• Slávik Slovenska

     • Dňa 19.4. sa na našej škole uskutočnil 31. ročník súťaže Slávik Slovenska v 1.kategórii (1.-3.ročník). Víťazmi sú: Leonie Dudková, Martin Homola, Wendy Cyprichová a Liana Kurinová.

      Ďakujeme všetkým účastníkom za krásny zážitok.

     • Beseda s mestským policajtom

     • V utorok 18.4. k nám do školy prišiel porozprávať kpt. Mgr. Zajac z MsP Prievidza o práci mestského policajta, čo všetko musia zvládať v službe. Porozprával nám aj o bezpečnosti, o tom ako si máme dávať  pozor nielen na cestách, ale i pri dome, na ulici, aby sa nám nič zlé nestalo. S obdivom deti chytali do rúk putá, či policajnú vestu. Kládli mu zvedavé otázky,  ktorých bolo neúrekom.

      Ďakujeme

     • eTwinning varenie

     • 18.4. si žiaci vyskúšali recepty, ktoré im na výmenu poslali žiaci z Turecka a Bulharska cez e-knihu. Tureckú PITU a Bulharský šalát.  "Delicious!"

     • Svet hmyzu

     • Dňa 17.4. sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili výstavy Svet hmyzu v Prievidzi. Táto vzácna zbierka patrí vášnivému zberateľovi pánovi Zacharovi, ktorý zbiera hmyz z celého sveta už vyše 30 rokov. Prekvapením pre žiakov bolo, že sme boli súčasťou živých vstupov pre rádio Regina. Súčasťou prednášky boli aj kreatívne kútiky a tvorivá dielňa. Žiaci využijú tieto zážitky na rôznych predmetoch.

     • Nové digitálne vybavenie

     • Po zapojení sa do Národného projektu edIT 2 v rámci aktivity Digitálne vybavenie, sme si prevzali nové notebooky, ktoré nám nahradia zastaralé vybavenie a zlepšia pracovné podmienky.

     • Škola v prírode

     • Hurá, už sme šťastlivo dorazili. Privítali nás animátori, rozdelili sme si izby, trochu sme si oddýchli a vybrali sa na prvú prechádzku....

     • Deň narcisov 2023

     • ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY

      Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

      AKO PRISPIEŤ?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ 20. 04. 2023 v uliciach Slovenska, obce Nedožery-Brezany, ale aj v priestoroch školy u dobrovoľníkov za dobrovoľný príspevok a od 20. 4. do 22. 4. v: dm drogerie, Dr.Max a Tesco.

      Od 17.4. do 28. 4. môžete prispieť aj prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)

      • Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454

      Inými formami na www.dennarcisov.sk, kde nájdete aj možnosti ZÍSKANIA VIRTUÁLNEHO NARCISU.

     • Súťaž v rétorike

     • 13.4.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo  súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Žiaci súťažili v 2 kategóriách.

      I. kategória : 4. – 6. ročník (reprodukcia textu a jeho tvorivé dokončenie)

      II. kategória :7. – 9. ročník ( pripravená úvaha, jej prednes a tvorba nového textu)

      Vyhodnotenie:

      I.                kategória

      1.     Lea Lehotská, 4.A

      2.     Nikolas Pálesch, 6.B

      3.     Petra Šimová, 6.B

      II.             kategória

      1. Aneta Pipíšková, 8.B

      2. Nela Mikulášiková, 7.B

      3. Kristína Soradová , 8.B

      Víťazom gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu v okresnom kole.

     • Veľká noc v ŠKD

     • S príchodom sviatkov jari  sa rozhodli deti z ŠKD potešiť svojich kamarátov v Nitre a Lazanoch. Vyrobili im krásne veľkonočné dekorácie a napísali veselé jarné pozdravy. Ich rovesníci sa nenechali zahanbiť a poslali nám pekné a milé veľkonočné darčeky, ktoré skrášlili aj ich domovy počas veľkonočných sviatkov.

     • Úspešní florbalisti

     • Za účasti 7 základných škôl z nášho okresu - Nitrianske Rudno, Valaská Belá, Čereňany, E-škola a Sama Chalupku z Prievidze, Nitrianske Pravno, sa uskutočnil veľkonočný turnaj vo florbale zmiešaných družstiev žiakov a žiačok. Naši žiaci a žiačky konečným 2. miestom úspešne reprezentovali našu školu. Medzi individuálnymi oceneniami - najlepšia hráčka turnaja - sme tak isto nechýbali ani my.

     • Projekt eTwinning

     • Na hodinách anglického jazyka realizujú šiestačky projekt "Create better schools" v spolupráci so školami v Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Pomocou kolaboratívnych nástrojov tvoria logo, pohľadnice, avatarov, eknihu receptov, z ktorých budú aj variť a píšu príbeh Caty's Story, ktorý by sme radi uvítali aj v školskej knižnici. Vytvárajú si kvízy a spoločnú prezentáciu o svojich krajinách, mestách a školách. eTwinning nám ponúka veľa kreatívnych možností a na zoom hodinách sa žiaci spoznávajú aj osobne.

     • Naše dnešné obedné menu

     • Naša školská jedáleň si pre všetkých stravníkov v ZŠ a v MŠ pripravila ku chutnému menu aj krásne veľkonočné prekvapenie. Ďakujeme všetkým usilovným rukám na čele s pani vedúcou.

     • Marec – mesiac knihy na hodine angličtiny

     • Aj na hodine anglického jazyka sme si pripomenuli význam čítania a kníh. Na Slovensku voláme marec mesiacom kníh. V USA sa na počesť narodenín spisovateľa a ilustrátora Theodora Seussa Geisela tento mesiac považuje za národný mesiac čítania. Takto chcú Američania podporiť ľudí, aby viac čítali a organizujú pri tejto príležitosti rôzne podujatia. Aj preto si žiačky 9. ročníka na hodinu angličtiny pripravili rôzne kvízy o knihách a filmoch na základe literárnych predlôh. Hodinu sme si spestrili aj malou výstavkou kníh v anglickom jazyku.

     • Anglické divadlo

     • Marec sme ukončili návštevou anglického divadla Lazy goat. Žiaci piateho a šiesteho ročníka mohli zažiť príbeh o lenivej koze, ktorá nebrala ohľad na druhých, všetky zvieratá sa jej báli, až kým ju ježko nezastavil. Poučením príbehu bolo, že niekedy sa bojíme práve toho, čo nepoznáme."

     • Zážitkové centrum vedy Aurelium

     • Minulý týždeň sa žiaci 8. ročníka a 6.B triedy zúčastnili exkurzie do Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764