• Športová olympiáda v Kanianke - MŠ

     • Naša materská škola sa 23.5.2018  zúčastnila športovej olympiády materských škôl , ktorá sa konala v materskej škole Kanianka. Nášmu olympionikovi Matúšovi Reginovi sa darilo v skoku do diaľky – kde získal 1. miesto. Strávený deň plný zážitkov, radosť so športovania ,z dosiahnutia svojho najlepšieho športového výkonu bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených. Nášmu víťazovi gratulujeme.

     • Lesná pedagogička v MŠ

     • Dňa 22.5.2018 navštívila našu Materskú školu lesná pedagogička Ing. Mariana Čavojová. Deti sa oboznámili o živote v lese ,čo do lesa patrí a čo nepatrí. Prostredníctvom hry si deti  preskúšali svoje poznatky o lesných zvieratách, hmyze a stromoch.

      Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, aby sme si overili nové poznatky a zážitky z lesa.

     • Divadelné predstavenie v Žiline

     • Dňa 22.5.2018 sa žiaci 8. a 9.ročníka zúčastnili v Mestskom divadle Žilina divadelného predstavenia pod názvom Anna Franková. Táto prirodzená i intímna výpoveď dospievajúceho dievčaťa ukrývajúceho sa počas druhej svetovej vojny, by sa mala stať výstrahou proti narastajúcej neznášanlivosti, nenávisti a rasizmu.

     • Hasiči v MŠ

     • Členovia dobrovoľného hasičského  zboru v našej obci nám dňa 21.5.2018 veľmi ochotne predviedli hasičské auto a techniku akú používajú pri hasení požiaru ale aj na rôznych hasičských súťažiach. Na záver si deti prezreli hasičské auto.

      Týmto ďakujeme našim dobrovoľným hasičom za ochotu.

     • Ročníkové kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 21.5.2018 sme na našej škole usporiadali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku medzi žiakmi 4. ročníka s cieľom zistiť a porovnať jazykovú úroveň našich malých angličtinárov.

      Dvanásť žiakov 4.A triedy a rovnaký počet žiakov 4. B triedy si porovnalo svoju jazykovú zdatnosť v úlohách, ktoré kopírovali učivo daného ročníka ako aj v úlohách, ktoré boli málinko náročnejšie.

      Iba dva body rozhodli o víťazstve 4.A triedy, čo svedčí o vyrovnanosti vedomostí oboch skupín. Gratulujeme.

     • Deň vyučovania v prírode 2018

     • Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnil po celom svete Deň vyučovania v prírode. Napriek zlému počasiu sa tohto dňa zúčastnili aj naši šiestaci, ktorý vonku v rámci Fyziky odhadovali vzdialenosť.

     • Anjelské hry v MŠ

     • V našej  MŠ  sa dňa 15.05.2018 uskutočnili Anjelské hry. Rodičia spolu s deťmi vytvárali rôzne aktivity, ktoré  si pre rodičov a deti pripravili pani  učiteľky. Bol to pre nás všetkých veľmi obohacujúci deň.

     • Svetový deň mlieka v MŠ

     • Rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré prebiehali od rána sme si pripomenuli Svetový deň mlieka.

      Deti v triedach tvorili plagát kravičky s tematikou zdravá výživa

      z mlieka. Oboznámili sa so zvieratkami, ktoré nám dávajú mlieko a spoločne určovali, aké produkty sa z mlieka vyrábajú.

     • Atletika

     • Naša škola sa aj v tomto roku zúčastnila na Majstrovstvách okresu v atletike. V kombinácii bodov z behov, skokov, hodov, vrhov  sa družstvo žiakov umiestnilo na 15. mieste zo zúčastnených 22 škôl nášho okresu. Družstvo žiačok obsadilo miesto v strede štartového poľa a to 11. miesto z 20 zúčastnených škôl. V individuálnych výsledkoch sa nám tento rok nepodarilo získať pomyselné medailové umiestnenie. Našim žiakom a žiačkam ďakujeme za snahu, úsilie a predovšetkým chuť reprezentovať školu.

     • Účasť na súdnom pojednávaní

     • Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. V tomto duchu sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. Mali možnosť nielen vidieť, že televízna realita súdnej siene má ďaleko od reality skutočnej, ale i možnosť položiť otázky sudcovi, prokurátorovi, obhajcovi.

      Taktiež vidieť predvedenie obžalovaného na súd policajnou eskortou, či zažiť odročenie pojednávania. A to všetko v jeden deň na jednom mieste.

     • Ukončenie futbalového krúžku

     • http://zsnb.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=600

      Na 1. mája sa konal rozlúčkový zápas medzi deťmi s futbalového krúžku a ich rodičmi. Deti si odniesli diplom za úspešné absolvovanie futbalového krúžku. Zahrali si proti svojim ockom aj mamičkám, pričom zápas sa skončil 10:10. Najlepšou strelkyňou sa stala prekvapivo jedna z mamičiek, ktorá si za svoj výkon odniesla aj odmenu.  Rodičia prežili krásne športovo strávené popoludnie, plné smiechu ich detí.

       

     • Stavanie Mája v ŠKD


     • K slovenským tradíciam už neodmysliteľne patrí stavanie Mája. Jeden si postavili aj deti zo školského klubu na školskom dvore. Máj si ozdobili farebnými stužkami. Na pomoc pri stavaní si pozvali aj chlapcov z futbalového krúžku, ktorý spoločne s pánom školníkom Máj postavili. Deti si potom spoločne zaspievali a aj zatancovali.

     • Polícia v MŠ

     • V utorok  17. 04. 2018 našu Materskú školu navštívili policajti. Najskôr ukázali deťom cvičenie zo služobnými psami, potom nám porozprávali čo všetko robia a aké používajú pomôcky pri výkone svojej práce, ktoré si deti mohli aj vyskúšať – vesty, putá, obušky a sadnúť si do policajného auta, poprezerať si ho a spustiť majáky.

     • Slávik Slovenska 2018

     • Dňa 20.4. 2018 sa uskutočnilo v Prievidzi okresné kolo obľúbenej speváckej súťaže Slávik Slovenska.

      Našu školu reprezentovali dve žiačky, ktoré nesklamali a vybojovali veľmi pekné umiestnenia vo svojich kategóriách.

      2. kategória, žiaci 4. – 6. ročníka:  Vanesska Lacenová       1. miesto

      3. kategória, žiaci 7. – 9. ročníka: Veronika Lenhartová       2. miesto

      Dievčencom gratulujeme a Vanesske držíme palce v krajskom kole!

     • Rodný môj kraj

     • Dňa 19.4. 2018 sa pre žiakov štvrtého ročníka konal vlastivedný kvíz pod názvom Rodný môj kraj. Žiaci 4.A a 4.B triedy si zasúťažili v týchto témach:

      Hrady a zámky Slovenska

      Krásy slovenskej prírody

      Náš región Horná Nitra

      Po úvodných prezentáciách a vyriešení zvedavých kvízových otázok, nastalo vyhodnotenie. Zistili sme, že znalosti skupín boli vyrovnané a všetky skupiny pracovali s najväčším nasadením, takže sa môžu tešiť na malú odmenu.

      Najväčšou odmenou nám však zostali poznatky o zaujímavých miestach, ktoré sme na Slovensku spoznali a hrdosť, že na takom malom kúsku zeme, ktorý nazývame naším rodným krajom, sa nachádza toľko krás.

     • Druháci súťažili

     • Aj tento týždeň si naši druháci zopakovali učivo o bezpečnosti a ochrane zdravia, dôležité telefónne čísla na záchranné zložky a niektoré pravidlá cyklistu. Svoju šikovnosť ukázali v súťaži štyroch družstiev.  Zvíťazili tak všetky deti, ktoré mali chuť súťažiť a zaujímavou formou si zopakovať učivo z prvouky.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriach Z6, Z7 a Z8. Výsledky svedčia o tom, že máme naozaj šikovných žiakov s výborným logickým myslením:

      kategória Z6 - súťažilo 32 žiakov z okresu Prievidza, z toho 23 bolo úspešných

                             Filip Maurer zo VI. A - 2. miesto

                             Alexandra Svobodová zo VI. A - 2. miesto

      kategória Z7 - súťažilo 26 žiakov z okresu Prievidza, z toho 8 bolo úspešných

                             Kristián Perina zo VII. A - 2. miesto

      kategória Z8 - súťažilo 24 žiakov z okresu Prievidza, z toho 7 bolo úspešných

                             Samuel Blahovský z VIII. A - 3. miesto

                             Timotej Oršula z VIII. A - 7. miesto

      Blahoželáme!

     • DEŇ NARCISOV

     • Na 22. ročník zakvitli narcismi škola a ulice aj v Nedožeroch-Brezanoch, kde si 13. apríl 2018 – Deň narcisov osvojili dobrovoľníci zo  ziackeho parlamentom, ktorí sa každoročne zapájajú do tejto nezištnej myšlienky. Tí vyšli do ulíc, aby naplnili posolstvo tohto dňa, ktoré vystihuje žltý narcis.

      Obyvatelia dostávali tento rok od dobrovoľníkov za svoj finančný príspevok okrem narcisu aj informačné letáky, ktoré informovali občanov aj o prevencii, či včasnej diagnostike tohto zákerného ochorenia. Celkovo sa vyzbieralo 631,41 EUR.

     • Beseda s policajtom ZŠ

     • Polícia v našej spoločnosti plní funkciu ochrany ľudí, majetku a bráni šíreniu násilia, kriminality a rôznym nebezpečným vplyvom na človeka. S touto tematikou sa niesla aj beseda pre žiakov 2. A a 2. B, medzi ktorých zavítal príslušník Mestskej polície v Prievidzi. Žiakom pútavo porozprával o práci policajtov, ukázal im ochranné a obranné prostriedky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej služby. Žiaci sa do besedy zapojili svojimi zaujímavými otázkami. 

     • Finále čitateľského maratónu

     • 28.3. 2018, po dvoch týždňoch intenzívneho čítania,  žiaci 1.- 4. ročníka odprezentovali svoje dojmy a zážitky z prečítaných kníh. Pripravili si veľkoplošné projektové práce, scénky, masky literárnych zvieracích hrdinov, hádanky i básničky. Záverečnú pochvalu žiakom vyslovil pán riaditeľ, ktorý žiakom taktiež pripomenul, že : „...čítanie kníh je maratónom na celý život!“

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín