• Včelárstvo

     • Najlepšie sa učíme, keď vidíme, zažijeme a chytíme. Téma včiel a včelárstva so žiakmi 6.A priamo vo včelnici so včelárom. Ďakujeme p. Klopčekovi za skvelé a odborné vysvetlenie svojho koníčka.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Deti v ŠKD aj tento rok netrpezlivo čakali na "našu Šarkaniádu". Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vetrík. Deti si priniesli vlastných šarkanov rôznych farieb a veľkostí. Do sýtosti nabehali, vyšantili a najviac sa tešili zo šarkanov, ktoré sa aspoň na chvíľu vyniesli do výšky nad našimi hlavami. Za svoju šikovnosť pri púšťaní šarkanov si zaslúžili sladkú odmenu, za ktorú ďakujeme p. Katke Greschnerovej.

     • Hodina chémie v 7. ročníku.

     • Hodinu chémie sme si v 7. ročníku spestrili prípravou bylinkovej alebo ovocnej čajovej zmesi. Žiaci sa na hodine chémie učia o chemicky čistých látkach a zmesiach, a tak nám padlo vhod si v tomto chladnom počasí pripraviť teplý čaj zo zmesi byliniek a ovocia.

     • Anglický jazyk v 3. ročníku

     • Žiaci 3. A triedy si na hodine angličtiny urobili projekty na tému: Moja obľúbená hračka, farba a zvieratko. Precvičili si tvorbu jednoduchých viet a upevňovali si slovnú zásobu.

     • Poštárik v ŠKD

     • V pondelok 9.10.sme si v ŠKD pripomenuli Svetový deň pošty. Deti napísali list a vyrobili darčeky pre svojich kamarátov v Nitre a Lazanoch. Našu spoluprácu sme rozšírili aj do susednej Českej republiky, a to do Českej Lípy, kam sme tiež odoslali malé prekvapenie. Deti sa veľmi potešili,keď si rozbaľovali zásielky od svojich rovesníkov.

     • Angličtina v praxi

     • Nový predmet Angličtina v praxi je zameraný predovšetkým na komunikáciu žiakov medzi sebou. Majú priestor hovoriť o svojich zážitkoch - pocitoch - skúsenostiach. Vo dvojiciach, či v skupinách riešia možné situácie v živote. Navzájom sa tak môžu povzbudzovať k dialógu, aby boli lepšie pripravení na reálne situácie.

     • eTwinning projekt CREATE BETTER SCHOOLS 2023

     • Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať: pánovi riaditeľovi a pani zástupkyni za podporu počas realizácie eTwinning projektu CREATE BETTER SCHOOLS 2023 a všetkým žiačkam 7.A a 7.B, ktoré tvorili úžasný tím.

        Projekt sa nám podarilo obhájiť a získať ocenenie Národný certifikát kvality pre našu školu!

     • Nakupovanie na hodine Angličtiny v 8. ročníku

     • Zaujímavým spestrením hodín anglického jazyka v 8.A a 8.B bola simulovaná situácia – nakupovanie v obchode s oblečením alebo obuvou. Na scénky vo dvojiciach a trojiciach sa naši ôsmaci dôsledne pripravili. Rozdelili si úlohy, dohodli sa, čo budú kupovať, priniesli si „rekvizity“ i kostýmy. V praktickej komunikácii využili konverzačné frázy a vhodnú slovnú zásobu. Vďaka takýmto interaktívnym aktivitám si žiaci rozvíjajú vlastnú tvorivosť, svoje komunikatívne kompetencie, učia sa plynulejšie a sebavedomejšie komunikovať v cudzom jazyku, aktívne počúvať a spolupracovať so spolužiakmi.

     • Gaštankovo

     • Jesenné počasie je ako na hojdačke - chvíľu svieti slnko, potom zasa prší. Malých školákov vždy poteší, keď nezbedný vietor zhodí zopár gaštanov na zem. Prváci si najskôr na hodine výtvarnej výchovy nakreslili postavičku Gaštanka. Potom sa na hodine matematiky zahrali hru Gaštanový kráľ. Kráľ velil a deti počítali. Čo je viac - šesť či päť gaštanov?  Aj takáto môže byť hodina matematiky. 

     • Hodiny fyziky

     • Hodiny fyziky sme si v 6. ročníku spestrili pokusmi a praktickými aktivitami. Žiaci sa počas nich pokúsili prísť na to, ako sa niektoré látky a telesá  správajú v kvapaline a prečo je tomu tak. Taktiež si vyskúšali nafúknuť balón bez fúkania.

     • Divadelné predstavenie

     • Kto by nepoznal Ferda Mravca? Túto krásnu tanečnú rozprávku si dňa 6.10.2023 prezreli žiaci 2. – 4. ročníka v štátnej opere v Banskej Bystrici. Nádherná farebná scéna, ktorá zobrazovala život hmyzu na lúke, pôsobivá hudba a rôzne dobrodružstvá chrobákov s výbornými hereckými výkonmi zanechali hlboký umelecký zážitok, ktorý deti ocenili dlhým potleskom.

     • Vitamínkovo

     • Dňa 3. 10. 2023 sa žiaci 1. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom: VITAMÍNKOVO. Svojimi nápaditými prácami zobrazili rôzne druhy ovocia a zeleniny, pracovali rôznou technikou. Každá trieda sa prezentovala svojimi výkresmi. Naša každodenná strava by mala byť pestrá a plná vitamínov, ktoré nás zároveň chránia pred chorobami.

       

     • Projekt International Language Bridges.

     • Po úspešnom ukončení nášho prvého eTwinning projektu, v ktorom sa nám podarilo vytvoriť aj našu prvú E-knihu, sme založili v máji v Tunisku ďalší projekt, pod názvom International Language Bridges.

      Žiačky z 5.A budú spolupracovať so žiakmi z rôznych krajín. V rámci vyučovania anglického jazyka budú môcť použitím zábavných aktivít a digitálnych nástrojov, spojiť rôzne formy komunikácie, učiť sa o iných kultúrach a školách priamo od zahraničných študentov.

      Koncom septembra sa uskutočnil zoom meeting  tímu učiteľov (Francúzsko, Tunisko, Libanon).

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764