• Plávanie

     • Naši malí športovci sa zúčastnili na krajskom kole súťaže základných škôl v plávaní v Trenčíne. A počínali si úspešne. Bronzové medaily v zmiešanej štafete 4x25 m voľným spôsobom, a strieborné umiestnenie v individuálnej disciplíne 25 m voľný spôsob. Gratulujeme a ďakujeme za všetku snahu, umiestnenie a reprezentáciu školy.

     • Veľkonočné zvyky v ŠKD

     • Deti sa počas týždňa pred Veľkou nocou venovali tradičným veľkonočným zvykom. Vyzdobili si kraslice rôznymi technikami a miestny remeselník p. Hubina ich priučil pleteniu korbáčov z prútia. Dievčatá chlapcom na ne uviazali farebné stužky.

     • Knihy pre jazykový kútik

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás poprosili, ak má niekto z Vás doma anglické alebo nemecké knihy, ktoré už nevyužijete o darovanie do pripravovaného jazykového čitateľského kútika. Knihy môžete priniesť na sekretariát alebo poslať po žiakoch.

      Ďakujeme!

     • Florbal

     • Naši žiaci sa 8.4.2022 zúčastnili obvodného kola vo florbale. Umiestnili sa na 5. mieste.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Matematický klokan

     • Dňa 11.4.2022 sa aj naši žiaci z 1. stupňa zapojili do súťaže Matematický klokan.

      Prajeme im veľa úspechov.

     • Čítame radi

     • Knižka

      Keď mám peknú knižku v ruke,

      hoci neveľkú,

      je to,akoby som stretla

      dobrú priateľku.

      Kadečo mi porozpráva

      čo ja nepoznám,

      zavedie ma do ďaleka,

      hore ku hviezdam.

      Keď mi večer sníček

      začne lietať pri líci,

      ja zaspávam v postieľočke,

      knižka v knižnici.

      Vladimír Reisel

     • Veľkonočné prekvapenie

     • S príchodom Veľkej  noci sa deti z ŠKD rozhodli potešiť svojich kamarátov zo ZŠ Škultétyho v Nitre a vyrobili im krásne veľkonočné ozdoby. Aké bolo ich prekvapenie. keď im aj ich rovesníci vyrobili nádherné ozdoby a veľkonočný pozdrav so sladkým prekvapením.

     • Olympijský odznak všestrannosti

     • Dňa 11.4.2022 sa v športovej hale v Prievidzi uskutočnilo krajské kolo športovej akcie s názvom Olympijský odznak všestrannosti. Naše družstvo obsadilo 4. miesto a Lukáš Vrábel obsadil 3. miesto a postupuje do slovenského finále OOV ktoré sa uskutoční v športovom centre X-Bionicsphere v Šamoríne.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • 9. apríla 2022 sa v našej škole konal zápis predškolákov do prvého ročníka. Väčšina z nich tak už od septembra zasadne do školských lavíc a hračky vymenia za ozajstné učebnice.

     • Škola v prírode

     • V týždni od 1.4. do 8.4.2022 boli žiaci 4. ročníka v škole v prírode v Repišti pri Sklených Tepliciach. Vrátili sa trochu unavení, ale plní zážitkov a nových priateľstiev.  Užili si prírodu,  zabavili sa pohybovými aktivitami aj aktivitami pri ktorých museli byť rýchli, ale aj bystrí. Na záver dňa si ešte vybíjali baterky na diskotéke, spoločných súťažiach či záverečnom karnevale. 

     • Oddychová zóna

     • Ďakujeme spoločnosti DIEGO Prievidza za darovanie a úpravu nového koberca do našej oddychovej zóny. Pekná vec sa podarila.

     • Minijazierko

     • Každý rok deti obdivujú premenu, ktorou prechádza život žiab aj na našej priehrade. Žiaci zo 6.B vyrobili mini jazierko, v ktorom sa odohráva táto jedinečná premena "zo žubrienky žabka".

     • Návšteva predškolákov

     • V mesiaci marec nás navštívili predškoláci z MŠ Nedožery-Brezany, Pravenec a Poluvsie.

      Tešíme sa na vás na zápise do školy!

     • Výstava kraslíc

     • Deti zo školského klubu navštívili knižnicu obce Nedožery- Brezany. V knižnici  pracovali s monografiou obce, a svoje vedomosti si overili v kvízových otázkach o našej obci. Prezreli si aj výstavu kraslíc od miestnych občanov.

     • Triednická hodina trochu inak

     • V piatok 25.3.2022 žiaci 7.A v rámci triednickej hodiny navštívili Miestnu ľudovú knižnicu v Nedožeroch - Brezanoch. Na stoloch ich tam už čakali 3 knihy. Dostali za úlohu vyhľadať v nich rôzne informácie. Bolo to zaujímavé. Najviac ich bavilo hľadať v knihe o našej obci a v rozličných encyklopédiách. Zároveň si mohli pozrieť dokument o vydávaní kníh a ukážku zo seriálu Anna zo Zeleného domu. Potom  si prezreli časopisy a knihy v knižnici a v „antikvariáte“. Odtiaľ si mohli domov vziať knihy podľa vlastného výberu. Ďakujeme pracovníčkam knižnice za program, ktorý pre nás pripravili.

     • Knižná výstava a súťaž

     • Na konci marca, mesiaca knihy, prevetrali žiaci 6.A a 6.B triedy aj svoje domáce knižnice a prišli sa pochváliť svojimi knižnými pokladmi. Do triedy doniesli svoje najstaršie, najhrubšie, najväčšie, najmenšie alebo najobľúbenejšie knihy. Spravili sme si z nich malú výstavku a za najzaujímavejšie z nich dostali sladkú odmenu.

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • Dňa 30.3. sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v malom futbale, ktoré sa konalo v Bojniciach za účasti družstiev z Nedožier-Brezian, Bojníc, Kanianky, Lazian a Nitrianskeho Pravna.

      Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste

      Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk