• Príprava žiakov na trhy

     • V novemberi  sa zvyčajne  venujeme aj prípravám na predvianočné aktivity. Jednou z nich sú výrobky na vianočné trhy. Ďakujeme žiakom za ich usilovnosť.

     • Beseda o Mexiku

     • Na hodine dejepisu privítali žiaci z 5.A pani učiteľku z Mexika. Pripravila nám krásnu prezentáciu a žiakom odpovedala na množstvo zvedavých otázok. 

     • Bubnovačka

     • Dňa 20.11. sa v našej škole konala "Bubnovačka 2023", ktorá bola skvelou príležitosťou pre deti vyjadriť dôležitosť svojho hlasu a bojovať proti násiliu. Symbolicky bubnovali na rôznych predmetoch, ako vedierká, plastové fľaše... aby upozornili na túto problematiku. Je skvelé vidieť, ako deti aktívne vyjadrujú svoje názory a zdôrazňujú, že ich hlas má váhu. Veríme, že táto udalosť mala veľký vplyv na všetkých účastníkov. Spoločne sme vyjadrili svoje hlasné "NIE", násiliu na deťoch!

     • Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat

     • Dňa 16.11.2023 sa uskutočnilo v Kanianke obvodné kolo vo vybíjanej. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev - Kanianka, Lazany, Nedožery -Brezany, Bojnice, Valaská Belá, Nitrianske Pravno.

      Naše dievčatá sa umiestnili na 4. mieste

      Ďakujeme za snahu a reprezentáciu školy!

     • Informatická súťaž iBobor

     • Naši úspešní riešitelia informatickej sútaže IBobor:

      Johanka Genzorová

      Matej Genzor

      Leonie Dudková

      Timotej Dudka

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Veselé kamene z ŠKD

     • Veselé kamene budú rozdávať radosť ďalej. My sme ich dostali od detí zo školy z Lazian a rozniesli sme ich po obci Nedožery-Brezany. Už teraz sa tešíme, že nájdené veselé kamienky potešia ďalšie detičky a poputujú do šíreho sveta.

     • "TAKE ME OUT WEEK - TÝŽDEŇ ZOBER MA VON"

     • Máme radi výzvy a preto sme sa s nadšením zapojili do projektu "TAKE ME OUT WEEK - TÝŽDEŇ ZOBER MA VON". Boli sme jednou z 99 Materských a Základných škôl, s 5938 deťmi, 574 učiteľmi zo 7 krajín: Estónsko, UK, Česká Republika, Slovenská Republika, Srbsko, Španielsko a Grécko. 


       

     • Týždeň "Take me out week "

     • V rámci tohto týždňa výzvy sa žiaci hravou a zdravou formou naučili nové veci, zahrali sa a utužili kolektív - nesedeli len v laviciach.

       

     • Projektové práce ôsmakov a deviatakov

     • Naši žiaci v rámci predmetu anglický jazyk pravidelne vytvárajú zaujímavé projekty na rôzne témy.  Tentokrát si mohli ôsmaci a deviataci vybrať z tém: Príbeh značky, Ľadovcový muž, História hudobného žánru, Šikanovanie. Projekty predstavujú zaujímavú a zábavnú formu vyučovania, ktorá okrem iného rozvíja kreativitu žiakov i triednych kolektívov. Tie najlepšie projekty preto nájdete vždy vystavené v priestoroch našej školy.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Každoročne sa starší žiaci zúčastňujú olympiády z rodného jazyka. Absolvujú test na gramatiku a čítanie s porozumením, tvoria texty a prednášajú príhovory. Test sa absolvuje už niekoľko rokov online formou a ostatné úlohy riešia žiaci v škole.

      V tomto školskom roku sa školského kola  OSJL zúčastnilo 11 súťažiacich : 7 žiakov z 9. ročníka  a 4 žiaci     z 8. ročníka.

