• Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

      Oznamujeme rodičom, že v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole. Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohách:

      INFO_pre_ziadatelov.doc

      cestne_vyhlasenie(1).doc

      Dokumenty je možné predložiť e-mailom zsnb@centrum.sk alebo je možné ich priniesť do základnej školy od 26.7. 2021  najneskôr do 04.08. 2021 v čase od 08:00 do 14:00, aby sa mohli počty detí zosumarizovať do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

     • Tešíme sa na vás 2. septembra 2021

     • Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom prajeme príjmne strávené letné dni plné oddychu. :)

      Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti do letnej školy, aby pravidelne kontrolovali správy v EduPage, nakoľko im budú priebežne zasielané konkrétne informácie.

     • Prejav sa pohybom

     • V závere školského roka našu školu navštívil tanečník Miroslav Žilka, tanečník skupiny Old School Brothers, so svojím projektom Prejav sa pohybom. Svojím vystúpením žiakom predstavil rôzne techniky tanca - electric boogie. Spoločne so žiakmi sa naučili krátku choreografiu, ktorú spoločne zatancovali. Nemohol chýbať ani tanečný súboj, do ktorého sa zapojili Peťka Gregušová (3.B), Monika Šujanová (4.B), Viktorko Revický (3.B) a Christian Haussner (1.B). Víťazke Peťke zo srdca gratulujeme.

     • Koncoročný výlet

     • Pondelok 28.06.2021 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili koncoročného výletu, ktorý sa realizoval v priestoroch farskej záhrady. Príjemne strávený čas si spestrili opekaním a hraním loptových, resp. spoločenských hier. 

     • Čitateľská súťaž

     • Od marca 2021 v 2. B triede prebiehala veľká čitateľská súťaž. Na konci školského roka sme vyhodnotili najusilovnejších čitateľov našej triedy.

      Sú to deti: Marek Duhaj, Jakub Mokrý a Nelka Drexlerová.

      Usilovne čítali aj Jessica Mócová, Simon Šujan a Maťko Palovčík.

      Oceneným deťom blahoželáme a veríme, že aj v čase letných prázdnin si nájdu čas na kamarátku knihu.

     • Predchádzame zbytočným úhynom vtáctva!

     • Vďaka projektu Živé mestá, živé miesta“ je aj naša škola o niečo bezpečnejšia pre okolitú avifaunu. Presklené plochy predstavujú pasce pre vtáctvo, keďže sa v oknách odrážajú stromy, čo vtákom navodzuje predstavu voľnej plochy, pričom vo veľkej rýchlosti narazia do okna a okamžite uhynú. Spoločne so žiakmi VIII.B triedy sme preto ošetrili vybrané presklené plochy špeciálnymi reflexnými nálepkami, ktoré upozornia vtáctvo na prekážku a tým minimalizujú nárazy.  Na záver sme pomohli dobrej veci a „okrúžkovali“ sme „Brezianských“ sokolíkov. Teší nás pomáhať prírode!

     • Záver školského roka

     • V závere školského roka si žiaci 4. ročníka a 8.B triedy užili opekačku v príjemnom prostredí chaty Priehrada. Opiekli si špekačky, pochutnali si na dobrotách od rodičov a občerstvili sa nápojmi z bufetu, zahrali si hry. Touto cestou by sme chceli poďakovať aj p. Tatiane, ktorá nám umožnila využiť priestory chaty.

     • Výlet druhákov do prírody

     • Žiaci 2. A a 2. B triedy využili tieto letné dni na výlet do prírody. V areáli školy najskôr opekali a potom sa vybrali na  vychádzku. V tieni stromov sa zahrali, zaspievali si, zabavili sa a príjemne unavení sa vrátili do školy. Bol to naozaj pekný deň.

     • Maksík

     • V týchto horúcich letných dňoch sa tešíme nielen z blížiaceho príchodu letných prázdnin, ale aj z výsledkov súťaže Maksík. Je to súťaž, ktorá má až päť súťažných kôl a trvá takmer celý školský rok. Nie každému sa chce riešiť rôzne slovné úlohy. O to väčšia pochvala patrí žiakom, ktorí to zvládli.

      Sú to títo žiaci:

      2. B trieda: J. Mokrý, Duhaj, Palovčík

      3. A trieda: Dudka, Dvorská, Ďurdina

      3. B trieda: Brida, Regina, Djokičová, Pekárová, Flimel, Revický, Hausner, Genzor

      4. A trieda: Mazánová, Buráková, Revická, V. Šimová

      4. B trieda: P. Šimová

      Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme!

     • Plán vybranej časti obce Nedožery-Brezany

     • Učivo vlastivedy 4. ročníka bolo zamerané na poznávanie všetkých kútov Slovenska. Deťom je najbližšia jeho rodná obec a blízke okolie, ktoré dobre poznajú. Žiaci 4. ročníka ukončili vlastivedné učivo vypracovaním plánu vybranej časti obce. Pracovali s prineseným papierovým odpadovým materiálom. Projekt dokončili výtvarnými technikami.

     • Čerstvé hlavičky

     • Paráda!!! Čerstvé hlavičky idú do našej školy

      Od septembra 2021 aj vďaka Vašim hlasom bude pre našich žiakov zabezpečený pravidelný týždenný prísun vitamínov v podobe ovocia a zeleniny.

     • Milá spomienka na dištančné vzdelávanie

     • Aj keď sme už nejaký ten čas v škole, aktivita a snaha sa cenili aj v čase dištančného vzdelávania. V rámci predmetu Občianska náuka sa mohli naši žiaci 2. stupňa zúčastniť workshopu organizovaného Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTA. Naša žiačka, účastníčka Eliška Pročková bola za jej aktivitu a snahu v rámci tohto workshopu v týchto horúcich dňoch ocenená praktickými cenami od tohto inštitútu. Gratulujeme.

     • Slávnostné odovzdávanie ocenení

     • Deti si postupne prevzali diplomy, poháre a sladkosti podľa kategóriií do ktorých sa zapojili. Ondrejko Genzor za 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády a Hanka Djokičová za 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády. Počas slávnostného odovzdávania si mohli vychutnať kultúrne predstavenia v podobe mažoretiek, rôzne sólové tanečné a baletné vystúpenia. V závere podujatia si ceny prevzali aj ocenení učitelia, zväčša za prínos z dlhoročnej účasti v komisiách predmetových súťaží. Našu školu reprezentovala pani učiteľka Šestáková za Fyziku. Sladká odmena bola bodkou pri preberaní všetkých ocenení. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

     • Ďakujeme

     • Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri našej ZŠ za finančnú podporu pri nákupe sedacích setov, ktoré už počas dnešných horúcich dní využívame na výučbu, v rámci ŠKD ako i realizácii rodičovského združenia v exteriéri našej školy. Vďaka patrí i šikovnému stolárskemu majstrovi pánovi Ďurdinovi, ako aj pánovi Svobodovi za náterové hmoty, ktoré budeme v najbližšom čase aplikovať.

     • Matematický KLOKAN

     • Už tradične na konci školského roka vyhodnocujeme súťaž Klokanko. Súťaž sa teší veľkému záujmu. Na 1. stupni sa do Klokanka zapojili žiaci:

      1. A trieda

      Benjamín Martin Bittara, Natália Budinská, Ela Čičmancová, Ziva Ergangová, Timon Lacko

      1. B trieda

      Christian Hausner. Veronika Vrábelová, Karolína Bachoríková, Martin Homola

      2. B trieda

      Marek Duhaj, Maroš Gaman, Jakub Mokrý, Simon Šujan

      3. A trieda

      Karolína Valášková, Peter Donko, Timotej Dudka, Miroslav Mrázik, Matúš Plica, Martina Dvorská

      3. B trieda

      Matej Genzor, Hana Djokičová, Nicolas Hausner, Viktor Revický

      4. A trieda

      Martin Kamenský, Oliver Mihalička, Ľuboš Zbińovec

      Našim žiakom sa darilo v súťaži veľmi dobre. Titul ŠKOLSKÝ ŠAMPIÓN tento rok získava Marek Duhaj. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje