• Európsky deň jazykov na našej škole

     • Aj tento rok sme sa zapojili do aktivít k Európskemu dňu jazykov (26. september). Pri tejto príležitosti sme zo žiackych prác, projektov, novín, časopisov, slovníkov, kalendárov a prázdninových suvenírov pripravili na našej škole tematickú výstavu i nástenky. Hodiny cudzích jazykov si žiaci spestrili besedami o dôležitosti a potrebe dorozumenia sa v cudzích jazykoch, riešili jazykové kvízy, podľa obrázkov a vlajok hádali štáty v Európe, podľa zvukových ukážok tipovali jazyky. Zábavné jazykové, gastronomické a geografické úlohy si pre mladších žiakov pripravili  žiačky z  9.A  a 9.B. Veríme, že sme takto našich žiakov podnietili k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu a zároveň im spestrili vyučovacie hodiny.

     • Beseda s anglickým lektorom

     • Vedeli ste, že v Anglicku nemajú občianske preukazy? Alebo prečo anglickí policajti nenosia zbrane? Prečo my jazdíme vpravo a v Británii vľavo? My to už vieme. Alan Jardine, Angličan žijúci v našej obci,  ôsmakom a deviatakom pútavo porozprával nielen o svojom zaujímavom živote, ale aj o málo známych faktoch týkajúcich sa histórie angličtiny, školského systému, Vianociach, kráľovskej rodine, poschodových autobusoch atď. Žiaci mali na záver kopec zvedavých otázok a tak sme v stredu 27. septembra 2023 všetci z besedy odchádzali s novými poznatkami a príjemnými pocitmi. Ďakujeme Alanovi a jeho manželke Vierke za ich ochotu prísť medzi našich žiakov a naozaj inšpiratívne rozprávanie.

     • V písmenkovej krajine

     • Naši najmenší prváci sa v prípravnom období naučili poznávať už 9 tlačených písmen. Aby sme si ich lepšie zapamätali, tak sme ich na hodine výtvarnej výchovy modelovali, vytvárali z gombíkov, špagátikov, drôtikov, listov, špagiet.... ale aj z papúč. Bola z toho veľká zábava!

       

     • Hodina Biológie

     • Aj v 7. ročníku pokračujeme na hodinách biológie v zdokonaľovaní sa práce s mikroskopom. Tentokrát žiaci skúmali povrchové útvary stavovcov, ktorými sú napr. perie u vtákov, šupiny u rýb, vlasy a nechty u človeka, srsť u cicavcov. Taktiež si žiaci vyskúšali úpravu peria vtákov a zistili, že to nie je až také jednoduché.

     • Hodiny Dejepisu

     • Na hodinu dejepisu k nám prišla pani Krpelánová a žiakom piateho ročníka porozprávala a ukázala ako sa kedysi obliekal kroj. Následne si žiaci pozreli slovenské ornamenty v knihe a nakreslili si ich aj do zošita. Potom spájali staré príslovia s modernými a nakoniec si aj zahrali pantomímu podľa slovníku Hornonitrianskeho nárečia.

       Žiaci šiesteho ročníka sa zasa učili o vývojových stupňoch človeka.

     • Technika v praxi

     • Aj tento rok je technika na škole zameraná predovšetkým na získanie a budovanie praktických zručností u našich žiakov.

     • Nevšedné hodiny Dejepisu

     • Aj hodiny Dejepisu môžu byť zábavné.

      Žiaci preberali dinosaurov. Na začiatku si zacvičili dinosauriu jógu, potom sa pokúsili zo svojich tiel poskladať kostru dinosaura. Nakoniec si každý vymodeloval z plastelíny svojho dina a taktiež sa im podarilo nájsť všetkých dinosaurov v krúžkovačke.

      Navštívili aj Hornonitrianske múzeum, kde sa učili o fosíliách. Počas workshopu si vyrobili vlastné fosílie a taktiež si pozreli výstavu lega.

      A na hodine pracovali aj s historickým projektorom.

     • Naše prvé týždne v ŠKD

     • Spoznávame sa, hráme sa, tvoríme a zabávame sa. Vyrobili sme si záložky, tajničky a pravidlá ŠKD. Oslávili sme Medzinárodný deň čokolády s banánmi v čokoláde, ktoré nám veľmi chutili.

     • Policajná kynologická ukážka

     • V pondelok 11.09. 2023 do našej školy zavítali policajti- psovodi z MsP Prievidza, aby nám ukázali, čo všetko je možné psy naučiť. Psík počúval svojho psovoda a plnil rôzne povely: sadni, ľahni, zaboč v pravo, v Iavo, stoj... Ďalej sme si pozreli ukážku napadnutia nepriateľa. Deti boli nadšené, mali zvedavé otázky, dokonca si mohli psíka pohladiť. 

      Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať MsP Prievidza p. npráp. R. Feješovi, že nám umožnil nezabudnuteľný zážitok. 

     • Hodina Dejepisu

     • Na hodine dejepisu si deti pomocou brainstormingu zopakovali, čo si pamätajú z piateho ročníka. Naučili sa periodizáciu dejín a čo sa v jednotlivých obdobiach histórie vyskytovalo. Potom si vytvárali svoju časovú priamku, ktorá sa stala základom ich budúceho interaktívneho zošitu.

     • Čerstvé hlavičky

     • Aj vďaka vašim hlasom získala naša škola v školskom roku 2023/2024 opäť bohatú nádielku ovocia a zeleniny pre svojich žiakov!

     • Škola začína!

     • Kto to klope dneska k ránu

      na čarovnú školskú bránu?

      Krásne klope, to mi ver,

      predsa mesiac september.

      Už je brána dokorán,

      najmúdrejšia brána brán.

      Múdrosti je za ňou všade

      ako kvetín na záhrade.

      Bežíme dnu - sláva, sláva!

      V škole deťom zmúdrie hlava.

     • Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Milí žiaci, vážení rodičia.

       

       Otvorenie nového školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4.9.2023 o 8:00 na nádvorí školy. 

      • V prípade nevhodného počasia prebehne otvorenie školského roka pre žiakov v triedach. Žiaci sa v tomto prípade do školy vpúšťajú od 7:45
      • Rodičom žiakov 1. ročníka je umožnený vstup do tried spolu s deťmi
      • Školský klub detí  v tento deň nie je v prevádzke a obedy v školskej jedálni sa nevydávajú
      • Po ukončení otvorenia školského roka pôjdu žiaci domov

      Prajeme všetko dobré a veľa úspechov v novom školskom roku.

     • Turistická vychádzka do prírody detí z ŠKD

     • Školský rok deti zo školského klubu ukončili turistickou vychádzkou do prírody. Počas cesty sa porozprávali, zasmiali a aj zaspievali. Na priehrade sa stretli s rybármi, ktorí im odhalili tajomstvá chytania rýb.

     • Slávik Slovenska 2023 – celoštátna spevácka súťaž

     • Žiačka 2. A triedy Leonie Dudková po víťazstvách v školskom, okresnom a krajskom kole vyskúšala svoj talent v 31. ročníku celoštátnej speváckej súťaži detí a mládeže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023.

      Súťaž sa uskutočnila 28. 6. 2023 v Bratislave pod záštitou garanta Petra Dvorského v budove Slovenského rozhlasu.

      Leonie získala ocenenie laureáta Slávika Slovenska 2023. Srdečne blahoželáme k veľkému úspechu!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764