• Varenie v škole

     • Na hodine Techniky deviataci aj varia. V novej rúre si skúsili pečenie cookies, degustátormi boli aj učitelia.

     • Výstava hydiny a vtáctva

     • V piatok 30.9. si deti zo školského klubu prezreli výstavu hydiny, drobných zvierat a papagájov. Najviac sa im páčili zajace. Niektorí si so sebou domov odniesli aj holubie pierko.

     • Európsky deň jazykov na našej škole

     • Aj tento rok sme sa zapojili do aktivít k Európskemu dňu jazykov (26. september). Pri tejto príležitosti sme zo žiackych prác, projektov, novín, časopisov, slovníkov, kníh, kalendárov a prázdninových suvenírov pripravili na našej škole tematickú výstavu. Hodiny cudzích jazykov, ale aj techniky si žiaci spestrili besedami o dôležitosti a potrebe dorozumenia sa v cudzích jazykoch, riešili jazykové kvízy, podľa obrázkov a vlajok hádali štáty v Európe, podľa zvukových ukážok tipovali jazyky, vyskúšali si rôzne jazykolamy, hrali hry, ochutnali pravý anglický čaj. Zábavné jazykové, hudobné a geografické úlohy si pre našich šiestakov pripravili aj žiačky 9.A triedy. Veríme, že sme takto našich žiakov podnietili k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu a spestrili im vyučovacie hodiny.

     • Oznam: Súkromná základná umelecká škola

     • Vážení rodičia,
      Súkromná základná umelecká škola Nedožery-Brezany, Vám ponúka možnosť prihlásiť
      v školskom roku 2022/2023 Vaše dieťa na štúdium v hudobnom a literárno-dramatickom odbore.
      V hudobnom odbore je možné prihlásiť dieťa na spev, hru na klavíri, gitare a bicích nástrojoch. Zápis
      žiakov pre uvedený školský rok bude prebiehať do 14. 9. 2022. V prípade záujmu nás kontaktujte na
      tel. č. 0917 264 589, alebo prostredníctvom e-mailu: sukromnazus.nb@gmail.com. 

     • Úvodné informácie k novému školskému roku

     •  

       

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
      V súvislosti s novým školským rokom máme pre Vás úvodné info.

      • Zaslať /doručiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" aj v prípade absencie žiaka  v trvaní 5 a viac dní, nasledujúcich po sebe (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), aj z dôvodu ochorenia. Pri väčšom počte dní sa vyžaduje potvrdenie od lekára.

      • Domáce samotestovanie je dobrovoľné. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie Ag testu.

      • Ak mal žiak pozitívny výsledok Ag testu, rodič žiaka to bezodkladne oznámi lekárovi, žiak zostáva doma. ďalší postup určí ošetrujúci lekár.

      • Vstup do školy je umožnený iba osobám bez príznakov infekcie dýchacích ciest, zodpovedajúce príznakom ochorenia COVID 19.

      • Žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. Z dôvodu obavy o svoje zdravie, môžu mať osoby dobrovoľne nasadené rúško/respirátor.

      • Ranný filter sa nevykonáva, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situácie sa môže zaviesť.

      • Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom školy. Cudzím stravníkom je zabezpečený len výdaj jedla.

      Uvedené informácie vychádzajú z dokumentu „Zelená otvoreným školám" Ministerstva školstva .
      Nájdete ho aj pod priloženým linkom.

      Ďakujeme

     • Výhercovia Lacove chrobáky

     • Vernisáž a ocenenie výhercov - 3.9.2022 o 15:00

      Z našej školy získala Kristína Čičmancová 3. miesto v kategórii Realita ZŠ 11 - 15 rokov a Adrián Kamenský 3. miesto v kategórii Fantázia ZŠ 11 - 15 rokov. Výhercom GRATULUJEME. Vernisáže sa môže zúčastniť ktokoľvek z Vás.

     • Prihlasovanie do školskej jedálne

     • Chceme Vám dať do pozornosti prihlasovanie žiakov na stravu pre školský rok 2022/2023.

      Deti je možné prihlasovať na stravu tento týždeň od stredy 24.8.2022 do piatka 26.8.2022 v čase od 8:00 - 14:00 u vedúcej školskej jedálne. Prihlásiť je možné osobne, v budove školskej jedálne hneď vedľa hlavnej budovy základnej školy, alebo telefonicky v uvedenom čase, na telefónnom čísle 0911 382 023.

     • Informácie

     • Letné prázdniny začali 1. júla 2022 (piatok) a končia 2. septembra 2022 (piatok). Školské vyučovanie začína 5. septembra 2022 (pondelok). Administratívne záležitosti v škole, si je možné vybaviť v termíne od 18.8.2022.
      Ďalšie informácie spojené s novým školským rokom, je možné nájsť aj v dokumente Sprievodca školským rokom 2022/2023 na stránke Ministerstva školstva pod nižšie uvedeným odkazom.

     • Olympijsky odznak všestrannosti

     • V dňoch 23. a 24. júna sa v Olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne konalo finále Olympijskeho odznaku všestrannosti na ktorom nás reprezentoval aj náš žiak Lukáš Vrábel. Umiestnil sa na celkovom 15. mieste.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Korfbalový krúžok

     • Žiaci z korfbalového krúžku odohrali v tomto školskom roku zápasy slovenskej žiackej ligy. Ako nováčik súťaže si počínali veľmi dobre. Družstvo A do 11 rokov obsadilo celkové 2.miesto. B družstvo do 11 rokov a družstvo do 13 rokov sa do súťaže zapojili neskôr, takže odohrali menej zápasov. To malo vplyv na ich celkové umiestnenie, skončili na 5. a 6.mieste. Všetkým gratulujeme!

     • V škole nám je dobre...

     • Aj keď sme už odložili učebnice a zošity, stále sa vieme v škole dobre zabaviť. 3.A a 3.B si ráno  poopekali špekačky a takto dobre posilnení si zasúťažili vo vybíjanej. Víťazom sa stala 3.B. Pokračovali sme vo vedomostných súťažiach a spoločných hrách. Pekný deň sme zakončili zmrzlinou.

     • Noc v škole

     • Dňa sa 23.-24.62022 sa žiaci 6.A  zúčastnili triednej akcie – Noc v škole.  Okrem spoločného opekania  sme sa venovali športovým aktivitám na školskom dvore. Ani tma nás hneď nevyhnala dovnútra, využili sme osvetlenie multifunkčného ihriska. Až únava ukončila naše športové aktivity vonku a premiestnili sme sa do telocvične, kde sme mali nachystané žinenky na spanie. Ale priestor telocvične ponúkal miesto na rôzne spoločenské hry, čo sme pravdaže využili a až veľmi neskoro sme sa uložili pod deky či spacie vaky, aby sme sa ráno zobudili na spoločné raňajky. Pekná triedna akcia sa nám vydarila.

     • Vráťme hmyz do našich záhrad

     • Žiaci 7. A triedy sa zapojili do Projektu: Vráťme hmyz do našich záhrad, ktorý realizuje informačné centrum pre mladých Partizánske. Pod vedením lektorov absolvovali  vzdelávací workshop na tému hmyz a následne si vyrobili vlastné insektárium - hmyzí hotel. Ich úlohou bude sledovať a zaznamenávať obsadenie a diverzitu hmyzieho hotela.V októbri ich čaká okresný súťažný kvíz. Držíme palce!  

     • Podpora technických zručností

     • V rámci spolupráce so spoločnosťou Brose Prievidza s.r.o, sme počas programu zameraného na rozvoj technických zručností spojili naše sily, a tak vznikli tieto pekné, informačné tabule, ktoré skrášlia náš školský areál. Žiaci spolupracovali jednak na obsahovej stránke, ako aj na samotnej inštalácii tabúľ.

     • Beseda s anglickým lektorom

     • Pred koncom školského roka sa našej škole ešte podarilo stihnúť prvú besedu s anglickým lektorom. Alan zaujal žiakov najmä svojim vtipným rozprávaním o nevšedných stránkach života v Anglicku. Žiaci 7.-9. ročníku sa mohli dozvedieť viac o školstve, lodnej doprave, histórii jazdenia vľavo, ako aj o vývine anglického jazyka počas stáročí. Alan precestoval niekoľko krajín, ale na Slovensku sa mu páči mimoriadne a je rád, že tu môže žiť. Odporučil však žiakom cestovať, objavovať svet, aby si vážili viac to, čo im naša krajina ponúka. Ďakujeme mu za odovzdanie cenných skúseností a ďakujeme zo srdca aj jeho manželke Vierke za premietanie počas besedy. Kiežby mohlo byť takýchto príležitostí poznávať rôzne kúty sveta aj v našej škole čoraz viac. Preto ak máte zaujímavý nápad, typ, kľudne nám napíšte, informujte nás. Ďakujeme.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk