• Dejepisná olympiáda

     • V školskom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 23.11. máme úspešných riešiteľov v kategóriách:

      Kat. D: Michal Dvorský   Kat D: Šimon Mathias Zábojník.

      Kat. C: Alex Matiaško.

      Kat. F: Hana Djokičová   Kat F: Andrej Liktor.

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa z postupu do okresného kola.

     • Hodina dejepisu

     • Na hodine dejepisu sa piataci učili analyzovať karikatúru, taktiež si vyskúšali karikatúru aj vyhotoviť.Šiestaci sa zasa učili o starovekom Egypte, vytvorili si egyptské šperky a vyskúšali si aj mumifikáciu.

     • Hodina informatiky

     • Naši najmladší žiaci pracujú na informatike samostatne a aktívne využívajú príslušenstvo počítačov.

     • Anglické divadlo pre mladších žiakov

     • Na anglickom divadelnom predstavení Dick Whittington and his Cat, mohli žiaci 5.A zažiť príbeh chudobného mládenca, ktorý sa vďaka šikovnosti svojej mačky Cat, stal váženým starostom Londýna. 

     • Divadelné predstavenie – United Neighbours of London

     • V posledný novembrový deň sme starším žiakom našej školy poskytli možnosť navštíviť divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom United Neighbours of London.  Vďaka hercom z Divadelného centra v Martine sme sa preniesli do jedného londýnskeho domu plného  rôznorodých ľudí. Príbeh o susedoch a o „záhadnej správe“, ktorú všetci zdieľali, potvrdil, že ľudskosť a vzájomná pomoc stále zohrávajú dôležitú úlohu aj v tejto digitálnej dobe. Navyše si ôsmaci a deviataci mohli vypočuť zrozumiteľnú angličtinu, reálne frázy a užitočnú slovnú zásobu. Naši žiaci si zaslúžia pochvalu za kultivované správanie sa.

     • Súťaž The Project Competition 2023

     • Žiačky 9.A triedy D. Losoncziová, H. Mócová a A. T. Velická sa zapojili do medzinárodnej súťaže The Project Competition, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo cudzojazyčnej literatúry a učebníc Oxford University Press. Súťažili vo vekovej kategórii 14-17 rokov. Úlohou súťažiacich bolo spracovať projekt v angličtine na zadanú tému - „wellbeing“. Nedávno boli zverejnené výsledky a i keď dievčatá nevyhrali, okrem účastníckych certifikátov získali cennú skúsenosť a zdokonalili sa v globálnych zručnostiach 21. storočia. Veríme, že ich nápady ešte využijeme pri iných aktivitách školy.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • V deň, kedy Američania oslavujú obľúbený Deň vďakyvzdania, teda vo štvrtok 23.11., sme pre našich žiakov pripravili školské kolo už 34. ročníka postupovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Jazykovo nadaní žiaci sa najprv popasovali s testom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením a potom absolvovali ústnu časť, v ktorej vymýšľali príbeh podľa obrázku a viedli improvizovaný dialóg. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7. r.) a 1B (8., 9. r.). Umiestnenie najúspešnejších žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Matej Genzor zo 6.B   

      2. miesto – Karolína Nagyová zo 7.A

      3. miesto – Viktória Ješíková zo 6.B

       Kategória 1B : 

      1. miesto – Ondrej Genzor z 8.A   

      2. miesto – Arina Svobodová z 9.B  

      3. miesto – Nikola Ješíková z 9.A   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom – bratom Ondrejovi a Matejovi gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v januárovom okresnom kole.

     • Oži v koži

     • V rámci nášho projektu "Oži v koži", v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, sa mali naše žiacky možnosť oboznámiť s prácou v zdravotníckom zariadení. Táto skúsenosť im môže dopomôcť pri výbere budúceho povolania. Ďakujeme za možnosť a spoluprácu

     • V ŠKD sa nikdy nenudíme

     • Deti svoju predstavivosť preniesli na  výkresy a vznikli tak krásne jesenné obrázky. Svoje vedomosti si preverili v rôznych kvízoch, tvorili a  riešili vlastnoručne vytvorené tajničky a pamäť potrápili hrou pexeso na interaktívnej tabuli.

     • MOTÍVY POP ARTU

     • Naši deviataci sa na hodinách výtvarnej výchovy inšpirovali umeleckým smerom pop art, ktorý bol ovplyvnený populárnou kultúrou, komerčným umením a vizuálnymi prejavmi ako napr. fotografia, reklama, masmédiá či komiks. K jedným z najznámejších predstaviteľov tohto smeru patrí americký výtvarník Andy Warhol, ktorého rodičia pochádzali z územia Slovenska.

     • Stretnutie škôl eTwinning

     • V novembri sa nám podarilo prvé stretnutie s našimi zahraničnými partnermi. Deti sa mohli navzájom predstaviť, povedať o svojich záľubách a plánoch do budúcnosti. Teraz si poštou vymenia vianočné pozdravy, ktoré pripravili.

     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

     • Aj tento rok sa naša škola rozhodla zapojiť do akcie Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. V termíne do 21.11 do 04.12.2023 môžete priniesť zabalené škatule na prízemie školy, kde ich preberú žiaci parlamentu. Čo by mala škatuľka obsahovať? Niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu, niečo zo srdca. Viac informácii na plagáte.

       

     • Deň bez školskej tašky

     • V utork 21.11.2023 sa na našej škole uskutočnil deň bez školskej tašky, kedy si žiaci mohli svoje učebnice, zošity a iné potrebné pomôcky priniesť v niečom inom ako v bežnej školskej taške. A že boli kreatívni? Posúďte sami z fotiek.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764