• Projekty v angličtine

     • 4.A

      Na škole máme šikovných žiakov aj vo 4.A. Tvorivo a originálne spracovali tému počasia a oblečenia v angličtine. Ich projekty si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • Deň Zeme

     • 4.B

      22.4. je deň venovaný Zemi, s názvom Deň Zeme. Aj 4.B sa v tento deň pričinila o skrášlenie našej prírody. Žiaci z tejto triedy separovali, zbierali odpadky na vychádzke v prírode či sadili šišky, z ktorých im vznikne pravidelným zalievaním malý stromček.

     • Matematika hrou

     • 5.A a 5.B

      Piataci mali podľa zakódovaného plánu postaviť stavby z kociek a veru sa im darilo.

     • Naši prváci

     • 1.A a 1.B

      Poznáte tú pesničku Ja som budík, budíček? Naši prváci čítali v Šlabikári o hodinárovi. A tak nakreslili hodiny, ktoré majú doma v kuchyni či tie, ktoré ich budia. Pri kreslení si pomohli aj pokrievkou z hrnca, ktorú obkreslili a domaľovali všetko potrebné. Však si naši prváci vedia dobre poradiť?

     • Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020

     • Prihlášky na vzdelávanie v SŠ na školský rok 2020/2021

      Do 15. 5. - podávanie prihlášok na vzdelávanie riaditeľovi ZŠ (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať)

      Do 21. 5. - riaditelia ZŠ odošlú prihlášky na príslušné SŠ.

      Do 28. 4. - riaditelia SŠ zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona.

      Najneskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania - prijímacie skúšky do SŠ na školský rok 2020/2021.

      Najskôr 23. 6. a najneskôr do 30. 6. - prijímacie skúšky do SŠ na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

      Prijímacie skúšky do SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       

      Zdroj: https://www.svs.edu.sk/subory/novinky/rozhodnutie_ministra.pdf

     • Tabata na doma

     • Telesná a športová výchova

      Aj v domácich podmienkach sa dá naozaj dobre precvičiť celé telo. Stačí len chuť a vôľa urobiť čosi pre svoje zdravie. Jednou z možností je i cvičenie Tabata. Každý týždeň nová a zároveň obohacujúca o nové cvičebné možnosti na doma. Popri hudbe sa zapotí celé telo. A čo je skvelé, že spolu s našimi žiakmi si zacvičili i niektorí rodičia či súrodenci.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín