• Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Milí žiaci, vážení rodičia.

       

       Otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4.9.2023 o 8:00 na nádvorí školy. 

      • V prípade nevhodného počasia prebehne otvorenie školského roka pre žiakov v triedach. Žiaci sa v tomto prípade do školy vpúšťajú od 7:45
      • Rodičom žiakov 1. ročníka je umožnený vstup do tried spolu s deťmi
      • Školský klub detí  v tento deň nie je v prevádzke a obedy v školskej jedálni sa nevydávajú
      • Po ukončení otvorenia školského roka pôjdu žiaci domov

      Prajeme všetko dobré a veľa úspechov v novom školskom roku.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764