• Planetárium ZŠ

     • Dňa 15.10. 2018 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili  na exkurzii v planetáriu v Žiari nad Hronom. Žiaci si zážitkovou formou priblížili  orientáciu na oblohe, zákonitostí priebehu zmien dňa a noci, či špecifiká pohybov telies po svetovej sfére na rôznych miestach zemského povrchu. Oboznámili sa so systémom nebeskej mechaniky a opisom nebeských telies. Na konci si žiaci pomocou ďalekohľadu priblížili nebeské teleso na oblohe– Slnko. 

     • Vianočný koncert ZŠ

     • Dňa 11.12. sa konal v základnej škole vianočný koncert, ktorý sa deťom veľmi páčil. Zaspievali si známe, i menej známe vianočné piesne a koncert si v dobrej nálade užili.

     • Svetový deň zdravej výživy v MŠ

     • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Preto sme si tento deň pripravili aj u nás v MŠ rôzne aktivity na tému zdravá výživa. Na záver sme si všetci pochutnali na rôznych ovocných šalátoch, ktoré sme si spoločne s deťmi pripravili.

     • Šaliansky Maťko

     • školské kolo súťaže v prednese povesti

      18.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí. Každoročne pred Vianocami sa započúvame do krásnych textov z dávnych čias. Naši žiaci dokážu nielen zvládnuť náročné texty naspamäť, ale aj zaujať poslucháčov umeleckým prednesom. Poroty v 3 kategóriách mali teda ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestnení súťažiacich.

      Vyhodnotenie:

      I. kategória: 2.- 3. ročník

             1. miesto: Ondrej Genzor, 3.A

             2. miesto: Lukáš Čičmanec, 2.B

             3. miesto: Petra Šimová, 2.B

      II. kategória: 4. – 5. ročník

            1. miesto: Natália Šimová, 5.A

            2. miesto: Hana Andrašiová, 4.B

            3. miesto: Alžbeta Tamara Velická,4.A

                            Nikola Ješíková, 4.A

      III. kategória:  6.-7. ročník

      1. miesto: Diana Šinková, 7.A
      2. miesto: Sabina Lehotská, 6.B
      3. miesto: Viktória Baranová, 7.A
     • Vianočné trhy

     • Dňa 13.12.2018 sa uskutočnia v ZŠ Nedožery-Brezany vianočné trhy v čase 14:00-18:00. Časť výťažku pôjde už tradične krízovému centru Jazmín v Handlovej http://www.jazminhandlova.sk/ a druhá časť bude venovaná detskej onkológii http://www.kvapkanadeje.sk/prispej-svojou-kvapkou-nadeje.ht… . Tešíme sa na vás. Pomôžme spoločne!

     • Deti a móda v MŠ

     • Deti z 3. triedy pripravili módnu prehliadku pre ostatné deti. Chlapci  a dievčatá predviedli svoje obľúbené  oblečenie. Deti – diváci ich obmenili veľkým potleskom.

     • Mikuláš 2018 - ZŠ

     • Dňa 6.12. zavítal Mikuláš aj k nám. Deti mu zaspievali, zarecitovali a za to im anjel rozdal cukríky. Veľkú zábavu urobili aj čerti. Pomaľovali každého, kto im neušiel. Milý Mikuláš, už sa na Teba tešíme aj budúci rok :-)

     • Tekvičkovo

     • Žiaci našej školy aj tento rok spestrili jesennú výzdobu školy svojimi nápaditými tekvicami. Nádherné vyrezané tekvice zabralo autorom určite množstvo času, no výsledok bol úžasný. Malé, veľké, okaté, zubaté, farebne dotvorené. Vďaka kreatívnosti našich žiakov si môžete vychutnať atmosféru jesenných dní na Bojnickom zámku, kde práce našich žiakov budú vystavené a rozžiaria nádvorie a interiér.  

     • Rozšantená pani jeseň v MŠ

     • Aj tento rok bola pestrofarebná jeseň bohatá na množstvo plodov, vitamínov, zážitkov a dojmov získaných z prírody. Naša materská škola spoločne s rodičmi a deťmi pripravila jesenné tvorivé dielne. Rodičia spolu s deťmi vyrábali rôzne výrobky. Na záver urobili spoločne jesennú výstavu.

     • Mikuláš 2018 MŠ

     • V piatok 7. 12. 2018 sme sa s deťmi  vybrali do Prievidze .  V Dome kultúry sme si pozreli krásnu rozprávku, Rozprávky z našej ulice . Po skončení sa deťom rozžiarili očka lebo konečne prišiel ich očakávaný Mikuláš s anjelom. Všetkým deťom postupne rozdal balíčky a deti mu za to zaspievali pesničku. Po skončení sme sa šťastlivo vrátili späť do MŠ.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     • Tak ako to už býva zvykom, aj tento rok prebehla súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Školský parlament zahlasoval a tým rozhodol, že najkrajšiu triedu má VIII. A. Za svoju snahu vyhrali sladkú odmenu v podobe torty. Gratulujeme!

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V stredu 10.10. sa na oblohe nad školským ihriskom odohrávalo farebné divadlo. To si deti zo školského klubu púšťali šarkany. Vietor nám síce neprial, nedali sme sa však odradiť a nahradili sme ho behom. A tak vzlietli všetky šarkany.

     • Skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšenej chorobnosti

     • Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia v čase od 25.10. 2018 /štvrtok/ do 26.10. 2018 /piatok/ škola skracuje vyučovacie hodiny zo 45 minút na 35 minút.

      Na základe uvedeného škola v tomto čase ruší aj všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity. ŠKD funguje do 16:00 ako vždy.

     • Zdobenie medovníkov v ŠKD

     • K Vianociam neodmysliteľne patria krásne vyzdobené medovníčky, ktoré sú aj v dnešnej modernej dobe nie len nádhernou dekoráciou vianočného stola, no prinášajú ľuďom radosť, potešia oči a chuťové poháriky. A keď sú vyzdobené vlastnoručne, prinesú oveľa viac radosti. Túto krásnu tradíciu zdobenia vianočných medovníčkov si vyskúšali aj deti zo školského klubu. Zdobenie medovníkov  je mravenčia  práca, no deti tak zaujala, že úplne zabudli na čas, a krásne vyzdobené medovníky nenápadne pribúdali.  Svoje výtvory rôznych tvarov deti venujú do charitatívnych vianočných trhov, ktoré budú na našej škole a tam si ich budete môcť aj  zakúpiť.

     • Tretiaci a štvrtáci v divadle

     • Vo štvrtok 11. októbra sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali do Divadla JGT vo Zvolene, aby si tam pozreli predstavenie Polepetko. Príbeh o mladom Polepetkovi, čo popletie takmer všetko, malých divákov zaujal, no najmä rozosmial a pobavil. Nadšene opravovali Polepetkove skomolené slová, počúvali chytľavé pesničky a tlieskali po každej vtipnej scénke. Úžasné herecké i spevácke výkony účinkujúcich na záver deti ocenili veľkým potleskom a spokojní sa v dobrej nálade vrátili späť do školy.

     • Riaditeľské voľno

     • Na základe §150  ods. 5 zákona č, 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem z prevádzkových a organizačných dôvodov voľno z vyučovania pre žiakov ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch dňa 29.10.2018 /1 deň/.

      PaedDr. Dušan Schut

      riaditeľ školy

     • Všetkovedko

     • Vo štvrtok 29. 11. 2018 si žiaci 2. - 4. ročníka zmerali svoje sily v súťaži Všetkovedko.Deti odpovedali na všetečné a často aj vtipné otázky múdreho Všetkovedka. Súťaž sa na našej škole teší veľkej obľube.  Deti zaujala a už teraz sa tešíme na výsledky súťaže, ktoré budú zverejnené 21. 12. 2018.

     • Výstava hydiny a drobného vtáctva MŠ

     • Dňa 05.10.2018 sa v našej obci konala výstava domácej hydiny a drobného vtáctva. Bolo pekné počasie, tak sme sa s deťmi boli na tejto výstave pozrieť. Deťom sa veľmi páčilo. Videli sme tam sliepky, kohúty, zajace, vtáčiky, husi a iné zvieratá. Deti si obohatili svoje poznatky  o zvieratách.

     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Adriana Vašková, žiačka VIII.A triedy, reprezentovala našu školu dňa 28.11.2018 na okresnom kole OSJL v CVČ v Prievidzi. V silnej konkurencii najlepších žiakov okresu zo slovenčiny sa  naša žiačka stala úspešnou riešiteľkou. Gratulujeme!

     • Výstava zvierat

     • Dňa 05.10.2018 žiaci 1. stupňa navštívili Hornonitriansku výstavu drobných zvierat, hydiny a papagájov v Nedožeroch-Brezanoch.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín