• Testovanie - 5. ročník

     • 20.11.2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov. V matematike dosiahli naši žiaci lepšie výsledky ako celoslovenský priemer o 6,3 %, v slovenskom jazyku boli výsledky na úrovni celoslovenského priemeru.

     • Testovanie pohybových predpokladov našich najmenších

     • 1. ročník

      Naši najmenší žiaci, prváci, sa v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na pôde našej školy podrobili testovaniu pohybových predpokladov.

      Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je  informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

                     A keďže už máme aj výsledky – certifikáty – tieto sme im odovzdali ako sa patrí, v priestoroch našej telocvične. Veríme, že dosiahnuté výsledky budú popri informáciách o stave pohybových schopností aj motiváciou pre pravidelné športovanie nielen na hodinách TSV ale i v ich rodinách a vo  voľnom čase.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Okresné kolo

      Dňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval šikovný žiak VIII.A triedy Jozef Mokrý. V kategórii 1B sa v silnej konkurencii 23 talentovaných žiakov z okresu umiestnil na peknom 6. mieste. Jojovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.

     • Komparo 9

     • testovanie žiakov 9. ročníka

      Matematika

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 68 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 %

      Naši žiaci boli lepší o 18,3 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70  %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 61,7 %

      Naši žiaci boli lepší o 8,3 %

     • Komparo 8

     • testovanie žiakov 8. ročníka

      Matematika

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 56,7 %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 53,8 %

      Naši žiaci boli lepší o 2,9 %

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy: 70,3  %

      Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 64,2 %

      Naši žiaci boli lepší o 6,1 %

     • Opäť sme pomohli ľuďom v núdzi

     • Vo vianočnom výpredaji sa vyzbierali ešte nejaké peniažky, za ktoré pani riaditeľka nakúpila potraviny pre obyvateľov krízového centra Jazmín. Tešíme sa, že sme mohli opäť pomôcť.

     • Zachránili sme 8 árov pralesa na Sumatre

     • Ako je už nižšie spomenuté, tak na podporu Green Life Projektu sme poslali 440 eur. Na výkup 8 árov pralesa bolo použitých 290 eur a 150 eur na nákup fotopasce. Z fotopasce nám budú posielané fotografie zvierat, ktoré budeme zverejňovať na našom webovom sídle. Fotopasce okrem monitorovania zvierat slúžia aj na chytanie pytliakov.

     • Pomáhame aj v Prešove

     • Dňa 14.12. mala škola svoj stánok na obecnom podujatí Starostovská kapustnica. Rozhodli sme sa pomôcť aj ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorí následkom výbuchu prišli o svoje domovy. Podarilo sa nám získať krásnych 170 eur

     • Green life projekt

     • Na podporu tohto projektu nám zostalo 440 eur. Peniaze budú použité na výkup pralesa a zakúpenie fotopasce. Organizácia nám bude z nej zasielať fotografie a videá, ktoré budeme následne zverejňovať na našom webovom sídle. Sme radi, že sa týmto spôsobom môžeme podielať na záchrane našej planéty.

     • Jazmín, n. o.

     • Dňa 14.12. sme boli na nákupe darčekov pre obyvateľov krízového centra Jazmín v Handlovej a následne sme im ich odniesli. Detičky dostali hračky a teplé čiapky so šálmi a dospelích sme obdarovali kozmetikou. Potom sme sa s deťmi zahrali a večer sme s dobrým pocitom odchádzali domov.

     • A ako dopadli naše VIANOČNÉ TRHY?

     • Našlo sa množstvo ľudí, ktorí pomohli, kúpili si pekné výrobky a prispeli tak k vyzbieraniu úžasnej sumy 912,31 eur. Teší nás, že máte také obrovské srdce. ĎAKUJEME.

     • Vianočná tržnica - MŠ

     • V tomto týždni sme realizovali projekt Vianočná tržnica zameraný na rozvíjanie elementárnej finančnej gramotnosti. Deti počas predchádzajúcich dní zhotovovali vianočné ozdoby  a dekorácie za čo dostali eurá. Vyrobené výrobky si vo štvrtok  12.12.2019 kupovali za zarobené eurá a kúpené výrobky si odniesli domov.

     • Zdravé zúbky - MŠ

     • Dňa 27.11.2019 sme v dopoludňajších hodinách s deťmi pripravili pekné podujatie na tému Veselé zúbky. V tento deň sme sa  porozprávali o prevencií zubného kazu a ako sa starať o svoj chrup . Na záver si deti umyli zúbky.

     • Pytagoriáda - výsledky

     • Postup do okresného kola

      kategória P3 - súťažilo 11 žiakov

      1. miesto: Petra Šimová, 3.B

      2. miesto: Jakub Baran, 3.A

      kategória P4 - súťažilo 18 žiakov

      1. miesto: Tibor Gatial, 4.B

      2. miesto: Marco Barényi, 4.A

      kategória P5 - súťažilo 12 žiakov

      1. miesto: Nikola Ješíková, 5.A

      kategória P6 - súťažilo 8 žiakov

      1. miesto: Michal Rozenberg, 6.A

      kategória P7 - súťažilo 19 žiakov

      1. miesto: Kristína Svetláková, 7.B

      kategória P8 - súťažilo 10 žiakov

      1. miesto: Jozef Mokrý, 8.A

      2. miesto: Miroslava Majzlanová, 8.A

       

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 6. - 8. ročník

      Dňa 11.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády, v ktorom súťažili naši starší žiaci. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.

     • Šaliansky Maťko - ZŠ

     • Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať školu v okresnom kole.

      I. kategória 2.-3. ročník

      1. Kristína Pekárová 2.B

      2. Karolína Nagyová 3.A

      3. Petra Šimová 3.B a Matúš Plica 2.A

      II.kategória 4.- 5. ročník 1. Linda Nguyen 4.B

      2. Alžbeta Tamara Velická 5.A

      3. Zuzana Majzlanová 4.B

      III.kategória 6. - 7. ročník

      1. Lucia Pusztaiová 7.A

      2. Sabina Lehotská 7.B

      3. Natália Šimová 6.A

     • Pytagoriáda - ZŠ

     • 3. - 5. ročník

      Dňa 10.12. sa uskutočnílo školské kolo Pytagoriády. Veríme, že žiakom sa darilo a čoskoro sa dozvieme mená víťazov.