      1. miesto: Arina Svobodová, 9.B postup do OK
      2. miesto: Nela Mikulášiková, 8.B
      3. miesto: Alžbeta Tamara Velická , 9.A

      Prajeme veľa úspechov žiačke Arine Svobodovej v okresnom kole!

       

     • Vzdelávanie uciteľov "Učenie vonku"

     • Na workshope Učenie vonku s Dankou Fajerovou, ktorý organizuje RCPU (Regionálne centrum podpory učiteľov) v Prievidzi, sme mali možnosť vyskúšať si  aktivity, ktoré môžeme aplikovať v družine alebo v rámci rôznych predmetov aj vonku. Tešíme sa z nových praktických skúseností.

     • Oliho príbeh

     • V stredu 8.11. sme mali na našej škole veľmi zaujímavú besedu pre deti 2. A a 2. B triedy s p. npor. Ing. Danielou Preťovou z OR PZ v Prievidzi. 

      Deti si pozreli " Oliho príbeh", bolo to veľmi dojímavé a poučné.

      Cez tento príbeh, si deti  ešte viac uvedomili, aké dôležité je dodržiavať pravidlá a byť opatrní, keď prechádzame cez železničné priecestie. 

      Vysvetlila nám dôležité pravidlá a bezpečnostné opatrenia, ktoré by sme mali dodržiavať, keď sa nachádzame pri železničných koľajniciach. A to nie je všetko! Ešte nás pani  policajtka zobrala aj na samotné železničné priecestie, kde sme si ešte ráz všetko zopakovali.

      Ďakujeme za super prednášku.

     • O Anglicku autenticky

     • Na besede so Štefanom Grácom sa mohli žiaci dozvedieť o histórii Anglicka a o živote a pracovných možnostiach v tejto krajine. Keďže Štefan študoval aj operný spev a spieva aj na rôznych školách v Anglicku, zaspieval aj nám.

     • Dobrý nápad pred Vianocami - školský e-shop otvorený

     • Vážení rodičia, milé deti, milí naši podporovatelia.
      Tak ako v minulom roku, v tomto predvianočnom čase, je tu možnosť objednať si, a zakúpiť, oblečenie a doplnkový tovar, s logom našej školy. Či už ako pekný a kvalitný darček pod stromček pre seba, alebo niekoho druhého, ako vyjadrenie sa, svojich sympatií ku našej-vašej škole, ako identifikáciu s prostredím, v ktorom trávime veľa času. Tento školský rok prichádza ponuka obohatená o nové produkty, farby a eko-oblečenie. Neváhajte preto, ak si chcete zakúpiť ten svoj kúsok oblečenia a ostatných vecí s motívom našej - vašej školy, alebo obdarovať niekoho, môžete tak spraviť prostredníctvom internetu v e-shope pod adresou:

       

      https://www.kraloveskoly.cz/zsnb 

      Objednávanie je už spustené, a bude možné až do 21.11. 2023. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí, a objednané veci pôjdu do výroby tak, aby boli dodané ešte do Vianoc. V prípade, že sa Vám ceny zobrazia v českých korunách, v hornej lište e-shopu si nastavíte eurá.

     • S hračkami o hračkách

     • Prváci sa na hodine anglického jazyka učili o hračkách so svojimi obľúbenými hračkami. Názvy a mená zvierat, farby a pohyb si mohli osvojiť aj v ich prirodzenom prostredí.

     • Hodina prvouky

     • Na hodine prvouky sa deti učili rozoznávať chuť. Najviac sa tešili na kúsok čokolády, ale potešilo ich, keď sa do aktivity zapojila aj pani učiteľka. Malí prváci jej dali ochutnať trošku viac soli, ale odmenili ju aj sladkosťou. 

     • Prvácka matematika

     • 1.A sa v škole rozbehla ako sa patrí. Že ich to na vyučovaní baví,svedčí o tom ich aktívny prístup k úlohám. Matematika je celkom obľúbený predmet a deti sa s ňou oboznamujú v rôznych činnostiach hlavne hrou.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764