgreens. A to už za 10 - 14 dní. Rukola, hrach, cesnak, reďkovka, slnečnica. Z chemicky neošetreného osiva. Chutí presne ako zrelý plod, a má oveľa väčšiu koncentráciu výživných látok. Na zdravie!

     • Viac zábavy v našom areáli

     • Za telocvičňou v areáli školy pribudli preliezky. Za pomoc ďakujeme zamestnancom obecného sociálneho podniku z Nedožier-Brezian.Do natierania preliezok sa zapojili aj deti zo školského klubu.

     • Medzinárodný deň žien

     • Dňa 8. marca majú sviatok všetky ženy. Nezabudli na to ani žiaci našej školy a spoločne s pani vychovávateľkami vyrábali pre "ženy v ich živote" malé prekvapenie. 

     • Bábkové divadlo

     • Žiaci a žiačky 5. ročníka tvorili bábkové divadlo. V skupinách vymýšľali názov, postavy, dialógy, rekvizity aj bábky. Nakoniec svoje vlastné bábkové divadlo aj uviedli a odprezentovali spolužiakom a spolužiačkam."

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764