• Rodný môj kraj

     • Dňa 19.4. 2018 sa pre žiakov štvrtého ročníka konal vlastivedný kvíz pod názvom Rodný môj kraj. Žiaci 4.A a 4.B triedy si zasúťažili v týchto témach:

      Hrady a zámky Slovenska

      Krásy slovenskej prírody

      Náš región Horná Nitra

      Po úvodných prezentáciách a vyriešení zvedavých kvízových otázok, nastalo vyhodnotenie. Zistili sme, že znalosti skupín boli vyrovnané a všetky skupiny pracovali s najväčším nasadením, takže sa môžu tešiť na malú odmenu.

      Najväčšou odmenou nám však zostali poznatky o zaujímavých miestach, ktoré sme na Slovensku spoznali a hrdosť, že na takom malom kúsku zeme, ktorý nazývame naším rodným krajom, sa nachádza toľko krás.

     • Druháci súťažili

     • Aj tento týždeň si naši druháci zopakovali učivo o bezpečnosti a ochrane zdravia, dôležité telefónne čísla na záchranné zložky a niektoré pravidlá cyklistu. Svoju šikovnosť ukázali v súťaži štyroch družstiev.  Zvíťazili tak všetky deti, ktoré mali chuť súťažiť a zaujímavou formou si zopakovať učivo z prvouky.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriach Z6, Z7 a Z8. Výsledky svedčia o tom, že máme naozaj šikovných žiakov s výborným logickým myslením:

      kategória Z6 - súťažilo 32 žiakov z okresu Prievidza, z toho 23 bolo úspešných

                             Filip Maurer zo VI. A - 2. miesto

                             Alexandra Svobodová zo VI. A - 2. miesto

      kategória Z7 - súťažilo 26 žiakov z okresu Prievidza, z toho 8 bolo úspešných

                             Kristián Perina zo VII. A - 2. miesto

      kategória Z8 - súťažilo 24 žiakov z okresu Prievidza, z toho 7 bolo úspešných

                             Samuel Blahovský z VIII. A - 3. miesto

                             Timotej Oršula z VIII. A - 7. miesto

      Blahoželáme!

     • DEŇ NARCISOV

     • Na 22. ročník zakvitli narcismi škola a ulice aj v Nedožeroch-Brezanoch, kde si 13. apríl 2018 – Deň narcisov osvojili dobrovoľníci zo  ziackeho parlamentom, ktorí sa každoročne zapájajú do tejto nezištnej myšlienky. Tí vyšli do ulíc, aby naplnili posolstvo tohto dňa, ktoré vystihuje žltý narcis.

      Obyvatelia dostávali tento rok od dobrovoľníkov za svoj finančný príspevok okrem narcisu aj informačné letáky, ktoré informovali občanov aj o prevencii, či včasnej diagnostike tohto zákerného ochorenia. Celkovo sa vyzbieralo 631,41 EUR.

     • Beseda s policajtom ZŠ

     • Polícia v našej spoločnosti plní funkciu ochrany ľudí, majetku a bráni šíreniu násilia, kriminality a rôznym nebezpečným vplyvom na človeka. S touto tematikou sa niesla aj beseda pre žiakov 2. A a 2. B, medzi ktorých zavítal príslušník Mestskej polície v Prievidzi. Žiakom pútavo porozprával o práci policajtov, ukázal im ochranné a obranné prostriedky, ktoré používajú policajti pri výkone svojej služby. Žiaci sa do besedy zapojili svojimi zaujímavými otázkami. 

     • Finále čitateľského maratónu

     • 28.3. 2018, po dvoch týždňoch intenzívneho čítania,  žiaci 1.- 4. ročníka odprezentovali svoje dojmy a zážitky z prečítaných kníh. Pripravili si veľkoplošné projektové práce, scénky, masky literárnych zvieracích hrdinov, hádanky i básničky. Záverečnú pochvalu žiakom vyslovil pán riaditeľ, ktorý žiakom taktiež pripomenul, že : „...čítanie kníh je maratónom na celý život!“

     • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ


     • V utorok  27.04. 2018 sa v našej Materskej škole uskutočnili tvorivé dielne zamerané na prichádzajúce sviatky Veľkej noci. Zúčastnilo sa veľa rodičov. So svojimi deťmi vytvárali pekné dekorácie k Veľkej noci a krásne veľkonočné kraslice. Na záver sme si vyzdobili Materskú školu . Ďakujeme.

     • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

     • Dňa 27.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní “SLÁVIK SLOVENSKA 2018″

      Krásnym spevom ľudových piesní naši žiaci opäť prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Všetci súťažiaci boli odmenení. Víťazom blahoželáme.

       

      I.kategória  1. – 3. ročník ( 6 súťažiacich)

       

      1. Nikolas Pálesch  1. A
      2. Eliška Hurtišová  2. A
      3. Aneta Pipíšková  3. B 

      II. kategória 4. – 6. ročník (8 súťažiacich)

       

      1. Vanesa Lacenová 4. B
      2. Sandra Hudeková 6.A
      3. Miroslav Uhrín 4. A

      III. kategória 7. – 9. ročník (1 súťažiaca)

       

      1. Veronika Lenhartová

       

      Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole a to:

       

      v I.kat.  víťaz nepostupuje

      v II.kat. Vanesa Lacenová

      v III.kat. Veronika Lenhartová

       

       Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, a postupujúcim želáme veľa zdaru.

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 22.3.2018 sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo súťaže v prednese poézie. Našu školu reprezentovala žiačka VIII.A triedy LUCIA SVETLÁKOVÁ, ktorá sa umiestnila v III. kategórii na vynikajúcom 2.mieste. Blahoželáme !

     • Príbeh jedného rytiera MŠ


     • Dňa 21. 03. 2018  navštívil našu MŠ Rytier  Gaston De Carmargue a predstavil sa nám divadelným predstavením „Príbeh jedného rytiera“. Preniesol nás do dávnych čias ako sa žilo na hrade aj v podhradí. Deti si spolu s nimi zahrali a naučili  sa ako sa chlapec mohol stať rytierom a  dievča hradná pani. Predstavenie sa nám veľmi páčilo.

     • Klokan 2018

     • Dňa 19.3.2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž KLOKAN. Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 60 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Už teraz sa tešíme na výsledky našich šikovných žiakov, ktoré budú 9. apríla 2017.

     • Klokanko 2018

     • Dňa 19. 3. 2018  žiaci našej školy súťažili v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži KLOKANKO.

      Teší nás veľký záujem detí, veď svoje matematické schopnosti a logické myslenie si vyskúšalo až 51 detí!

      Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov a dokonca aj naši malí prváci.

      Žiaci zistili, že aj matematika môže byť zaujímavá a hravá.

      Veríme, že sa všetkým súťažiacim darilo a zverejnené výsledky v apríli nás všetkých potešia.

     • Čitatelia z ŠKD


     • Deti zo školského klubu si marec – mesiac knihy pripomenuli návštevou knižnice v Nedožeroch – Brezanoch. Pani knihovníčka im predstavila nové knihy v knižnici. Deti si mohli pozrieť knihy, ktoré ich zaujali a aj si z nich prečítať.

     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     • 14.3.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. O tom , že máme výborných rečníkov nás presviedčajú mnohí žiaci, ale svoje kvality dokázali obhájiť v súťaži len máloktorí.

      Súťaž je náročná, žiaci v I.kategórii (4.-6.ročník), musia zreprodukovať  vyžrebovaný text a tvorivo ho dokončiť.

      Žiaci v II. kategórii (7.-9. ročník) musia odprezentovať  doma pripravenú úvahu podľa vlastného výberu  – vyjadrenie vlastného názoru a 2.časť tvorí vyjadrenie vlastného názoru na vyžrebovanú tému po krátkej príprave.

      Vyhodnotenie:

       I.kategória : 4. - 6.ročník

      1. Kristína Čičmancová 5.B
      2. Simona Mokrá   6.A
      3. Miroslava Majzlanová 6.A

      cena poroty: Rian Takeshita 4.B

      II.kategória :  7. - 9. ročník

      1. Adriana Vašková 7.A
      2. Dávid Nikmon 7. A
      3. neudelené
     • Čiteteľský maratón ZŠ


     • Dňa 14.3.2018 sa na našej škole konala malá slávnosť - otvorenie Čitateľského maratónu, ktorý tento školský rok otvorili žiaci 4.A. V čase dvoch týždňov budú žiaci na hodinách slovenského jazyka čítať rozprávky o zvieratkách. Na výtvarnej výchove svoje dojmy a predstavy z čítania výtvarne spracujú. Vyhodnotenie maratónu sa uskutoční o dva týždne.

     • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl


     • Dňa 13.3. a 14.3. zavítali do prvých ročníkov deti z materských škôl Pravenec, Poluvsie a Nedožery - Brezany. Budúci prváci spoznávali školské prostredie a oboznámili sa s prácou žiakov v prvej triede. Počas vyučovacej hodiny ukázali svoje zručnosti a vedomosti, ktoré budú potrebovať onedlho vo svojej školskej činnosti.

     • Rozlúčka so zimou


     • S odchádzajúcou zimou sa spája pekný ľudový zvyk - Vynášanie Moreny. Deti z MŠ a prváci ZŠ odprevadili dňa 9. 3. 2018 Morenu peknými ľudovými piesňami. Pri potoku ju zapálili a hodili do vody. Prichádzajúca jar nás zasa privítala slniečkom, ktoré sa na nás usmialo. 

     • Výchovný koncert ZŠ a MŠ


     • Dňa 8. 3. 2018 poznávali deti MŠ a žiaci 1. - 3. ročníka tvorbu troch hudobných velikánov: Mozarta, Haydna a Beethovena. Ich hudobné diela boli ukryté v peknej rozprávke Potulky macka Packa. Do vystúpenia hudobníkov boli zapojené aj deti, ktoré stvárnili lesné zvieratká. Rozprávky dopĺňali aj ostatní malí diváci, ktorí spievali známe ľudové piesne.

     • Návšteva knižnice MŠ

     • Naši malí škôlkari v rámci mesiaca, marec mesiac knihy, navštívili miestnu ľudovú knižnicu aby sa oboznámili s knihami v nej a aby vedeli, že knihy sa dajú vypožičať a vrátiť späť. Pani Kucharovičová deťom porozprávala o knihách prečítala im krátke rozprávky a niektoré knihy  im dala aj prezrieť.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín