• Dôležité informácie k dotácii na stravu

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

       

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi a to najneskôr v termíne do 31.3.2023.  V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

       

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       

      Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

     • Marec - mesiac knihy

     • Tento mesiac je už dlhé desaťročia spájaný s knihou. Aj v dnešnej dobe internetu, dostupnosti všetkých potrebných informácii a rýchlemu životnému štýlu, sa nájdu ľudia, ktorí si nájdu čas a chytia do ruky knihu. Ten hranatý predmet s tlačiarenskou vôňou, plný príbehov cudzích postáv, ktoré sa po prečítaní stávajú našimi priateľmi. A my sa stávame súčasťou príbehu. A tak sme sa aj na našej škole rozhodli, tento mesiac pre žiakom pripravovať rôzne aktivity, ktoré s knihou a čítaním súvisia.

      Bola to napríklad návšteva miestnej ľudovej knižnice, čitateľský maratón, výstava kníh...

     • 24. ročník McDonald´s cupu

     • V piatok 24.3. malí futbalisti a futbalistky reprezentovali našu základnú školu v obvodnom kole futbalového turnaja McDonalds cup. Na turnaji obsadili krásne 3. miesto za účasti 6 školských tímov. Deti zažili plný deň futbalu a nadviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi.

     • Farebný týždeň

     • Aký by bol svet bez farieb?
      Smutný, jednotvárny a pochmúrny.

      Každá farba má svoju symboliku a význam. V týždni od 20.3. do 24.3. sa aj naša škola zapojí do "farebného týždňa". Každý deň  sa všetci pokúsime obliecť do inej farby. Budeme sa tešiť na každé nové ráno. Dni v tomto týždni budú pre nás krajšie, radostnejšie a farebnejšie. 

      Budeme sa tešiť, keď si tento týždeň všetci spoločne užijeme!

     • Dôležité info

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje riaditeľ školy dňa 22.marca 2023, z prevádzkových a organizačných dôvodov - Testovanie 9 2023, voľno z vyučovania pre žiakov 3. až 8. ročníka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch.

      Bližšie info ku Testovaniu 9

     • Nedaj sa, hovor o tom

     • V piatok 10.03.2023 sa v našej škole v telocvični konalo edukatívne predstavenie, "Nedaj sa, hovor o tom", ktoré bolo zamerané na problematiku šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, kyberšikany, prostredníctvom interaktívneho divadla a video - výpoveďami známych osobností  (youtuberov) i neznámych ľudí, ktorí zažili šikanovanie.

      Je veľmi dôležité hovoriť o týchto skutočnostiach, aby žiaci vedeli správne reagovať a predchádzať tomuto javu.

      Na predstavení prevládala skvelá atmosféra, žiaci sa zapájali do diskusie, scénok a odchádzali s pozitívnymi emóciami. 

      Na konci predstavenia dostala naša škola certifikát, na ktorom sú uvedené dôležité kontakty poskytujúce pomoc (Linka detskej istoty, IPčko...)

      Ďakujeme za skvelé predstavenie.

     • Výtvarná súťaž hasič - pretekár

     • Dobrovoľná požiarna ochrana SR aj tento rok vyhlasuje 20. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom a literárnom prejave v šk. roku 2022/2023.

      Do súťaže sa aj tento rok zapojili naši žiaci.

      Držíme im palce!

       

     • Voda je život

     • V marci sa žiaci našej školy zúčastnia súťaže EWOBOX s témou Voda je život. Toto sú niektoré diela, ktoré posielame do súťaže. Držíme palce.

     • Lyžiarsky kurz

     • Tento rok sme sa vybrali na Skalku pri Kremnici. Užili sme si snehu, vody, slnka aj hmly, naučili a zdokonalili sme sa v lyžovaní, dozvedeli sa o bezpečnom pohybe v horách, poskytnutí prvej pomoci od profesionálych záchranárov Horskej služby. Bonusom bol pre nás pobyt v Relax centre, odvoz horským skútrom, práca lavínového psa a záverečný slalomový pretek. Zdraví sme sa vrátili všetci domov.

     • Sviatok sv. Valentína

     • Na strednej chodbe školy bol vytvorený kútik, kde sa mohli žiaci odfotiť s kýmkoľvek  koho majú radi, vážia si ho, radi s ním trávia voľný čas. Aj takýmto spôsobom, mohli prejaviť a dostať veľa lásky, vďaky, prijatia a upevniť spoločne priateľstvá a vzťahy nielen v triednych kolektívoch.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16. 2. 2023 sa naši žiaci zúčastnili školského kola v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Umiestnenie žiakov: 

      I. kategória: 2. – 4. ročník v prednese prózy

      1. miesto: Christian Hausner - 3. A

      2. miesto: Ema Gergelyová – 2. A

      3. miesto: Lea Lehotská – 4. B

                       Nela Drexlerová – 4. B

      I. kategória: 2. – 4. ročník v prednese poézie

      1. miesto: Leonie Dudková - 2. A

      2. miesto: Valentína Reginová – 3. A

      3. miesto: Sofia Molnár  – 4. B

                       Oliver Novák – 3. A

      II. kategória: 5. - 6. ročník v prednese poézie

      1. miesto: Hana Djokičová (5.B)

      2. miesto: Petra Šimová (6.B)

      3. miesto: Karolína Kmecová (6.A)

      II. kategória: 5. - 6. ročník v prednese prózy

      1. miesto: Sofia Mazánová (6.A)

      2. miesto: Hana Čertíková (6.B)

      3. Nela Dadová (5.A)

      III. kategória: 7. - 9. ročník v prednese poézie

      1. miesto: Vanessa Lacenová (9.A)

      2. miesto: Zuzana Majzlanová (7.B)

      3. miesto: Aneta Pipíšková (8.B)

      III. kategória: 7. - 9. ročník v  prednese prózy

      1. miesto: Alžbeta Tamara Velická (8.A)

      2. miesto: Nela Mikulášiková (7.B) 

                       Nella Engelhardtová (7.A)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval!

     • Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a karnevalov. Tento rok sme v našom školskom klube detí zorganizovali detský karneval plný zábavy, súťaží, tomboly a tanca. Celý vestibul sa premenil na čarovnú rozprávku, v ktorej masky v podobe princezien, športovcov, motýľov, bojovníkov a filmových postavičiek prevzali svoju "moc".

     • Valentínske popoludnie v ŠKD

     • Sviatok sv. Valentína si deti z ŠKD pripomenuli popoludním plným lásky. Na chvíľu sa stali Valentínkami a Valentínmi. Vytvorili náramky lásky, namaľovali si srdiečka, vyrobili pozdravy, ktoré darovali svojmu kamarátovi alebo blízkej osobe. Ako to už medzi zaľúbenými býva, nemohla chýbať ani žiadosť o ruku a tanec.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764