• Príprava na Vianoce v ŠKD

     • Deti zo školského klubu spoločne vyzdobili stromček a nástenky v priestoroch školy. Na stromček si vyrobili výzdoby, ktoré sa ligocú už z diaľky. 

     • Hvezdáreň Malé Bielice

     • 30.11.2022  žiaci 4.A a 4.B navštívili hvezdáreň v Malých Bieliciach. Dozvedeli sa tak všeličo o vesmíre, planétach slnečnej sústave a veľa ďalších iných zaujímavostí.Pobavilo ich krátke video o živote kozmonautov vo vesmíre Porovnali si tak  už získané vedomosti na hodinách prírodovedy a zároveň obohatili. Prehliadka sa im páčila a mnohí sa tešia na nočnú návštevu hvezdárne s rodičmi.

     • Besedy z RÚVZ

     • Aj v mesiaci november sa konali na našej škole prednášky a besedy z RÚVZ Prievidza pre žiakov 5. a 6. ročníka na tému: Zdravá výživa a Prevencia fajčenia.

     • Hodina geografie

     • Žiaci 9. ročníka v rámci hodín geografie pracovali na projekte s názvom Austrália mojími očami. Žiaci pracovali v skupinách tak, ako si ich sami vytvorili. Každý žiak vo svojej skupine priložil ruku k dielu. Niektorí pracovali na tvare a vzhľade samotného svetadielu, iní modelovali objekty týkajúce sa Austrálie z rôznych materiálov, napr. bumerang, kengura, vtákopysk, wolémia a pod.. Spoločnými silami vytvorili veľmi pekné projekty.

     • Vianočná pomoc druhým

     • v našej škole sa v dňoch 28.11.-02.12.2022 uskutoční zbierka vecí, čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov pre deti a dospelých, ktorí to potrebujú. O čo vlastne ide? Darujme im to, čo my považujeme za normálne. Nakoľko ony nedostávajú stále nové veci, preto sme sa rozhodli, že by sme im mohli skrášliť aspoň Vianoce. Vyzbierané veci budú použité pre dve inštitúcie:  Krízové centrum Jazmín v Handlovej a občianske združenie ProLiberi. 

      Svoje „dary“ môžete priniesť každý deň v čase od 07:45 do 08:00.

      V spolupráci s Obcou Nedožery-Brezany  sa zapájame do projektu "Krabička radosti" pre ľudí v núdzi na Ukrajine. Do krabice od topánok môžete dať niečo chutné -trvanlivé ako cukríky, kávu, niečo praktické ponožky, čiapky, zubnú pastu, sviečky a niečo od srdca pohľadnice. Prosím, označte krabice podľa toho či ide deťom aj akého veku, žene či mužovi. Vašu krabičku môžete doniesť do knižnice v stredu a piatok v čase od 8-11 a 14-17h, do 8.12.2022.

      Viac informácií o prebiehajúcich zbierkach nájdete na plagátoch.

      Vopred Vám zo srdca

       

      Ď A K U J E M E

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Každoročne sa starší žiaci zúčastňujú olympiády z rodného jazyka. Absolvujú test na gramatiku a čítanie s porozumením, tvoria texty a prednášajú príhovory.

       V tomto školskom roku sa školského kola  OSJL zúčastnilo 13 súťažiacich : 8 žiakov z 9.A a 5 žiakov z 8.A a 8.B. 11 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

      1. miesto: Sára Pistová, 9.A
      2. miesto: Ema Mazániková, 9.A
      3. miesto: Alžbeta Tamara Velická , 8.A

       Ďakujeme za reprezentáciu školy v okrese žiačke Sáre Pistovej.

     • "Tréneri v škole" a "Moduly" u nás

     • Vďaka snahe a aktivite našej školy, sa v tomto školskom roku na hodinách telesnej a športovej výchovy na 1. stupni, realizujú programy, zamerané na modernejšie a inovatívne metódy a postupy vo vyučovaní tohto predmetu. Ich súčasťou je aj množstvo nových pomôcok, ktoré sme dostali.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • S novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád a súťaží. A tak sme aj my, učiteľky anglického jazyka,  pripravili pre našich žiakov školské kolo obľúbenej postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Dňa 9.11.2022 sa stretli všetci tí, pre ktorých je angličtina nielen povinným vyučovacím predmetom, ale majú k nej bližší vzťah. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7. r.) a 1B (8., 9. r.). Umiestnenie najúspešnejších žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Ondrej Genzor zo 7.A   

      2. miesto – Karolína Nagyová zo 6.A

      3. miesto – Adela Buráková zo 6.A

       Kategória 1B : 

      1. miesto – Arina Svobodová z 8.B   

      2. miesto – Nikola Ješíková z 8.A  

      3. miesto – Sofia Neumannová z 9.A   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Bubnovačka

     • Naša škola bola v piatok 18.11. súčasťou Bubnovačky 2022. 

      "Aby bolo deti lepšie počuť"

     • Cosmos Discovery

     • Svetová výstava kozmonautiky

      Dňa 16.11.2022 sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníka svetovej výstavy kozmonautiky - Cosmos Discovery. Výstava bola zaujímavá a deti zaujala najmä virtuálna realita v závere výstavy.

     • Pestrá recyklácia

     • Ďakujeme spoločnosti Smurfit Kappa Olomouc s.r.o za pekný darček pre základnú aj materskú školu. Takto sa môžeme spoločne postarať o krajšie a čistejšie prostredie.

     • Informatická súťaž - iBobor

     • V dňoch 7. - 11. novembra prebiehala online informatická súťaž iBobor.

      Úspešní riešitelia a zároveň víťazi v jednotlivých kategóriách sú:

      Kategória Drobec - Leonie Dudková 2. A

      Kategória  Bobrík - Karolína Valášková 5. A

      Kategória  Kadet -  Miroslav Uhrín 9. A

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 7.11.2022 prváci zažili trochu kultúry. Na OcÚ sa pobavili, ale i poučili na interaktívnom divadelnom predstavení " Dobrý deň, pán učiteľ". 

     • Prvácka pasovačka

     • Dňa 26.10.2022 bola na škole PASOVAČKA PRVÁKOV.

      V tento deň boli pre deti pripravené rôzne prekážky nástrahy a úlohy, ktoré bolo treba vyriešiť. Keďže si s nimi všetci hravo poradili, zložili sľub, mohli byť slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Na záver si všetci pripili nápojom múdrosti a preto  veríme, že sa im bude v škole dobre dariť, budú do nej radi chodiť a budú všetkým pre radosť.

     • Kam po skončení základnej školy?

     • V spolupráci s našimi partnermi - spoločnosťami, organizáciami a firmami, pomáhame našim žiakom 8. a 9. ročníka, priblížiť zážitkovou formou skutočný, reálny život a pracovné prostredie.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk