• Týždeň zdravej výživy ZŠ

     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie jabloko, zeleninu, tekvicu a košík

      Zelenina

      1. miesto: 4 – Miroslava Majzlanová, VIII.A

      2. miesto: 1 – Vanesa Gandelová, IV.B

      3. miesto: 3 – Miroslava Čertíková, VIII.A

      Tekvica

      1. miesto: 19 – Leila Reginová, VII.B

      2. miesto: 14 – Kristína Čičmancová, VII.B

      3. miesto: 2 – Miroslava Majzlanová, VIII.A

      Jablko

      1. miesto: 64 – Petra Šimová, III.B

      2. miesto: 35 – Andrea Ondrisková, V.A

      3. miesto: 10 – Martin Kamenský, III.A

      Košík

      1. miesto: 19 – Tomáš Uhrín, III.A

      2. miesto: 20 – Nikola Ješíková, V.A

                       10 – Viktória Ješíková, II.B

      3. miesto: 48 – Nela Dadová, II.A

       

      Oceníme budúci týždeň aj so súťažou o najlepšiu triedu, ktorá končí v piatok.

     • Šport na škole

     • Naši mladší žiaci z kategórie U 2007 sa stali víťazmi obvodného kola v malom futbale mladších žiakov ZŠ - Školský pohár Slovenskej sporiteľne, ktoré sa za účasti 6 škôl hralo na umelej tráve v Kanianke. Týmto víťazstvom sme si zabezpečili postup do finále okresného kola, v ktorom sme za účasti najlepších škôl nášho okresu na ihrisku  ZŠ Energetikov v Prievidzi vybojovali krásne 2 miesto.

      O tento úspech sa zaslúžili naši žiaci: Patrik Klopan, Dominik Kmeť, Lukas Pálesch, Martin Varga, Dárius Petic, Ranzdiak Brian, Velický Timo, Šujan Gregor, Vrábel Lukáš.

      Gratulujeme!           

      Obvodné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat, ktoré sa konalo v telocvični našej školy znamenalo „konečnú“ pre tento školský rok. V konkurencii troch škôl sa nám nepodarilo postúpiť do ďalších kôl. Maximom pre nás tak zostáva teda minuloročné víťazstvo v okresnom kole a druhé miesto v oblastnom v kategórii chlapcov.

     • Environmentálna výchova ZŠ

     • Vo štvrtok 10.10. 2019 žiaci 5. ročníka zavesili v školskom areáli vtáčie búdky, ktoré si vlastnoručne vyrobili na predmete Environmentálna výchova. Vtáčie búdky sú dôležité aj v zime, aby v nich mohli vtáčiky prenocovať. Sú náhradou za prirodzené dutiny, ktoré im ľudia viac a viac ničia.

     • Jesenné tvorivé dielne MŠ

     • Aj tento rok je pestrofarebná jeseň bohatá na množstvo plodov, vitamínov, zážitkov a dojmov získaných z prírody. Naša materská škola spoločne s rodičmi a deťmi pripravila jesenné tvorivé dielne. Rodičia spolu s deťmi vyrábali rôzne výrobky. Na záver urobili spoločne jesennú výstavu.

     • Chovateľská výstava ŠKD

     • V piatok 4.10. deti zo školského klubu navštívili už jubilejný 30. ročník hornonitrianskej výstavy drobného zvieratstva. Deti si prezreli rôzne druhy hrabavej a vodnej hydiny, holubov, králikov a drobného vtáctva.

     • Výchovný koncert ZŠ

     • Dňa 4.10. 2019 sa uskutočnil pre žiakov 1.- 4. ročníka výchovný koncert s názvom Dubáčik a Muchotrávka. Prostredníctvom príbehu z lesa, do ktorého sa ako herci zapojili aj niektorí naši žiaci, mohli žiaci vnímať tóny a farby hudby. Zoznámili sa s niektorými hudobnými nástrojmi a svoje znalosti si overili aj prostredníctvom krátkych hudobných hádaniek. Počas koncertu si s chuťou zaspievali, zatancovali a príjemne sa zabavili.

     • Informácia o skrátení vyučovania

     • Z dôvodu Medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA dňa 20.9.2019 (piatok) škola skracuje vyučovanie v triedach VII.A, VII.B, VIII.A a IX.A. Žiaci budú mať vyučovanie v rozsahu 5 vyučovacích hodín (6. vyučovacia hodina sa vyučovať nebude), čiže budú končiť o 12:35.

     • Výlet do Bojníc MŠ

     • V stredu 19.06. 2019  sme sa spolu s deťmi vybrali autobusom do Bojníc na Sokoliarsky historicko – rozprávkový program. Na úvod nám zahrali krátky príbeh o tom, ako sa nesmie kradnúť a klamať a potom nám ukázali vystúpenie s dravcami. Deti si mohli vtáky aj pohladkať a chytiť, čo sa im veľmi páčilo. Na záver sme sa občerstvili, poprechádzali sa Bojnicami a autobus nás odviezol späť do MŠ.

     • Školský výlet IX.A

     • Dňa 10.6.2019 sa konal koncoročný výlet žiakov 9.A triedy. Navštívili sme zábavné a interaktívne centrum Atlantis v Leviciach, kde si žiaci hravou formou vyskúšali fyzikálne zákonitosti v praxi, vyšantili sa v bublinovom svete a na chvíľu sa ponorili aj do virtuálneho sveta. Cestou domou   sme si urobili zastávku v Nitre a vrátili sme sa plní veselých zážitkov.

     • Mama, tato a ja - MŠ

     • V piatok 14.6.2019 pani učiteľky vyzdobili areál školy a pripravili pre deti a ich rodičov rôzne zábavné a súťaživé hry. Našu MŠ navštívili naozaj celé rodiny. Nielen rodičia detí, ale i starí rodičia. Na školskom dvore vyhrávala hudba a vládla tam perfektná nálada. Každá rodina sa pustila do súťaží s naozajstnou chuťou a túžbou vyhrať. A všetci boli so svojím výkonom spokojní. Počas súťaží sa vytrvalo tlieskalo a povzbudzovalo. Počasie nám prialo a tak sa naše zábavno-súťaživé popoludnie zakončilo super opekačkou a dobrou náladou.

      Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

     • Školský výlet 5.A triedy

     • Návšteva unikátneho skanzenu neďaleko Martina

      Žiaci si so záujmom pozreli celoslovenskú expozíciu tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V krásnom prírodnom areáli sme spoločne strávili príjemné chvíle, ktoré boli vyplnené aj kúpou občerstvenia a upomienkových darčekov pre najbližších.

     • Spartan MŠ

     • Bež, skáč, lez ,ušpiň sa ! V stredu dopoludnia 12.6.2019  deti prekonávali rôzne zaujímavé prekážky na školskom dvore.  Plnili  zaujímavé úlohy na jednotlivých stanovištiach. Za odmenu dostali  medaily za prekonanie prekážok a občerstvili sa sladkým šťavnatým melónom.

     • Školský výlet IV.A a IV.B

     • V pondelok 10.6.2019 sa žiaci oboch tried 4. ročníka vybrali na školský výlet spojený s exkurziou v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Naši štvrtáci sa z projekcie vo Hviezdnej sále dozvedeli mnoho nového o našej slnečnej sústave, orientácii na oblohe, súhvezdiach na nočnej oblohe, či  nebeských telesách. Nasledovala interaktívna komentovaná prehliadka rôznych modelov solárneho systému, kde deti mohli položiť svoje zvedavé otázky. Na konci si žiaci pomocou ďalekohľadu pozreli Slnko a mali možnosť kúpiť si zaujímavé suveníry s vesmírnou tematikou.

     • Regionálna športová olympiáda MŠ

     • Dňa 24.5.2019 sa v našej MŠ uskutočnila Regionálna športová olympiáda. Zúčastnilo sa jej 13 MŠ  z okolitých obcí. V duchu olympionizmu si deti rozvíjali telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Súčasne spoznali olympijské symboly. Olympijskú vlajku, olympijský oheň a symbol mieru vypustenie holubíc.

     • Pestrý školský život

     • Naši žiaci majú pestrý školský život. Dôkazom toho sú i nasledovné informácie.

      Komentovaná prehliadka divadla Andreja Bagara v Nitre. Od strechy až po pivnicu. 7500 kostýmov, šatne hercov, kancelárie vedenia divadla, krátka účasť na skúške hercov pre večernú premiéru, malé múzeum kulís z hier režiséra Jozefa Bednárika, kreatívny workshop za účasti scénickej a divadelnej výtvarníčky. Prehliadka Nitrianskeho hradu, zlatého pokladu, uličiek okolo hradu so sprievodcom v dobovom kostýme z čias Veľkomoravskej ríše. Návšteva čokoládovne spojená s ochutnávkou a výkladom o pôvode a výrobe čokolády. A to všetko v rámci školského výletu žiakov 7.A. triedy.

      Víťazstvo našich starších žiakov v obvodnom kole Futbal cup za účasti 5 škôl. S čistým štítom a bez prehry.

      Opäť víťazstvo za účasti 4 najlepších škôl a celkovo 1. miesto v tejto súťaži v okrese.

      Gratulujeme!

      Ďakujeme za podporu!

      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým , ktorí nás podporili a odovzdali nám svoj hlas a zahlasovali za našu školu v súťaži pod názvom „All Star School“

      Naša škola získala spolu 6797 vašich-našich hlasov a umiestnila sa na 12.mieste z celkového počtu 36 hlasujúcich škôl.

      Celkové výsledky nájdete vo fotogalérii. Bližšie info ku výsledkom súťaže i s ocenenými hlasujúcimi účastníkmi nájdete v priloženom linku.

      Ďakujeme 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0915 714 765 riaditelka.zsmsnb@gmail.com zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Deň jablka
  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