• Jeseň hýri farbami

     • Jeseň je v plnom prúde a žiaci na 1. stupni ju privítali pastelkami a farbami.  Keďže nemôžete vidieť našu krásnu farebnú výstavu na chodbách osobne, radi vám ju sprostredkujeme aspoň na stránke školy. 

     • Deň jablka

     • Deň jablka si pripomenuli žiaci 1. stupňa našej ZŠ, ktorí si tento deň spestrili kreslením a hravými aktivitami spojenými s ochutnávkou šťavnatých jabĺčok.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      od stredy 14.10.2020 až do odvolania bude naša škola fungovať v režime, ktorý si vyžiadala mimoriadna situácia, a ku ktorému pristupujeme v súlade s usmernením a rozhodnutím ministerstva školstva zo dňa 11.10.2020.

       

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/

       

      Škola je v tomto čase v zelenej fáze. Vzhľadom na sprísňovanie opatrení úradu verejného zdravotníctva a ministerstva školstva budeme v škole dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) rúška sú povinné u všetkých žiakov (na 1. stupni , na 2. stupni, v ŠKD) a u všetkých 

          zamestnancov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch,

      b) telesná výchova sa vyučuje v interiéri v teoretickej rovine, v podobe besied, alebo vo vonkajších

          priestoroch,

      c) na hodinách hudobnej výchovy sa vyučuje teória,  bez spievania,

      d) prestávky trávia žiaci vo svojich triedach, ktoré  sa vo zvýšenej miere vetrajú a dezinfikujú,

      e) žiaci sa nemiešajú, nedelia sa na skupiny,

      f) školská jedáleň je rozdelená na dva bloky; v každom obeduje jedna trieda,

      g) ŠKD

      • bude k dispozícii iba žiakom 1.-3.roč.
      • ranná činnosť je  zrušená
      • činnosť poobede - do 15,30 hod.

      h) záujmové krúžky sa nekonajú,

      i) naďalej platí zákaz vstupu zákonných zástupcov a cudzích osôb do budovy školy (v nevyhnutnom

         prípade je vstup možný iba s povolením riaditeľky školy a s podpísaním vyhlásenia o

         bezinfekčnosti)

       

      Vážení rodičia,

      za daný stav nemôžete Vy, ani škola. Preto Vám všetkým v mene celej školy vopred ďakujem za trpezlivosť, súčinnosť, spoluprácu a porozumenie. Verte nám, že v tomto náročnom čase robíme     v škole maximum, aby sme:

      •      splnili všetky usmernenia a opatrenia, ktorými sú školy zaviazané v súvislosti s Covid 19,
      •      chránili Vaše deti,
      •      zabezpečili im výchovu a kvalitné vzdelávanie v bezpečnom prostredí,
      •      a zároveň aj Vám rodičom vytvorili priestor na výkon Vašich pracovných povinností bez  

            väčších obmedzení.

       

                                                     ĎAKUJEM.

                                                                             PaedDr. Václava Juríková

       

     • Vážení rodičia

     • Z dôvodu mimoriadnych opatrení sa 1. rodičovské združenie ruší a náhradný termín bude včas oznámený. Stručné informácie budú v najbližších dňoch zverejnené prostredníctvom Edupage.

     • Vážení rodičia!

     • Pozývame Vás na 1. rodičovské združenie (RZ) v šk. roku 2020/2021, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra 2020 o 16. hodine v kmeňových učebniach jednotlivých tried. RZ sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

      Zároveň oznamujeme, že po skončení RZ bude o 17. hodine stretnutie Rady rodičov s vedením školy (zvolení zástupcovia tried) v učebni 1.A na prízemí školy.

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom a širokej verejnosti, že naďalej pretrváva PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU rodičov a iných cudzích osôb do budovy školy, telocvične a jedálne. Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam

     • 11.9.2020

      5. - 9. ročník - účelové cvičenie Ochrana života a zdravia - teoretická časť

      14.9. 2020

      1. - 4. ročník – Cvičenia v prírode, praktická časť

      5. - 9. ročník – Účelové cvičenie, Ochrana života a zdravia - praktická časť

       

      Vyučovanie dňa 14.09.2020 končí nasledovne:

      a) prvý ročník o 11:40 

      b) 2. - 9. ročník o 12:35

     • Otvorenie školského roka 2020/2021 ZŠ

     • Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí žiaci!

      Otvorenie šk. roka  2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020 o 8:00 v priestoroch školy nasledovne:

      • žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné privítanie na školskom dvore v sprievode svojich rodičov, potom vo svojich triedach ,
      • žiaci 2. – 9. ročníka vo svojich triedach s triednymi učiteľmi.

      2.9. 2020 je každý žiak  povinný predložiť triednemu učiteľovi tieto tlačivá:

       

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky alebo prevziať v škole do 31.8. 2020  v čase od   8:00 – 11:00, alebo požiadať príslušný OcÚ o vydanie.

       

      V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov povinné.

      Pre žiakov 1. stupňa sú rúška povinné v interiéri mimo triedy. /V triede ich nemusia mať./

      2.9. 2020 sú žiaci v škole od 8:00 do 9:00

      ŠKD  je v prevádzke od 3.9. 2020 od 6:30 – 16:30.

      ŠJ je v prevádzke od 3.9.2020

      Vyučovanie:

      - žiaci dostanú presné pokyny k nasledujúcim dňom od svojich triednych učiteľov dňa 2.9.2020.

                    

      Začiatok školského roka 2020/2021 a nástup do školy je ovplyvnený nariadeniami MŠVVaŠ SR  a  RÚVZ, ktoré vydalo základné pokyny, usmernenia a odporúčania .

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      ​​​​​​​

     • Zápis stravníkov do školskej jedálne

     • Vedúca  Školskej jedálne  v  Nedožeroch – Brezanoch  oznamuje rodičom detí, ktoré nastupujú na školskú dochádzku do ZŠ a MŠ, rodičom detí ktoré  už navštevujú  ZŠ a MŠ, že prihlasovanie na stravu v školskom roku 2020/2021 sa bude konať v školskej jedálni  v Nedožeroch – Brezanoch a to v dňoch.

       

       

      24.8.2020 -  26.8.2020 od 8.00 hod.  do 14.00 hod

       

       

       

      Nutné je, aby prišiel rodič osobne, nakoľko sa zmenili podmienky na platenie stravného so štátnou dotáciou a dôležitosť odhlasovania  zo stravy žiaka a taktiež prevzatia novej prihlášky.

       

      Prosím rodičov aj nových prvákov, aby prišli na zápis včas, nakoľko je potrebné nahlásenie počtu prihlásených stravníkov na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

     • Nové workoutové ihrisko

     • Dnes „dorazila“ do areálu našej školy hlavná cena z hlasovacej súťaže All Star School. Perfektné workoutové ihrisko bude za niekoľko dní k dispozícii širokej verejnosti a v septembri sa chystá aj jeho oficiálne otvorenie pre žiakov našej školy.

     • Aj naša škola spomína na kolegu

     • S úctou spomíname a pripájame sa k širokej verejnosti  vyjadrením hlbokého  pocitu  spolupatričnosti k tragickej udalosti v Spojenej škole vo Vrútkach.

      Dňa 11. 6. 2020  v ZŠ pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz. Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu  človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal.

     • Oznam

     • Žiaci, ktorí nenavštevovali dobrovoľné vyučovanie v mesiaci jún si môžu prísť po vysvedčenie individuálne od 30.6. do 10.7. 2020 v čase od 9:00 - 12:00 ku ekonómke školy.

     • Boli sme ocenení

     • Po zapojení sa našej školy do pilotného projektu „Olympijsky odznak všestrannosti“ sme sa dočkali ďakovného listu, ocenení a certifikátov s výsledkami od Slovenského olympijského výboru. Naši dvaja najúspešnejší žiaci si ziskom bronzového stupňa so sebou odniesli aj hodnotné vecné ceny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje