• Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

     • Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 25 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

      Prípadne prineste alebo pošlite hlasovacie kartičky do základnej alebo materskej školy a zahlasujeme za vás.

      Ďakujeme za každý hlas! 

     • Krúžok DFS Briezka

     • Dňa 25.5. 2022 sa v obci Nedožery-Brezany uskutočnila autogramiáda hokejovej legendy J. Golonku. Svojim vystúpením posedenie spríjemnili aj deti z DFS Briezka. Deti si zaslúžili určite aj sladkú chladenú zmrzlinu.

     • Naši deviataci

     • Naši deviataci sa pred prijímacími skúškami na stredné školy potrebovali zrelaxovať! Samozrejme, až keď mali už všetky vedomosti v malíčku!

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 12.5.2021 sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo  jubilejného 30. ročníka súťaže Slávik Slovenska 2021.

      Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili dve žiačky, výborné speváčky, ktoré, každá vo svojej kategórii, podali pred odbornou porotou výborný výkon. Vaneska Lacenová, sa rozhodnutím poroty stala víťazkou svojej kategórie a postupuje tak do krajského kola, z čoho sa veľmi tešíme a gratulujeme jej.

      Karolínka Kmecová, žiačka 5.A triedy podala rovnako výborný výkon, za čo jej patrí veľký obdiv a nakoľko v jej kategórii bolo naozaj veľa výborných spevákov, budeme jej držať palce v ďalších ročníkoch súťaže. Poďakovanie, ale patrí aj Kristínke Vančovej, ktorá sa na súťaž zodpovedne pripravovala a v prípade ochorenia účastníčok bola pripravená ako náhradníčka.

     • Okresné kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     • Dňa 5.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo rétorickej súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, na ktorom svoje rečnícke schopnosti ukázali aj žiačky našej školy - Zuzana Majzlanová zo 6.B a Kristína Svetláková z 9.B. Úspešne reprezentovali našu školu a Zuzana Majzlanová získala v 1. kategórii krásne 3. miesto.

      Gratulujeme!

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov, je informovať rodičov, o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. A dnes sme odovzdali výsledky-osvedčenie, našim najmenším. Žiakom prvého ročníka. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov.

     • Korfbalový krúžok v akcii

     • Žiaci navštevujúci korfbalový krúžok na našej škole sa zúčastnili 2.kola slovenskej žiackej ligy. Tentokrát sa do súťaže zapojili až 3 tímy z našej školy. Dva do 11 rokov a jeden do 13 rokov. Napriek tomu, že do zápasov naskočili len po pár tréningoch, počínali si veľmi dobre. Družstvo U11A obsadilo 2.miesto, U11B skončilo 3. a družstvu U13 patrilo celkové 5.miesto.

      U11

      SKK Dolphins Prievidza – Nedožery – Brezany B 3:5 (3:2)

      Lucia Nováková 3, Miriam Maruniaková a Vanesa Šimová po 1

      Nedožery – Brezany A – KK SPU Nitra 3:7 (2:6)

      Viktor Revický 2, Miriam Kabáčová 1

      Veľký Lapáš – Nedožery – Brezany A 0:9 (0:5)

      Sofia Mazánová a Soňa Revická po 3, Petra Šimová 2, Dominika Losoncziová 1

      Nedožery – Brezany B – KK SPU Nitra 1:5 (1:1)

      Lucia Nováková 1

      Nedožery – Brezany  A – SKK Dolphins Prievidza 8:1 (3:1)

      Viktor Revický 3, Miriam Kabáčová 2, Dominika Losoncziová, Soňa Revická a Petra Šimová po 1

      Nedožery – Brezany B – Nedožery – Brezany A 4:5 (4:1)

      Nedožery – Brezany B: Miriam Maruniaková 2, Lucia Nováková a Nikolas Pálesh po 1

      Nedožery – Brezany A: Soňa Revická 3, Sofia Mazánová a Dominika Losoncziová po 1

      Nedožery – Brezany B – Veľký Lapáš 4:6 (2:4)

      Nikolas Pálesh 2, Miriam Maruniaková a Vanesa Šimová po 1

      U13

      Nedožery – Brezany – Tekovská Breznica  2:4 (2:2)

      Daniela Losoncziová a Soňa Revická po 1

      KK SPU Nitra B – Nedožery – Brezany  19:2 (16:2)

      Daniela Losoncziová a Miriam Kabáčová po 1

     • Aktuálne usmernenia Školského semaforu a pokyny pre bezpečnú prevádzku

      • Školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemiologickej situácie pozastavený.
      • Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka ( je aj prílohou tohto oznamu, alebo cez Edupage).
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia, musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov,  alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Domáce samotestovanie je dobrovoľné, a je možné ho využiť v školách, s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy (treba zaslať potvrdenie o pozitivite cez Edupage - Domáci Ag samotest oznámenie o použití s pozitívnym výsledkom, resp. lekárske potvrdenie o ochorení ). V takomto prípade, ak rodičia hlásia nedostatok samotestov, a je výskyt ochorenia na škole aspoň 10%, môže škola požiadať príslušný Regionálny úrad školskej správy o samotesty, ktorý vydá pre každého nahláseného žiaka 5 ks (1 balenie). Rodič je povinný nahlasovať výsledky týchto samotestov cez Edupage, inak stratí nárok na ďalšie samotesty.
      • Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom /respirátorom.
      • Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie, nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom. Koniec izolácie určuje lekár.  Po ukončení 5- dňovej izolácie, je osoba povinná, mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole, a v školskom zariadení, môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Po skončení izolácie v škole, a v školskom zariadení, môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
      • Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.
      • Vstup do školy a školského zariadenia, sa riadi aktuálnym usmernením zverejneným na vstupe.

       

     • Deň matiek

     • 8. 5. 2022 si žiaci školy pripravili krásny program, ktorým prispeli ku krajšiemu Dňu matiek..

      Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – snáď pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. V tento deň by sme mali svojej mame vyjadriť vďaku, rešpekt a úctu. Mama je tá, ktorá je pri nás keď sme chorí, je naším prvým učiteľom, inšpiruje nás. Vie byť aj prísna, pretože sa snaží, aby z nás boli šikovní a usilovní ľudia. Deň matiek je príležitosť, všetko toto si pripomenúť a zároveň dôvod, aby sme našej mame spravili v tento deň radosť.

     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – školské kolo

     • 26. apríla 2022 sa uskutočnilo školské kolo v rétorike. Svoje rečnícke schopnosti si medzi sebou v súťaži vyskúšali žiaci 5.-9. ročníka. Súťažili v 2 kategóriách. Mladší žiaci tvorivo dopĺňali zreprodukovaný príbeh a starší žiaci prednášali vlastnú úvahu a pripravili si prejav ku Dňu Zeme.

      Vyhodnotenie I. kategórie:
      1. miesto: Zuzana Majzlanová, 6.B

      2. miesto: Nikolas Pálesch, 5.B

      3. miesto: Karolína Nagyová, 5.A

      Vyhodnotenie II. kategórie:
      1. miesto: Kristína Svetláková, 9.B

      2. miesto: Kristína Čičmancová, 9.B

      Víťazom gratulujeme. Zuzana Majzlanová a Kristína Svetláková budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a príjemne strávené rétorické popoludnie.

       

     • Úprava školského areálu

     • Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou aktivít žiakov na škole počas celého roka. Toto vedie k skrášleniu a zlepšeniu prostredia, v ktorom sa učia a rozvíjajú svoje schopnosti. Žiaci niekoľko mesiacov upravovali terén, siali trávu, vysadili mnoho kríkov, čistili areál a ďalej sa podieľajú na starostlivosti o okolie školy. 

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme darcom kníh a žiakom, vďaka ktorým sa nám podarilo zriadiť na strednej chodbe čitateľský kútik s knihami v anglickom a nemeckom jazyku. Zároveň sa chceme poďakovať aj pani učiteľke Mgr. Liptákovej za vybavenie čitateľského kútika tulivakom, kobercom a skrinkou.

     • Plavecký výcvik

     • V týždni od 25.4 do 29.4 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili plaveckého kurzu v Národnom centre vodného póla v Novákoch pod vedením skúsených inštruktorov plávania. Deti boli rozdelené do troch družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal diplom.

     • Pytagoriáda

     • Okresné kolo

      V kategórii P3 súťažilo 224 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 72 a naši žiaci sa umiestnili:

      16. – 17. miesto: Marek Duhaj, 3.B

      62. – 63. miesto: Jakub Mokrý, 3.B

      V kategórii P4 súťažilo 144 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 80 a naši žiaci sa umiestnili:

      10. – 11. miesto: Matej Genzor, 4.B

      14. – 17. miesto: Hana Djokičová, 4.B

      20. – 26. miesto: Karolína Valášková, 4.A

      27. – 29. miesto: Viktor Revický, 4.B

      30. – 35. miesto: Peter Donko, 4.A

      V kategórii P5 súťažilo 121 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 24 a naša žiačka sa umiestnila:

      13. miesto: Soňa Revická, 5.A

      Blahoželáme!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764