• Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia

     • Ďakujeme Civilnej ochrane, Slovenskému červenému krížu a dobrovoľnému hasičskému zboru z Nedožier-Brezian za pomoc a spoluprácu pri realizácii Účelového cvičenia pre našich starších žiakov. Cenné rady a skúsenosti pre život.

     • Čitateľská súťaž

     • Na konci školského roka žiaci 4. ročníka vyhodnotili čitateľskú súťaž v triede. Výsledky boli veľmi tesné a tak tento školský rok nebol víťaz ani porazený. Vlastne áno. Zvíťazili deti, ktoré sa skamarátili s knihou a čítaním. 

     • Súťaž v anglickom jazyku

     • Predposledný deň tohto školského roka si žiaci 4.A a 4.B zmerali sily v anglických vedomostiach.Proti sebe súťažili po 2 trojčlenné družstvá zo 4.A aj zo 4.B.Súperili v slovíčkach,v gramatike, tvorení viet,čítaniu s porozumením a nakoniec v konverzácii.Sily boli veľmi vyrovnané,deti sa veľmi snažili.Pani učiteľka spolu s asistentom Kubkom kontrolovala prácu detí a nakoniec spravodlivo rozdelila umiestnenia.Súťažiaci získali diplomy a veríme,že získané vedomosti využijú v budúcnosti.Well done!

     • Noc literatúry 2023

     • Žiaci 6.B a 8.B sa zúčastnili prespávačky v našej škole, ktorá sa niesla v duchu literatúry. Absolvovali metlobal, únikovú hru, karneval masiek a nočný pochod v areáli školy. Spoločne sme prežili noc plnú hier a nezabudnuteľných zážitkov. 

     • Športové stretnutie v MŠ

     • O tom, že spolupráca ZŠ a MŠ je na výbornej úrovni svedčia naše stretnutia. Tentoraz prváci dostali pozvanie na športové dopoludnie do škôlky, kde sa stretli so svojimi mladšími kamarátmi.  Deti si zaspomínali na časy strávené na škôlkarskom dvore, pri rôznych aktivitách a hrách. Bolo im tam super. Avšak čas na spanie nechali pre mladších a s radosťou sa vrátili do školy. Budúci prváci sa zas tešili, že po prázdninách nastúpia na školskom dvore a zásadnú do školských lavíc.

     • Súťaž The Project Competition 2023

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže The Project Competition, ktorú vyhlasuje vydavateľstvo cudzojazyčnej literatúry a učebníc Oxford University Press. Tri  žiačky z 8.A triedy – D. Losoncziová, H. Mócová, A. T. Velická  a  2 žiačky z 9.A triedy – S. Neumannová, N. Šimová súťažili vo vekovej kategórii 14-17 rokov. Úlohou súťažiacich bolo spracovať projekt v angličtine, tento rok na tému „wellbeing“. I keď ešte výsledky súťaže neboli zverejnené, dievčatá už svoju výhru majú - získali cennú skúsenosť a zdokonalili sa v globálnych zručnostiach 21. storočia. Veríme, že ich nápady ešte využijeme pri iných aktivitách školy.

     • Koncoročný pobytový výlet

     • V dňoch 21.-22.06.2023 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili koncoročného pobytového výletu na Ranči pod Babicou v Bojnej, kde navštívili ZOO, videli predstavenie miestnych sokoliarov a dosýta sa nabažili atrakciami, ktoré ponúka areál. Večer utužovali vzťahy pri spoločnej opekačke, ktorú im predčasne zrušila búrka. Noc prežili vo westernových chatkách a už teraz sa tešia na ďalší výlet.

     • Návšteva včelnice

     • V rámci hodiny biológie sme navštívili včelnicu v našej obci. Včelár p. Peter Klopček nám porozprával o svojej včelnici, o jeho včelách a o práci s nimi. Žiaci využili aj svoje vedomosti z hodín biológie a veľmi dobre vedia, že včely sú pre nás veľmi dôležité a bez nich by na našej  planéte nebol možný život. Ďakujeme p. Petrovi Klopčekovi za jeho čas a ochotu sa nám venovať. 

     • Opakovanie učiva netradične

     • Žiaci 4.A triedy si záverečné opakovanie učiva z prírodovedy a vlastivedy upevnili tvorením projektov.Využili v nich všetky poznatky z učiva 4.ročníka.Okrem projektov vymysleli na hodine prírodovedy pexeso,ktoré si spoločne zahrali a zopakovali všetko o prírodných spoločenstvách.

     • Klobúková výzva

     • Aj takouto formou sa snažíme o lepšiu ochranu nášho zdravia v týchto horúcich dňoch. Ďakujeme za zapojenie sa.

     • Výlet Bojnice

     • Žiaci prvého ročníka navštívili 16.6. 2023 Bojnický zámok. Prehliadka to nebola hocijaká. Sprevádzaná bola rozprávkovými príbehmi v ktorých víťazilo dobro nad zlom. Niektoré deti boli na zámku prvýkrát a boli nadšené.

     • Deň otcov v ŠKD

     • V nedeľu 18. júna oslavovali svoj sviatok všetci OTECKOVIA. Deti zo školského klubu si pre svojich oteckov vyrobili krásny pozdrav.

     • Akčný výlet pre akčnú 9.A

     • 14.6.2023 sa žiaci 9.A zúčastnili rozlúčkového výletu na Liptove. Program bol organizovaný spoločnosťou Liptov Active. Žiaci absolvovali rafting na Váhu, preteky v raftových člnoch, tímové hry, lukostreľbu a adrenalínový Zipline v Čutkovskej doline. Odmenou bol chutný obed v kolibe U richtárky. Zážitky a dojmy ostali veľké, bude na čo spomínať.

     • "Oži v koži" - naši žiaci v praxi

     • Na stretnutí so zástupcami spolupracujúcich firiem a spoločností v priestoroch spoločenskej sály na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch, sme aj za účasti niektorých našich žiakov, spoločne vyhodnotili a prediskutovali náš projekt pod názvom "Oži v koži". Jeho cieľom je priblížiť, a formou vlastnej skúsenosti aj zažiť, ozajstný pracovný deň v spoločnosti či na duálnom vzdelávaní. Takto sa naši žiaci môžu lepšie rozhodnúť, kam budú smerovať ich kroky po skončení ZŠ.

      Oslovili sme  20 spoločností, firiem. O spoluprácu s nami prejavilo záujem 17. Z  ponuky si naši žiaci vybrali celkovo 10 firiem, spoločností, kde bolo ponúknutých 49 pracovných miest. Z nich si mohli naši podľa svojich preferencií tak isto vybrať. Aj vďaka tomuto stretnutiu, sme spoločne rozhodnutí pokračovať v spolupráci aj na budúci školský rok, a dať tak možnosť našim žiakom, lepšie sa rozhodnúť. Kde všade zbierali svoje skúsenosti naši žiaci, na akých pozíciách, v zamestnaniach, nájdete v príložených popisoch - obrázkoch.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764