• Pozdravy pre slovenských športovcov

     • Počas letných prázdnin sa budú od 23. júla konať v Tokiu letné olympijské hry. Deti našej školy sa vďaka www.olympic.sk zapojili do projektu, v ktorom mohli pre športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na letnej olympiáde poslať pozdravy. Pozdravy budú našim športovcom doručené priamo do Tokia. Deti spoznali prostredníctvom projektu športy a športovcov, ktorí nás v nich budú reprezentovať.

     • Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

     • 10. júna sme po 6 rokoch opäť mohli sledovať na oblohe čiastočné zatmenie Slnka. Pre našich prváčikov to bolo prvý krát. Na výtvarnej výchove si najskôr o Slnku porozprávali a aj si ho nakreslili. Potom už nič nebránilo pozorovaniu. Slniečko sa najskôr s nami hralo na schovávačku, ale nakoniec sa nám z obláčikov ukázalo.

     • Žiaci zo ZŠ Nedožery - Brezany sa "dopátrali" k zelenej planéte

     • So žiakmi VIII. B sme sa v rámci hodín biológie zapojili do interaktívnej súťaže organizovanej elektrárňou Piešťany - Pátranie po zelenej planéte. Hravo, interaktívne, v duchu ochrany prírody, ohľaduplnom správaní sa voči životnému prostrediu, biodiverzite, ale aj o nakupovaní. Áno, aj o týchto témach bola predmetná súťaž.  

      Práve na Medzinárodný deň detí sme sa dozvedeli, že sme získali výhru v danej súťaži - voľný vstup na vzdelávacie podujatie v školskom roku 2021/22. 

      Už teraz sa nevieme dočkať, kedy začne ďalší školský rok. 

     • Zbierať sa oplatí!

     • Ďakujeme všetkým za snahu a účasť v dobrej veci. Tu sú výsledky v súťaži v zbere papiera:

      5. miesto: Karolína Valášková 3.A. - 258 kg.

      4. miesto: Lucia Pusztaiová 8.A. - 293 kg.

      3. miesto: Jakub Mokrý 2.B. - 392 kg.

      2. miesto: Oliver Mihalička 4.A. -  473 kg.

      a víťazom sa stáva: Michal Rozenberg 7.A. a jeho 603 kg.

     • Geografický komiks

     • Žiaci 5.,6. a 7. ročníka si v rámci predmetu geografia upevňovali vedomosti pri tvorbe komiksu, čím sa im podarilo využiť poznatky nadobudnuté aj v inom vyučovacom predmete -  v slovenskom jazyku. Každý žiak si vybral tému z daného okruhu. Komiks musel byť vypracovaný poučne a zábavne. Žiaci sa tak na malú chvíľu stali skutočnými spisovateľmi i na hodinách geografie.

     • MDD - netradično-tradične?!

     • 1. júna sme tradične oslávili sviatok všetkých detí. V čom spočívala jeho netradičnosť? Po dlhých mesiacoch lockdownu sme sa mohli opäť všetci spoločne stretnúť a zabaviť.

      Pre žiakov ZŠ bolo pripravené vystúpenie skupiny Bojník, počas ktorého sa dozvedeli viac o živote v stredoveku, výrobe zbraní a brnení, ale aj o trendoch v obliekaní.

      Po vystúpení bol pre žiakov pripravený pestrý program:

      - naši najmenší, prváci, sa v rámci preventívno-výchovnej činnosti zúčastnili ukážky hasičskej techniky v priestoroch DHZo Nedožery-Brezany,

      - druháci si sviatočný deň užili súťažením a príjemnou turistickou vychádzkou do prírody,

      - dievčatá a chlapci tretieho ročníka zvyšok dňa strávili v prírode v časti obce Kopaničky,

      - žiaci 4.A a 4.B triedy si užili MDD v prírode v areáli chaty v blízkosti obce, kde si opiekli špekačky, na ktorých si pochutnali, po dobrej a výdatnej desiate ich čakali športové a vedomostné súťaže, v ktorých súťažili ako triedne kolektívy, 

      - žiaci 2. stupňa využili školský areál na "teambuilding" triednych kolektívov - rozhovory na dekách, loptové hry, príprava palaciniek, ... .

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk