• Hviezdoslavov Kubín

     • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese  Hviezdoslavov Kubín

      6.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci súťažili v 3 kategóriách a porota v každej kategórii mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí budú školu reprezentovať v okresnom kole.

      I.kategória:  2. – 4. ročník

      poézia

      1. porota neudelila
      2. Nikola Trýzňová, III. B
      3. Alžbeta Tamara Velická, III. A a  Vanessa Lacenová, IV. B

      próza

      1. Nella Engelhardtová, II.A
      2. Hana Andrášiová, III.B
      3. Nikola Ješíková, III.A

      II. kategória: 5.- 6. ročník

      poézia

      1. Kristína Svetláková, V.B
      2.  Diana Šinková , VI.A
      3. Michaela Mesiariková, V. A

      próza

      1. Lucia Pusztaiová, V. A
      2. Jozef Mokrý, VI.A
      3. Sabina Lehotská, V. B

      III. kategória: 7. – 9. ročník

      poézia

      1. Lucia Svetláková, VIII.A
      2. Veronika Bartošová, VII.A
      3. Marek Pračko, VII. A

      próza

      1. Chiara Marianna Lehotská, IX.A
      2. Dávid Nikmon, VII., A
      3. porota neudelila

      Víťazom v každej kategórii gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole!

       

     • Deti verzus rodičia - futbalový krúžok


     • Deti z futbalového krúžku nezaháľali ani počas jarných prázdnin. Stretli sa vo futbalovom zápase, v ktorom mali za súperov rodičov. Po dramatickom závere sa zápas skončil nerozhodne 11:11. Aj keď obidvom stranám nešlo o výsledok, najdôležitejšie boli spoločne strávené chvíle detí s rodičmi.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Mladí historici sa dňa 15. februára 2018 stretli v CVČ  v Prievidzi v okresnom kole dejepisnej olympiády, aby si zmerali sily zo svetových a národných dejín ako aj v regionálnej histórii. Našu školu zastupovala štvorica žiakov: zo 6. A triedy Miroslava Majzlanová a Natanael Šebest, zo 7. ročníka žiačka Martina Oršulová a 8. ročník zastupoval Samuel Blahovský. V náročnej konkurencii žiakov Prievidzského okresu sa najviac darilo Martine Oršulovej, ktorá sa vo svojej kategórii stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa spomedzi 21 súťažiacich na vynikajúcom 5. mieste, takisto sa darilo aj Samuelovi Blahovskému, ktorý sa taktiež vo svojej kategórii stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa na výbornom 6. mieste.

      Blahoželáme.

     • Chrípkové prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia vyhlásil

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach

      chrípkové prázdniny pre základnú školu

      od stredy 14. februára do piatku 16. februára 2018.

      Nástup žiakov po chrípkových a jarných prázdninách je

      v pondelok 26. februára 2018.

     • Lyžiarsky výcvik


     • V dňoch 12.2. - 16.2.2018 prebiehal na našej škole lyžiarsky výcvik vo Valčianskej doline. Zúčastnili sa ho žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Žiakom sa lyžiarsky výcvik veľmi páčil a veríme, že budú lyžovať aj v budúcnosti.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka


     • 7. 2. 2018 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša žiačka 9. ročníka, Barbora Medová , reprezentovala okres Prievidza a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Gratulujeme!                                                                      

     • Karneval ŠKD

     • Vo štvrtok t.j. 8.2. sa na našej škole zišli najrôznejšie masky. V školskom klube sa už tradične konal detský karneval s výbornou hudbou a super tombolou. Všetky masky sa výborne zabavili a vytancovali.

     • Priateľský zápas futbalového krúžku

     • V sobotu 27.1. deti z futbalového krúžku odohrali priateľský zápas proti futbalovému krúžku z Kanianky v školskej telocvični v Kanianke. Pre niektoré deti to bol ich prvý zápas v živote. Svojich súperov z Kanianky porazili 8:13. Dúfame, že deti tento výsledok bude motivovať ešte k lepším výsledkom a už teraz sa tešia na odvetu u nás doma.

     • Výborné výsledky - Testovanie 5

     • Aj v tomto školskom roku naši piataci v Testovaní 5 úspešne zabojovali , dôkazom toho sú výsledky, ktoré v slovenskom jazyku a matematike dosiahli.

       

      Matematika :

       

      Priemerná úspešnosť v SR                64,7%

      Priemerná úspešnosť školy               75,8%

       

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v matematike +11,1%.

       

       

      Slovenský jazyk a literatúra :

       

      Priemerná úspešnosť v SR                 62,8%

      Priemerná úspešnosť školy                68,1%

       

      Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v slovenskom jazyku a literatúre +5,3%. 

       

       

      Blahoželáme.

     • Vyhlásenie najlepších čitateľov ŠKD

     • Deti zo školského klubu sa zúčastnili na vyhlasovaní najlepších detských čitateľov v miestnej ľudovej knižnici v Nedožeroch - Brezanoch. Po vyhlásení ich čakala ešte súťaž v hre pexeso.

     • Pletenie košíkov z prútia ŠKD

     • Deti zo školského klubu si mohli vlastnými rukami vyskúšať tradičné slovenské remeslo - pletenie košíkov z prútia. Zavítali sme do rodiny pána Františka Gašpara z Nedožier - Brezian, kde nám spolu so svojou manželkou a kamarátom pánom Kozákom ukázali kúsok svojej záľuby a umenia. Najšikovnejšia z detí Sonička Revická si domov odniesla aj vlastnú upletenú ošítku. Pán František vyjadril svoj sen, že raz možno aj z týchto detí bude pokračovať niektoré v tejto krásnej záľube a tak bude mať svojho pokračovateľa aj v našej obci.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2018 sa v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Kristián Perina /kategória 1A/ zo VII.A triedy a deviatak Jozef Vážan /kategória 1B/. V silnej konkurencii 18 žiakov sa Kristián Perina umiestnil na výbornom 4. mieste a Jozef Vážan skončil na 11. mieste spomedzi 23 účastníkov. Obaja sa tak stali úspešnými riešiteľmi. Chlapcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Vianočný turnaj


     • Na záver roka sme si spríjemnili atmosféru vianočným turnajom v prehadzovanej. Vyvrcholením turnaja bol záverečný zápas medzi žiakmi a učiteľmi.

     • MŠ - Vianočná tržnica

     • V dopoludňajších hodinách dňa  19.12.2017 pani učiteľky pripravili príjemné podujatie – Vianočná tržnica spojená s predajom ručne zhotovených výrobkov vyrobených deťmi. Zakúpené vianočné ozdoby  si deti mohli odniesť domov, ktoré počas sviatkov budú skrášľovať príbytky. Takto sme si priblížili atmosféru blížiacich sa Vianoc.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy


     • Tak ako každý rok, tak aj tento sa konala súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede. Konkurencia bola veľká a školský parlament v tajnom hlasovaní určil tieto triedy:

      1. miesto: VIII. A a IX. A

      2. miesto: VII. A

      3. miesto: VI. A

      Srdečne gratulujeme!

     • Kŕmenie vtáčikov

     • V predvianočnom čase sme si spomenuli aj na naše vtáčiky.  Žiaci z environmentálneho krúžku  vyrobili  rôzne dobroty a  pred odchodom na vianočné prázdniny ich s malými žiakmi  zavesili na stromy v školskej záhrade. Vtáčiky sa potešia a určite sa nám v lete odvďačia pekným spevom.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • 19.decembra popoludní sme sa spoločne započúvali do krásnych príbehov slovenských povestí, ktoré umocnili predvianočnú atmosféru. Prednesy našich žiakov boli na vysokej úrovni, recitátori zvládli náročné texty a zaujali divákov. Porota mala náročnú úlohu, vybrať tých najlepších. Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola

      Výsledky:

      I. kategória (2.-3.) ročník

      1. miesto: Aneta Pipíšková z 3.B

      2. miesto: Zuzana Majzlanová z 2.B

      3. miesto: Alžbeta Tamara Velická z 3.A

      II. kategória ( 4.- 5. ročník)

      1. miesto: Sabina Lehotská z 5.B

      2. miesto: Lucia Pusztaiová z 5.A

      3. miesto: Alex Lajčiak zo 4.A

      III. kategória ( 6.- 7. ročník)

      1. miesto: Dominika Dorotíková zo 7.A

      2. miesto: Dávid Nikmon zo 7..A

      3. miesto: Diana Šinková zo 6.A

     • Pytagoriáda

     • Už každoročne začiatkom decembra sa na našej škole stretnú žiaci, ktorí majú radi matematiku a zmerajú si svoje matematické schopnosti, rýchlosť v počítaní v školskom kole súťaže PYTAGORIÁDA. Naši najlepší riešitelia:
       

      Kategória P 3 – nemáme úspešného riešiteľa 
      Kategória P 4 - Silvia Rišová - 4. B trieda

      Kategória P 5 – Kristína Svetláková - 5. B trieda, Kristína Čičmancová - 5. B trieda, Hana Gromová – 5. A trieda, Lucia Pusztaiová – 5. A trieda, Michaela Mesiariková – 5. A trieda

      Kategória P 6 - nemáme úspešného riešiteľa

      Kategória  P 7 – Kristián Perina - 7. A trieda, Maroš Jankovič - 7. A trieda

      Kategória P 8 – Timotej Oršula - 8. A trieda

       

      Všetkým víťazom školského kola srdečne blahoželáme a ostatným želáme veľa chuti a síl zlepšovať sa.

     • Darčeky v Jazmíne doručené


     • Po výpredaji výrobkov z charitatívnych vianočných trhov sa suma vyšplhala na krásnych 986,64 €. Naši žiaci 16. 12. 2017 starostlivo vyberali hračky a oblečenie pre deti a pre ostatných obyvateľov hygienické potreby. Za zvyšné peniaze sme do krízového centra Jazmín nakúpili trvanlivé potraviny. ĎAKUJEME všetkým, ktorí podporili túto akciu a pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Čo sme nakúpili a ako sa deti tešili z hračiek si môžete pozrieť na fotografiách.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín