• Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

     • 10. júna sme po 6 rokoch opäť mohli sledovať na oblohe čiastočné zatmenie Slnka. Pre našich prváčikov to bolo prvý krát. Na výtvarnej výchove si najskôr o Slnku porozprávali a aj si ho nakreslili. Potom už nič nebránilo pozorovaniu. Slniečko sa najskôr s nami hralo na schovávačku, ale nakoniec sa nám z obláčikov ukázalo.

     • Žiaci zo ZŠ Nedožery - Brezany sa "dopátrali" k zelenej planéte

     • So žiakmi VIII. B sme sa v rámci hodín biológie zapojili do interaktívnej súťaže organizovanej elektrárňou Piešťany - Pátranie po zelenej planéte. Hravo, interaktívne, v duchu ochrany prírody, ohľaduplnom správaní sa voči životnému prostrediu, biodiverzite, ale aj o nakupovaní. Áno, aj o týchto témach bola predmetná súťaž.  

      Práve na Medzinárodný deň detí sme sa dozvedeli, že sme získali výhru v danej súťaži - voľný vstup na vzdelávacie podujatie v školskom roku 2021/22. 

      Už teraz sa nevieme dočkať, kedy začne ďalší školský rok. 

     • Zbierať sa oplatí!

     • Ďakujeme všetkým za snahu a účasť v dobrej veci. Tu sú výsledky v súťaži v zbere papiera:

      5. miesto: Karolína Valášková 3.A. - 258 kg.

      4. miesto: Lucia Pusztaiová 8.A. - 293 kg.

      3. miesto: Jakub Mokrý 2.B. - 392 kg.

      2. miesto: Oliver Mihalička 4.A. -  473 kg.

      a víťazom sa stáva: Michal Rozenberg 7.A. a jeho 603 kg.

     • Geografický komiks

     • Žiaci 5.,6. a 7. ročníka si v rámci predmetu geografia upevňovali vedomosti pri tvorbe komiksu, čím sa im podarilo využiť poznatky nadobudnuté aj v inom vyučovacom predmete -  v slovenskom jazyku. Každý žiak si vybral tému z daného okruhu. Komiks musel byť vypracovaný poučne a zábavne. Žiaci sa tak na malú chvíľu stali skutočnými spisovateľmi i na hodinách geografie.

     • MDD - netradično-tradične?!

     • 1. júna sme tradične oslávili sviatok všetkých detí. V čom spočívala jeho netradičnosť? Po dlhých mesiacoch lockdownu sme sa mohli opäť všetci spoločne stretnúť a zabaviť.

      Pre žiakov ZŠ bolo pripravené vystúpenie skupiny Bojník, počas ktorého sa dozvedeli viac o živote v stredoveku, výrobe zbraní a brnení, ale aj o trendoch v obliekaní.

      Po vystúpení bol pre žiakov pripravený pestrý program:

      - naši najmenší, prváci, sa v rámci preventívno-výchovnej činnosti zúčastnili ukážky hasičskej techniky v priestoroch DHZo Nedožery-Brezany,

      - druháci si sviatočný deň užili súťažením a príjemnou turistickou vychádzkou do prírody,

      - dievčatá a chlapci tretieho ročníka zvyšok dňa strávili v prírode v časti obce Kopaničky,

      - žiaci 4.A a 4.B triedy si užili MDD v prírode v areáli chaty v blízkosti obce, kde si opiekli špekačky, na ktorých si pochutnali, po dobrej a výdatnej desiate ich čakali športové a vedomostné súťaže, v ktorých súťažili ako triedne kolektívy, 

      - žiaci 2. stupňa využili školský areál na "teambuilding" triednych kolektívov - rozhovory na dekách, loptové hry, príprava palaciniek, ... .

     • SÚŤAŽ ČERSTVÉ HLAVIČKY S KAUFLANDOM

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

      čerstvé ovocie a zelenina majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu.

      Naša škola sa preto rozhodla zapojiť do súťaže Čerstvé hlavičky s Kauflandom.

      O tom, ktorá škola získa ovocie a zeleninu pre svojich žiakov na celý školský rok 2021/2022 rozhodujete VY. 

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13.5. do 23.6. 2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk Každý deň môžete škole odovzdať jeden hlas.

      Ďakujeme, že podporíte našu školu a zapojíte sa do hlasovania.

     • Pamiatky Unesco na Slovensku

     • Žiaci 8. ročníka na hodinách geografie vypracovali projekt Pamiatky Unesco na Slovensku. Informácie o vybraných pamiatkach vyhľadávali na internete a v dostupnej literatúre. O každej z vybraných pamiatok vypracovali "informačnú tabuľu", ktorú museli umiestniť na nimi vytvorenú mapu Slovenska. Tieto tabule o vybraných pamiatkach boli približne umiestnené na miestach, kde sa v rámci Slovenska aj nachádzajú. Touto činnosťou si žiaci nielen rozšírili poznatky o pamiatkach Unesco na Slovensku, ale taktiež si zdokonalili aj svoju orientáciu na mape.

     • Informačná tabuľa o Obci Nedožery-Brezany

     • V utorok 18. 5. 2021 bol areál školy skrášlený informačnou tabuľou o Obci Nedožery-Brezany. Deti sa môžu dozvedieť o histórií, pamiatkach, osobnostiach, kultúre a prírode v Obci Nedožery-Brezany. Pevne veríme, že deti aj vďaka tejto učebnej pomôcke na vlastivedu alebo na regionálnu výchovu budú pyšné na obec, v ktorej sídli práve ich základná škola.

      Za nápad a spracovanie ďakujeme zákonnej zástupkyni našich žiakov p. PaedDr. Kristíne Mlákovej. Informačná tabuľa mohla byť zrealizovaná vďaka finančnej podpore obce Nedožery-Brezany.

     • Herbár

     • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa na hodinách prvouky zahrali na malých botanikov a spoločne si vytvorili herbár z rastlín, ktoré si sami nazbierali a priniesli.

     • Anglický jazyk: Hlavné mestá

     • Žiaci 4. A triedy sa na hodine anglického jazyka učili spoznávať hlavné mestá netradičným spôsobom. A to hrou na cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka poznávacie výlety. Každý žiak si vybral hlavné mesto, ktoré ho zaujalo a informácie o ňom žiaci spracovali do zaujímavých projektov.

     • Druháci a včielky

     • Dňa 11. 5. sa žiaci 2. A a 2. B triedy vybrali na exkurziu k ujovi včelárovi. 

      O včielkach sme sa  učili na hodinách prvouky. Teraz sme však mohli vidieť život včiel v úli a nahliadli sme aj do usilovnej práce včelára. Videli sme rôzne praktické pomôcky a aj odev včelára. Niekoľkým odvážlivcom rozdal ujo včelár do rúk aj trúdov. Exkurzia sa nám veľmi páčila a tešíme sa, že sme sa dozvedeli nové veci, ktoré neboli v učebnici. Veľké poďakovanie patrí p.  Peťovi Klopčekovi a Peťovi Mokrému za čas, ktorý nám venovali.

     • Deň matiek v ŠKD

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Deti z ŠKD si tento sviatok pripomínali počas celého týždňa. Zahrali sa na ozajstné mamičky a oteckov, pripravili si pre mamičky pozdravy a uplietli im kytičku z kvietkov. 

     • Spolu múdrejší

     • projekt

      Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Do rozvojového projektu sa prihlásilo bezmála 500 škôl a tá naša je jedna z nich.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk