• Literárna exkurzia

     • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili literárnej exkurzie, v rámci ktorej navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, Slovenské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch a Apponyiho historickú knižnicu v Oponiciach.

     • Výstava ovocia a zeleniny

     • V dňoch 23.-27.10.2023 sa na 1. poschodí našej školy sa uskutočnila výstava ovocia, zeleniny, ale aj rôznych výrobkov z nich. Súťažilo sa v troch kategóriách a po maratóne hlasovania Vám prinášame výsledky.

      Kategória Aranžovaný výrobok:

      3. miesto – 24 hlasov – Tomáš Beňadik – 1.B,

      2. miesto – 33 hlasov – Peter Hanuska – 1.A,

      1. miesto – 65 hlasov – Miroslav Dado – 2.A.

      Kategória Najsympatickejšia zelenina:

      3. miesto – 18 hlasov – dievčatá z 5.A,

      2. miesto – 44 hlasov – Karolína Valášková – 6.A,

      1. miesto – 87 hlasov – Alexandra Klopčeková – 6.A.

      Kategória Najkrajšie jablko:

      3. miesto – 19 hlasov – Alexander Matiaško – 7.B,

                                                  Lukáš Svetlák – 8.B,

      2. miesto – 42 hlasov – Marek Homola – 2. A,

      1. miesto – 50 hlasov – Stela Mikulášiková – 4.A.

      Všetkým ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme.

     • Hodina matematiky netradične

     • Žiaci 6. ročníka zažili hodinu matematiky netradične - vonku. Nadobudnuté vedomosti si overovali pomocou riešenia úloh vytvorených cez QR kódy.

     • Strašidelná párty

     • U nás v ŠKD sa v posledný deň pred prázdninami dolná chodba premenila na strašidelnú párty, na ktorej sme sa s detičkami vynikajúco zabávali. Samozrejme, vstupenkou na párty bola strašidelná maska a dobrá nálada. Na deti čakali rôzne súťaže, balónový a stoličkový tanec.

     • Hodina Vlastivedy

     • Žiaci 4.ročníka na hodine Vlastivedy pracovali na projekte - Mária Terézia. Prepojili sme Vlastivedu s Výtvarnou výchovou a vytvorili pekné projekty.

     • Prednáška

     • V našej škole sa uskutočnila vzdelávacia prednáška na tému Život v lesoch mierneho pásma. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa dozvedeli zaujímavé informácie o našich veľkých šelmách.

      Ďakujeme Tomášovi a Michaele z projektu #NEPZ za pútavé rozprávanie.

     • Exkurzia - Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

     • Žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Dozvedeli sme sa množstvo nových a zaujímavých informácii  o jaskynnom ekosystéme. Biospeleológ nám objasnil, kto jaskyne obýval  pred 10 000 rokmi a v súčasnosti obýva aj napriek tomu, že jaskyne sú považované za jedno z najnehostinnejších prostredí pre život.

     • Takéto hodiny nás jednoducho bavia.

     • Naši šikovní šiestaci - rybári Mirko, Števko a Denis, nás zasvätili do ich najväčšieho koníčka - rybárstva. A to riadne detailne! Boli to skvelé dve hodiny Biológie a to nielen pre žiakov. 

     • Prvácka pasovačka

     • Na známosť sa všetkým dáva, že naši prváci boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Tak nech sa im v škole darí!

     • Poďakovanie

     • Pred každou akciou prebiehajú prípravy a podieľajú sa na nej ľudia, ktorých vo finále nevidíme. Na príprave pasovačky prvákov pomáhali:

      naši ôsmaci a pani učiteľky Petronela Šovčíková a Adriana Hepnerová-  výzdoba telocvične, balóny...

      žiaci Gregor, Mia, Linda - veselá bubnovačka

      pani Evka Paulíková - pamätné listy deťom, výroba pozvánok a ozdôb pre deti

      tetám kuchárkam - zapožičanie obrusov a výroba "drinku múdrosti"

      pani Greschnerová - napiekla skvelé koláčiky

      pani Hausner, pán riaditeľ, pán školník - pomoc pri zabezpečovaní celej akcie

      Ďakujeme!!!       Prvácke pani učiteľky Vierka a Evka

     • Testovanie pohybových predpokladov

     • Aj tento  rok sme testovali  pohybové predpoklady našich žiakov. Žiaci z 1.A a 3.A sa veru veľmi snažili,bojovali ako na olympiáde. Deťom sa mnohé disciplíny páčili, možno svoje vrodené predpoklady uplatnia v niektorých zo športov. Osvedčenie, ktoré  dostanú ich nasmeruje k správnemu výberu športu.

     • Mesiac úcty k starším

     • "Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy."

      Deti z ŠKD v mesiaci október tvorili na tému starí rodičia. Svojimi výtvormi potešili seniorov idúcich okolo školy. Pre starkých si pripravili aj darčeky. Program pre seniorov obce Nedožery-Brezany spríjemnili scénkami, tancom a spevom deti z DFS Briezka. Našim starkým prajeme, aby touto etapou života kráčali v zdraví a aj radosťou z vnúčat si spríjemňovali svoju jeseň života.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 19. 10. 2023, vybraní žiaci 7. a 9. ročníka navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici a pozreli si divadelno - hudobné predstavenie "Výkriky do ticha".

      Príbeh bol o šikanovaní virtuálnom i fyzickom. Hlavným posolstvom inscenácie bolo, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechali šikanovať inými a sami nešikanovali ľudí. 

      Tento príbeh v nás zanechal silné emócie. Žiaci si odniesli dôležité ponaučenie, že je dôležité byť láskavý a ohľaduplný ku všetkým. 

     • Design bývania

     • Z návrhov a  svojich výrobkov žiaci 2. stupňa vytvorili malú výstavu, aby tak inšpirovali aj mladších spolužiakov.

     • Reklamácia na hodine angličtiny

     • Žiaci 9. ročníka si na hodine anglického jazyka vyskúšali zahrať neľahkú rolu nespokojného zákazníka, ktorý v obchode reklamuje poškodený tovar. Deviataci si scénky pripravili vo dvojiciach, priniesli si rekvizity a zahrali ich pred spolužiakmi. Vlastnej tvorivosti sa medze nekládli, a tak žiaci nielen komunikovali v cudzom jazyku, ale priniesli aj nové nápady a svojimi hereckými výkonmi pobavili spolužiakov.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764