• Slávnostné prijatie žiakov IX.A starostom obce Nedožery-Brezany
     • Slávnostné prijatie žiakov IX.A starostom obce Nedožery-Brezany

     • Dňa 28.6. 2017 starosta obce Nedožery-Brezany JUDr. Martin Mokrý  prijal v obradnej sále OcÚ v Nedožeroch-Brezanoch žiakov IX.A  triedy na slávnostnej rozlúčke. Po slávnostnom zápise žiakov do kroniky obce v krátkom kultúrnom programe vystúpili aj žiaci prvého ročníka. 

    • Účelové cvičenie ZŠ - 2. stupeň
     • Účelové cvičenie ZŠ - 2. stupeň

     • Dňa 27.6. sa uskutočnilo na druhom stupni účelové cvičenie - praktická časť. Po rannom poplachu sa žiaci zhromaždili na školskom dvore a následne sa presunuli na jednotlivé stanovišťa. Súťažili vo vedomostných kvízoch, poskytovali prvú pomoc, hádzali granátom a stavali stany. Veríme, že sa dobre bavili a aj niečo nové naučili.

    • Didaktické hry ZŠ - 1. stupeň
     • Didaktické hry ZŠ - 1. stupeň

     • Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnili v areáli školy didaktické hry pre žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci si preverili vedomosti a praktické zručnosti v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako: civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobytu v prírode a požiarna ochrana. Aktívne sa zapájali do plnenia rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na otázky. 

    • Rozprávkový zámok MŠ
     • Rozprávkový zámok MŠ

     • Deti materskej školy sa vo štvrtok 22.06.ocitli na Bojnickom  zámku v ríši štyroch rozprávok: Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča a Popolvár najväčší na svete. Hneď pri vstupe nás privítala pekná princezná, ktorá deťom rozdala obrázkové hodiny času.  Znázorňovali rozprávky a za každú prejdenú rozprávku deti dostali výtlačku na rozprávkové hodiny. Deti si odniesli krásny zážitok z rozprávok aj zo zámku.

    • Opekačka ŠKD
     • Opekačka ŠKD

     • Školský rok ubehol ako voda a deti z ŠKD ho opäť ukončili záverečnou opekačkou. Spoločne sme sa zahrali a naplnili brušká špekačkami a slaninkou. Na záver boli deti odmenené drobnou sladkosťou.

    • Vavrinec hľadá talenty
     • Vavrinec hľadá talenty

     • Dňa 23 .6. 2017 sa uskutočnila na našej škole úžasná akcia Vavrinec hľadá talenty, v ktorej vystupovalo 110 detí. Tancovalo sa, spievalo a aj hralo na hudobných nástrojoch, nechýbala gymnastika, karate a ani futbal. Všetci sa výborne bavili a vystupujúcich publikum odmenilo potleskom. Naše talenty si môžete pozrieť na fotografiách a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenia.

    • Čitateľská súťaž ŠKD
     • Čitateľská súťaž ŠKD

     • Od začiatku školského roka v našom ŠKD prebiehala čitateľská súťaž medzi deťmi ako aj pani vychovávateľkou. Do súťaže sa zapojilo 17 detí, ktoré spolu prečítali 146 kníh. Na začiatku školského roka si každé dieťa vyrobilo svoj rušeň, ku ktorému za každú prečítanú knihu pribúdali vagóniky. Víťazkou sa stala Alžbetka Velická s 37 vagónikmi, na 2. mieste sa umiestnila Nelka Liptáková s 26 vagónikmi a na 3. mieste Linda Gamanová s 18 vagónikmi. Veríme, že deti pri čítaní každej jednej knižky prežili pekné chvíle.

    • Rozprávkový zámok
     • Rozprávkový zámok

     • Dňa 14. 6. 2017 sa naši prváci a druháci zúčastnili školského výletu do Bojníc - Rozprávkový zámok. 
      Do deja rozprávok nás voviedla Babička, azda najznámejšia hrdinka Boženy Němcovej. Z jej rozprávania sa deti dozvedeli všetko potrebné pre výpravu do sveta rozprávkových príbehov. Videli rozprávky: Múdra žena, Soľ nad zlato, Čert a Káča a Popolvár. Výkony hercov odmenili deti potleskom. 

    • Deviataci v Slovaktuale
     • Deviataci v Slovaktuale

     • Dňa 9.6. sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo firme Slovaktual. Všetci mali možnosť vidieť najnovšiu, počítačom ovládanú strojovú vyrobu okien, no i náročnú manuálnu prácu poctivých zamestnancov firmy. Žiakom no i dozor konajúcim učiteľom sa prehliadka veľmi páčila.

    • Čitateľská súťaž
     • Čitateľská súťaž

     • Aj tento školský rok sme v septembri  v 4.B triede odštartovali čitateľskú súťaž. Každý žiak mal počas šk. roka prečítať nejakú knihu, priniesť ju  a porozprávať o nej. Súťažilo sa o to, kto prečíta čo najviac kníh. 6.júna sme si túto súťaž vyhodnotili a najlepší čitatelia boli odmenení. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci zo 4.B triedy, ale najlepšie čitateľky predbehli  s predstihom ostatných, pretože  každá prečítala 27 kníh. Na prvých 4 miestach sa umiestnili:

      1. Nela Liptáková

      2. Sabina Lehotská

                                 3. Kristína Svetláková

                                 4. Timotej Pekár

       Gratulujeme!!!    

    • Tretiaci na školskom výlete vo Valaskej Belej
     • Tretiaci na školskom výlete vo Valaskej Belej

     • Sklo očaruje človeka už celé storočia. Je to látka, ktorá v sebe spája silu a krehkosť. Čaro ukryté v skle si mohli prezrieť žiaci tretieho ročníka, ktorí sa dňa 7.6. zúčastnili školského výletu, spojeného s exkurziou v sklárskom skanzene vo Valaskej Belej. Deti si prezreli zachované sklárske výrobky z rôznych kútov Slovenska. So zatajením sledovali, ako sa pod rukami majstra sklára rodí nový sklenený výrobok - ozdoba, zvieratko, či džbánik. Na pamiatku si zakúpili pekné sklenené suveníry. 

    • Týždeň detských radostí - MŠ
     • Týždeň detských radostí - MŠ

     • Týždeň detských radostí sme pripravili pre deti z príležitostí Dňa detí.

       V pondelok sa konala športová olympiáda, kde si deti zasúťažili v rôznych disciplínach.

      Súťažili v behu, behu cez prekážky, skoku do piesku z miesta a hode loptičkou. Po skončení boli vyhodnotení tí najlepší a všetci mali veľkú radosť zo športovania.

       

      Utorok bol pre nás veľmi náročný lebo sme sa vybrali na dlhú vychádzku ku priehrade. Deti však vykračovali radostne, pretože na konci ich čakali koníky,  fotenie s nimi a vytúžené občerstvenie.

       

      V stredu sa deti už od rána pripravovali na karneval. Niektorí boli  už pri príchode do materskej školy v maskách a čakali kedy to prepukne. Dobre sa vyšantili, zasúťažili si a zahrali. Všetkým sa páčilo a nakoniec dostali darček a sladkú odmenu.

       

      Vo štvrtok na Deň detí sme čakali na divadelníkov z Divadla na trakoch. Našťastie prišli včas a divadlo  mohlo začať. Bolo to veľmi pekné interaktívne divadelné predstavenie a názvom Rozprávkový vláčik. Deti boli zapájane do deja a to ich veľmi bavilo. Nakoniec sme im odovzdali darčeky ku Dňu detí, ktoré dostali od  Združenia rodičov školy pri Materskej škole v Nedožeroch-Brezanoch.

       

      Piatok bol pre nás výnimočný. Dopoludnia sme si vyskúšali spoločné kreslenie na chodník. Celý chodník materskej školy sa rozohrial pestrými farbami.

       V popoludňajších hodinách sa v priestoroch areálu MŠ uskutočnila spoločná akcia s rodičmi „Deň rodiny“. Deti spoločne s rodičmi súťažili a zabávali sa. Na záver si posedeli pri ohni a opiekli si dobré špekáčiky.

    • Nebuďme ľahostajní k žvotnému prostrediu
     • Nebuďme ľahostajní k žvotnému prostrediu

     • 5. jún je Svetovým dňom životného prostredia a pri tej príležitosti sa uskutočnila na našej škole akcia Nebuďme ľahostajní k životnému prostrediu. Do tohto projektu sa zapojila celá škola. Každá trieda tvorila plagáty, ktoré motivujú k ochrane životného prostredia z rôznych hľadísk. Ako žiaci usilovne pracovali a čo vytvorili si môžete pozrieť na fotografiách. V najbližších dňoch v prípade priaznivého počasia budú plagáty vystavené aj na plote pred školou.

     • Olympiáda detí hornej Nitry 2017

     • Po minuloročnej premiére sme sa opäť zúčastnili na atletickom podujatí pre deti 5. až 7. ročníka. Podmienkou účasti bolo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat ktorí sú zároveň i reprezentantmi spádových obcí našej školy.

      V dvoch bežeckých a dvoch technických disciplínach šestica našich žiakov reprezentovala školu i svoju obec vzorne. Do súťaži šli s maximálnym úsilím. Toto sa oplatilo najmä našej žiačke 7. ročníka z obce Nedožery-Brezany Paulíne Krasňanskej, ktorá vo veľkej konkurencii v behu na 50 metrov obsadila krásne 3. miesto a odniesla si nádhernú bronzovú medailu, vecné ceny i ocenenie na stupni víťazov ktoré prebrala z rúk olympionikov z nášho okresu. Srdečne gratulujeme a ďakujeme taktiež ostatným našim zúčastneným žiakom, Patrícii Cipovovej, Barbore Mikovej, Paťovi Žillovi, Adamovi Antalovi a Adamovi Grossovi.

    • MDD - 1. stupeň
     • MDD - 1. stupeň

     • A po roku tu bol zas - Deň detí. Počasie nám vyšlo super a aj nálada bola výborná. Veď kto by sa netešil, keď namiesto matiky a sloviny budú súťaže, hry a zábava. A o tú naozaj bolo postarané! Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré nás ešte v tomto školskom roku čakajú.

    • Školská exkurzia 8.A a 9.A
     • Školská exkurzia 8.A a 9.A

     • O tom, že vyučovanie je zaujímavejšie mimo školy, sa presvedčili práve na Deň detí, 1.6.2017, žiaci 8.A a 9.A. Na školskej exkurzii na Nitrianskom hrade a v hravom Atlantis centre v Leviciach si rozšírili svoje vedomosti z dejepisu, slovenčiny, fyziky, techniky, logiky a vrátili sa aj v čase do obdobia mladšieho školského veku, keď neodolali pokušeniu hrať sa.

      Počas exkurzie žiaci navštívili Katedrálu sv.Emeráma v Nitre, na nádvorí Nitrianskeho hradu si prezreli miesta, na ktorých pred mnohými storočiami postavili kríž knieža Pribina a vierozvestci Konštantín, Metod a Gorazd. V katedrále s údivom hľadeli na mnohé sväté relikvie a fresky.

      O tom, ako sa žiaci mali, sa môžete presvedčiť vo fotoalbume.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ŠKD 1.A: 0911 382 020 ŠKD 1.B: 0902 623 408 ŠKD 2.A: 0903 286 706 ŠKD 2.B: 0903 548 824 ŠKD 3.B: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje