• OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 19. januára 2023 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak Ondrej Genzor zo VII.A triedy (kategória 1A) a žiačka Arina Svobodová z VIII.B triedy (kategória 1B). Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Ondrej sa v silnej konkurencii 23 žiakov z rôznych škôl v okrese umiestnil na peknom 4. mieste a Arine patrí spomedzi 28 súťažiacich 9. miesto. Našim „angličtinárom“ ďakujeme za reprezentáciu školy i za čas, ktorý venovali príprave na súťaž. K výsledkom im srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.

     • Príchuť Anglicka

     • Hodinu angličtiny spestril hosť z Anglicka. Žiaci sa mohli dozvedieť viac o živote a práci v tejto krajine, ochutnať tradičný čierny čaj s mliekom a vypočuť si krásny operný hlas. Štefan pracoval v štátnej opere, teraz pracuje v Anglicku. 

     • Legálne a nelegálne drogy

     • Dňa 20.01.2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška na tému, "Legálne a nelegálne drogy, o ktorej nám prišla porozprávať pani Ing. Adriána Šimkova z RÚVZ Prievidza. Žiaci 7.B a 9.A triedy si vypočuli zaujímavé informácie o užívaní legálnych a nelegálnych drog. Dozvedeli sa fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch. Rozprávali sa a diskutovali o tom, prečo a ako drogy škodia, že nie sú a nebudú skutočným riešením ich problémov.  Ďakujeme za zaujímavú a podnetnú prednášku. 

     • Hodina Techniky

     • Na hodinách Techniky žiaci získavajú najmä praktické skúsenosti, ktoré sa im v živote môžu zísť. Dievčatá si napríklad  mohli vyskúšať aj techniku háčkovania s pani Monikou Kubačkovou, ktorá nám spestrila hodinu a ukázala krásne výrobky. 

     • Exkurzia - Hornonitrianske múzeum

     • Dňa 19.1 sa trieda 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie do Hornonitrianskeho múzea. Naučili sa kto je to konzervátor, videli predmety jeho práce, pozreli si výstavu o praveku a nakoniec si aj trochu zašportovali.

     • Dejepisná olympiáda

     • Kategória E

      - zúčastnil sa 1 žiak a bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Šimon Mathias Zábojník, 7.B

      Kategória D

      - zúčastnilo sa 10 žiakov a 8 bolo úspešných riešiteľov. Do okresného kola postupujú dvaja žiaci:

      1. miesto: Arina Svobodová, 8.B

      2. miesto: Pavel Franko, 8.B

      Kategória C

      - zúčastnil sa 1 žiak a bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Marek Húska, 9.A

      GRATULUJEME!

     • Mestská polícia v škole

     • Dňa 17.11. 2023, navštívil našu školu príslušník Mestskej polície z Prievidze, kpt. Mgr. Vít Zajac, ktorý si pripravil pre žiakov 2. a 4. ročníka prednášku na tému "Prečo máme MsP?". Žiaci sa dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach MsP. Oboznámil ich s výstrojom a výzbrojou, deti dostali rady ako sa riešia konflikty, ako byť doma v bezpečí. Beseda žiakov veľmi zaujala, najmä pre chlapcov bol zážitok vidieť na vlastné oči pištoľ, obušok, putá. 

      Ďakujeme za ochotu prísť medzi nás a odpovedať na zvedavé otázky.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Odznak všestrannosti

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do športovej sútaže Odznak všestrannosti, kde si mohli precvičiť svoje pohybové schopnosti. Za najlepšie výsledky boli  odmenení odznakmi.

      Všetkým gratulujeme!

     • Športujeme aj počas zimy

     • V ŠKD sa deti stretli na florbalovom turnaji. Proti sebe nastúpili Družstevník a Biele tigre. Na turnaji samozrejme nemohli chýbať  ani fanúšikovia, ktorí povzbudzovali  svojich favoritov.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764