• Dejepisná olympiáda

     • Kategória E

      - zúčastnil sa 1 žiak a bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Šimon Mathias Zábojník, 7.B

      Kategória D

      - zúčastnilo sa 10 žiakov a 8 bolo úspešných riešiteľov. Do okresného kola postupujú dvaja žiaci:

      1. miesto: Arina Svobodová, 8.B

      2. miesto: Pavel Franko, 8.B

      Kategória C

      - zúčastnil sa 1 žiak a bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Marek Húska, 9.A

      GRATULUJEME!

     • Mestská polícia v škole

     • Dňa 17.11. 2023, navštívil našu školu príslušník Mestskej polície z Prievidze, kpt. Mgr. Vít Zajac, ktorý si pripravil pre žiakov 2. a 4. ročníka prednášku na tému "Prečo máme MsP?". Žiaci sa dozvedeli o základných úlohách a povinnostiach MsP. Oboznámil ich s výstrojom a výzbrojou, deti dostali rady ako sa riešia konflikty, ako byť doma v bezpečí. Beseda žiakov veľmi zaujala, najmä pre chlapcov bol zážitok vidieť na vlastné oči pištoľ, obušok, putá. 

      Ďakujeme za ochotu prísť medzi nás a odpovedať na zvedavé otázky.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Odznak všestrannosti

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do športovej sútaže Odznak všestrannosti, kde si mohli precvičiť svoje pohybové schopnosti. Za najlepšie výsledky boli  odmenení odznakmi.

      Všetkým gratulujeme!

     • Športujeme aj počas zimy

     • V ŠKD sa deti stretli na florbalovom turnaji. Proti sebe nastúpili Družstevník a Biele tigre. Na turnaji samozrejme nemohli chýbať  ani fanúšikovia, ktorí povzbudzovali  svojich favoritov.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do 13. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci a žiačky vlastnoručne vyrábali záložky s motívmi svojich obľúbených príbehov a vymenili si ich s partnerskou školou z Bratislavy.

     • Vianočné trhy

     • Dňa 16.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnili Vianočné trhy. Do príprav sa zapojili mnohí a žiaci, ktorí na hodinách Techniky pripravili výrobky na predaj a na krúžky Mlsných jazýčkov upiekli a ozdobili medovníky. Počas vianočných trhov bol k dispozícii aj stánok s občerstvením, kde sa predávali palacinky, wafle, punč a horúca čokoláda. Vyzbieralo sa 470,00€. Výťažok bude použitý pre potreby školy. 

      Všetkým srdečne ĎAKUJEME.

       

     • Darčeky pre ŠKD

     • Aj vďaka darom a príspevkom, sme mohli v školskom klube detí v tomto školskom roku opäť obnoviť "materiálový a herný park" pre našich najmenších.
      Ďakujeme za 2 % z daní z príjmov fyzických, a 1% z daní z príjmov právnických osôb.

     • Žiaci obdarovali žiakov

     • Žiaci zo školského krúžku 3D tlač so svojimi zrealizovanými návrhmi, obdarovali pri príležitosti blížiacich sa Vianoc naše ŠKD. Modelová železnica a ostatné výtvory budú slúžiť na spestrenie činnosti našich najmenších. Ďakujeme!

     • Pytagoriáda

     • školské kolo

      Kategória P3

      - zúčastnili sa 2 žiaci a 1 bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Christian Hausner, 3.A

      Kategória P4

      - zúčastnilo sa 9 žiakov a 5 bolo úspešných riešiteľov

      1. miesto: Simon Šujan, 4.B

      2. miesto: Matej Palovčík, 4.B

      3. miesto: Marek Duhaj, 4.B

      4. miesto: Jakub Mokrý, 4.B

      5. miesto: Simona Valovičová, 4.B

      Kategória P5

      - zúčastnilo sa 10 žiakov a 4 boli úspešní riešitelia

      1. miesto: Viktor Revický, 5.B

      2. miesto: Nela Dadová, 5.A

      3. miesto: Martina Dvorská, 5.A

      4. miesto: Nicolas Hausner, 5.B

      Kategória P6

      zúčastnilo sa 10 žiakov a 3 boli úspešní riešitelia

      1. miesto: Karolína Nagyová, 6.A

      2. – 3. miesto: Tomáš Uhrín, 6.B

      2. – 3. miesto: Jakub Baran, 6.B

      Kategória P7

      - zúčastnilo sa 10 žiakov a 1 bol úspešný riešiteľ

      1. miesto: Zuzana Djokičová, 7.A

      Kategória P8

      - zúčastnilo sa 23 žiakov a 3 boli úspešní riešitelia

      1. – 2. miesto: Patrik Klopan, 8.B

      1. – 2. miesto: Aneta Pipíšková, 8.B

      3. miesto: Arina Svobodová, 8.B

      GRATULUJEME!

     • Vianočná pošta z ŠKD

     • Vianoce sú aj o rozdávaní radosti. My sme sa rozhodli potešiť deti zo školského klubu v Lazanoch a Nitre. Poslali sme im listy s vianočným prianím a darčeky, ktoré sme vyrobili. Radosť sme urobili aj osamelým seniorom z obcí Nedožery-Brezany, Poluvsie a Pravenec, ktorým sme doručili vianočné pozdravy.

     • Ďakujeme za príspevky do zbierok

     • Vďaka ochote a pomoci sme spoločne prispeli ku krajším Vianociam pre neziskovú organizáciu Jazmín n.o. a občianske združenie ProLiberi o.z., ktoré poskytujú odbornú pomoc a intervenciu pre ľudí v núdzi, sociálne slabým rodinám, a na pomoc odkázaným ľuďom. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili

     • Aj deti dokážu pomôcť...

     • Deti z našej základnej školy boli súčasťou podujatia Starostovská kapustnica. Na krúžku Mlsné jazýčky napiekli medovníčky, v školskom klube ich deti vyzdobili a výťažok z ich predaja bol určený na dobrovoľnú finančnú zbierku na liečbu pre malého občana obce Nedožery-Brezany Matúška. Podujatie svojím vystúpením spestrili aj deti z krúžku DFS Briezka, ktoré deťom priniesli vianočnú náladu prostredníctvom vinšov a kolied.

     • Školský e-shop otvorený

     • Na základe výsledkov Vášho hlasovania Vám predstavujeme skvelú novinku! Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorú si môžete zakúpiť v e-shope pod týmto linkom:

      https://www.kraloveskoly.cz/zsnb/

      Objednávanie je už spustené, a bude možné až do 21.12. 2022. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí, a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zakúpiť ten svoj kúsok oblečenia a ostatných vecí s motívom našej - Vašej školy.

     • Naši úspešní

     • Žiaci 8.A sa zapojili do projektu "Vráťme hmyz do našich záhrad". V školskom kole, kde boli zapojené viaceré školy z okresu, sa trieda umiestnila na prvom mieste, a získala finančnú odmenu vo výške 70€, ktoré môžu použiť na "triedne posedenie". Záverečné kolo súťaže sa uskutočnilo dňa 10.12.2022 v zasadačke Galérie Jabloň. Za reprezentáciu, našej školy patrí poďakovanie Linde Gamanovej a Tomášovi Mokrému. Ani oni neodišli naprázdno, získali vecné ceny.  

     • Vianočné trhy

     • Žiaci základnej školy s materskou školu Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v priestoroch základnej školy v piatok 16.12.2022 v čase od 12:00 do 16:00. Zakúpením žiackych výrobkov môžete podporiť školu. Tešiť sa môžete aj na sladké občerstvenie. Príďte si vychutnať atmosféru blížiacich sa sviatkov.

     • Zdobenie vianočného stromčeka

     • V piatok 9.12.2022 sa celá naša škola zúčastnila zdobenia vianočného stromčeka. Deti si vyrobili alebo priniesli ozdoby, ktoré si vlastnoručne povešali na stromček. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave tejto akcie.

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, na základe odporučenia RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, po dohode so zriaďovateľom, z dôvodu vysokej chorobnosti vyhlasuje od 10.12.2022 do 14.12.2022 chrípkové prázdniny pre žiakov základnej školy. Opätovný nástup žiakov do školy je 15.12.2022, t.j. vo štvrtok. Materská škola zostáva v prevádzke.

     • Mikuláš v škole

     • Aj našu školu navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertami. Deti si pre nich pripravili krátky program za ktorý boli odmenení sladkosťami.

      V školskom klube pokračovali deti mikulášskou diskotékou. Najskôr deti Mikulášovi zaspievali a zarecitovali básničky a mohla sa rozbehnúť párty s anjelom a čertom. Metlový tanec samozrejme nemohol chýbať.

      Aj futbalový krúžok sa niesol v mikulášskom nádychu.

     • Šaliansky Maťko

     • Súťaž v prednese slovenskej povesti  sa stala tradíciou v predvianočnom čase.  2 roky sme nemohli súťaž realizovať kvôli pandémii. S potešením sme preto strávili 7.12.2022 popoludnie v škole a započúvali sme sa do slovenských povestí v podaní našich žiakov.

      Žiaci súťažili v 3 kategóriách a víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.

      I.kategória : 2. - 3. ročník

      1. miesto: Leonie Dudková – 2. A

      2. miesto: Juraj Bunda – 3. A

      3. miesto: Ela Čičmancová – 3. A

      II.kategória : 4. - 5. ročník                                                              

      1. miesto: Kristína Pekárová – 5. B

      2. miesto: Marek Duhaj – 4. B

      3. miesto: Laura Humajová – 5. B

                         Timotej Dudka – 5. A

      III.kategória: 6. - 7. ročník

      1. miesto : Nella Engelhardtová – 7.A
      2. miesto: Sofia Mazánová – 6.A
      3. miesto : Miriam Jurčová – 7.A

      Víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk